„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Învăţarea pragmatică ca efect al implicaţiilor societale