„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Unele consideraţii privind dreptul de autor în arhitectură, tendinţele generale din acest domeniu și inadmisibilitatea plagiatului arhitectural