„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Spargerea creativităţii – paternitatea în era digitală