Hotărâri ale instanțelor judecătorești. Mărci

OPI Esenta litigiului Participantii la proces Hotariri
20848 Constatarea notorietății mărcii comerciale înregistrată cu numărul R 16042 la data de 13.06.2016, începând cu data pronunțării dispozitivului hotărârii primei instanțe Reclamant: ”Nefis” S.R.L. Pârât: AGEPI Încheierea din 26.05.2023 - Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
Decăderea parţială a titularului din drepturile asupra mărcii internaționale nr. IR 1126590, pentru serviciile din clasa 41 conform CIPS Reclamant: Academy of Motion Picture Arts and Sciences, companie din California Pârât: Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu ”Upravljajushhaja komanija ”Majestro”
Intervenient: AGEPI
Încheierea din 06.02.2023 - Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
36214 Acţiunea inițială: Declararea nulă a mărcii nr. 27174 pentru serviciile “educație; instruire; divertisment; activități sportive, care nu se referă la baschet, și culturale” din clasa 41 conform CIPS Acţiunea conexată: Decăderea din drepturi asupra mărcii nr. 27174 pentru serviciile din clasa 41 conform CIPS și stabilirea datei de decădere ca fiind data de 04.06.2020
Reclamant: Novomatic AG
Pârât: MORARI Nicolae
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 01.02.2023 – Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
Încheiere din 18.05.2023 – Curtea de Apel Chișinău
Decizia din 16.08.2023 – Curtea Supreme de Justiţie
48363 Declararea nulității actului administrativ individual defavorabil – Hotărârea Comisiei de Contestaţii a AGEPI Anularea totală a Deciziei de respingere a cererii de înregistrare a mărcii din 31.05.2021
Obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să emită un act administrativ individual favorabil prin care să înregistreze marca cu număr de depozit 044917 din  27.09.2019
Reclamant: Ciobanu Andrei
Pârât: AGEPI
Terț: Aronax S.R.L.
Hotărâre din 21.11.2022 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decăderea titularului din drepturile asupra mărcii nr. 26196
Reclamant: CASTEL MIMI S.R.L.
Pârât: Î.C.S. MOLDAVSKII STANDART S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 26.09.2022 – Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
Decizia din 05.04.2023 – Curtea de Apel Chișinău
Anularea mărcii nr. 31541 ca fiind înregistrată cu rea-credinţă  
Reclamant: OOO „ZT-INVEST”
Pârât: COJOCARU Andrian
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 21.07.2022 – Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
Anularea Deciziei Direcţiei mărci şi design industrial din 08.04.2021 de respingere a cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit  046003 din 18.05.2020
Anularea Hotărârii Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 24.09.2021
Obligarea AGEPI să înregistreze marca cu nr. depozit  046003 din 18.05.2020
Reclamant: ORCARREPAR S.R.L.
Pârât: AGEPI
Hotărâre din 06.04.2022 – Judecătoria Chișinău (sediul Râşcani)
47548 Anularea hotărârii Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 29.12.2020 și a deciziei Direcției Mărci și Design Industrial a AGEPI din 06.08.2020, în partea prin care s-a refuzat extinderea dreptului exclusiv asupra elementului ”Supreme”;
Obligarea autorității publice pârâte să emită decizie de înregistrare a mărcii cu numărul de depozit 044150 din 17.04.2019 pentru produse și servicii din clasele 09, 18, 25, 28, 35 conform CIPS și acordarea protecției inclusiv asupra elementului ”Supreme”
Reclamant: Compania Chapter 4 Corp. DBA Supreme
Pârât: AGEPI
 
Hotărâre din 01.03.2022 – Judecătoria Chișinău (sediul Râşcani)
Încheierea din 12.10.2022 – Curtea de Apel Chișinău
46746 Anularea integrală a Hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 09.07.2020, ca neîntemeiată și ilegală
Anularea deciziei de înregistrare a mărcii din 31.10.2019 privind înregistrarea parțială a mărcii combinate ”Albinuța mea” cu nr. depozit 043403 din 19.11.2018, pentru clasa de servicii 35 conform CIPS
Reclamant: Nefis S.R.L.
Pârât: AGEPI
Terț: ”Bucuria Dulce” S.R.L.
Hotărâre din 27.12.2021 – Judecătoria Chișinău (sediul Râşcani)
Decizia din 30.05.2023 – Curtea de Apel Chișinău
Acţiunea de bază: Interzicerea pârâtului „TRABO PLUS” S.R.L. efectuarea următoarelor acțiuni:
  • comercializarea produselor ori prestarea serviciilor de alimentaţie publică cu utilizarea semnului;
  • utilizarea semnului pe documentele de afaceri şi în publicitate;
  • utilizarea semnului în reţeaua internet.
Acțiunea reconvențională: Constatarea notorietăţii mărcii verbale TRATTORIA
Anularea mărcii nr. 25865  pe motivele înregistrării contrar prevederilor art. 7 al  Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor și acționării cu rea-credință a solicitantului
Decăderea din drepturile a titularului mărcii nr. 25865
Reclamant/Pârât: Cebotarescu Dumitru
Pârât/Reclamant: „TRABO PLUS” S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 26.11.2021 – Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
Decizia
din 18.05.2022 – Curtea de Apel Chișinău
Anularea Hotărârii Comisiei de Contestaţii a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 29.01.2021
Anularea Deciziei Direcţiei mărci şi design industrial din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 31.03.2021 privind înregistrarea mărcii cu nr. depozit 044792 din 29.08.2019
Obligarea Direcţiei mărci şi design industrial din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de a înregistra marca cu nr. depozit 044792 din 29.08.2019
Reclamant: Cebotarescu Dumitru
Pârât: AGEPI
Terț: Tătăraş-Com S.R.L.
Hotărâre din 10.11.2021 – Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
Decizia
din 13.12.2022 – Curtea de Apel Chișinău
47899 Anularea Hotărârii Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 10.07.2020 ca fiind ilegală și neîntemeiată
Obligarea AGEPI la înregistrarea mărcii nr. depozit 044454 din 20.06.2019
Reclamant: ESPERANZA S.R.L.
Pârât: AGEPI
Terț: Vikan A/S
Hotărâre din 08.11.2021 – Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decizia din 08.11.2022 – Curtea de Apel Chișinău
Încheierea din 31.05.2023 – Curtea Supreme de Justiţie
Decăderea titularului din drepturile asupra mărcii nr. R 17746
Reclamant: Lenzing Aktiengesellschaft Pârât: VIORICA-COSMETIC S.A.
Intervenient: AGEPI
Încheierea din 25.10.2021 – Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
47506 Anularea Hotărârii Comisiei de Contestaţii AGEPI din 10.07.2020 cu privire la respingerea de la înregistrare în Republica Moldova a mărcii cu depozitul nr. 044103
Obligarea AGEPI să execute toate acțiunile necesare de înregistrare în Republica Moldova a mărcii cu depozitul nr. 044103 pentru produsele: ”produse farmaceutice, medicale” din clasa 05 conform CIPS
Reclamant: GMP LTD
Pârât: AGEPI
 
Hotărâre din 19.10.2021 – Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Constatarea utilizării ilicite de către „E-Market” S.R.L. a mărcii nr. 27187 Interzicerea „E-Market” S.R.L. comercializării mărfurilor marcate cu semnul respectiv
Dispunerea retragerii din circuitul comercial a produselor marcate cu semnul respectiv comercializate de către „E-Market” S.R.L.
Încasarea din contul „E-Market” S.R.L. în beneficiul J.V.V. Service Comerț S.R.L. suma de 50000 lei cu titlu de prejudiciu moral parțial
Încasarea din contul „E-Market” S.R.L. în beneficiul J.V.V. Service Comerț S.R.L. a cheltuielilor de judecată, în mărime de 2110,00 lei
Încasarea din contul „E-Market” S.R.L. în beneficiul J.V.V. Service Comerț S.R.L. a cheltuielilor de asistență juridică în mărime de 5000,00 lei
Reclamant: J.V.V. SERVICE COMERŢ S.R.L.
Pârât: „E-MARKET” S.R.L. Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 29.09.2021 – Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
38890 Anularea Hotărârii Comisiei de Contestaţii din 19.12.2017, în partea în care s-a respins cererea de înregistrare a mărcii pentru totalitatea produselor și serviciilor revendicate pentru clasele 9 și 38, conform CIPS
Înregistrarea mărcii nr. IR 1278139, cu prioritate din 21.09.2015 pentru totalitatea produselor și serviciilor revendicate pentru clasele 9 și 38, conform CIPS
Reclamant: Federal State Unitary Enterprise Rossiya Segodnya International Information Agency
Pârât: AGEPI
 
Hotărâre din 30.07.2021 – Judecătoria Chișinău (sediul Râşcani)
Decizia
din 14.06.2022 – Curtea de Apel Chișinău
Încheierea din 02.11.2022 – Curtea Supreme de Justiţie
45126 Admiterea în tot a acțiunii prin dispunerea anulării Hotărârii Comisiei de Contestație a AGEPI din 27.02.2020 și a Deciziei Direcției Mărci și Design Industrial din 13.06.2019 privind respingerea de la înregistrare a mărcii depuse pe cale națională, cu nr. depozit 041902 din 24.01.2018 și obligarea autorității pârâte se emită Decizia de înregistrare a mărcii conform nr. depozit 041902 din 24.01.2018 cu acordarea protecției corespunzătoare
Reclamant: Aurel MORAR
Pârât: AGEPI
Terți: CONSORZIO PER LA TUTELLA DELL’ ASTI, IT; Maurt  S.R.L.
 
Hotărâre din 26.07.2021 – Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decizia
din 02.03.2022 – Curtea de Apel Chișinău
Încheierea din 14.09.2022 – Curtea Supreme de Justiţie
Decăderea parţială a titularului din drepturi asupra mărcii nr. R 15198 pentru produsele din clasa 01 conform CIPS Reclamant: Eastman Chemical Company, corporaţie din statul Delaware
Pârât: TUZLUCOV Piotr
Intervenient: AGEPI
Încheierea din 09.07.2021 – Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
42341 Anularea Deciziei mărci și design industrial a AGEPI din 27.11.2017, privind înregistrarea mărcii verbale ”MI PIACE”, nr. depozit 039295
Anularea Hotărârii Comisiei de contestații din 23.04.2019 cu privire la marca nr. depozit 039295
Reclamant: ”QUEEN'S RESIDENCE PARK” S.R.L.
Pârât: AGEPI
Terț: Soloviov Evghenii
Hotărâre din 25.06.2021 – Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
1394465 Anularea în tot a actului administrativ individual și anume Hotărârea Comisiei de Contestaţii AGEPI din 02.06.2020 Obligarea AGEPI de a înregistra marca nr. IR 1394465 din 19.01.2018 cu acordarea dreptului exclusiv asupra elementului verbal TRANSILVANIA
Reclamant: BANCA TRANSILVANIA
Pârât: AGEPI
Hotărâre din 16.03.2021 – Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decizia
din 29.12.2021 – Curtea de Apel Chișinău
Decizia din 06.07.2022 – Curtea Supreme de Justiţie
Constatarea faptului că pârâta ”VIOCRIS-IMPEX” S.R.L. a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii nr. de depozit 040325 (devenită marca nr. 31550) Anularea mărcii nr. 31550
Reclamant: ”YUZHMORRYBFLOT” joint-stock company
Pârât: ”VIOCRIS-IMPEX” S.R.L. Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 11.03.2021 – Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
Decizia din 03.11.2021 – Curtea de Apel Chișinău
Decizia din 21.12.2022 – Curtea Supreme de Justiţie
Decăderea din drepturile asupra mărcii nr. R 11905 din 28.10.2002
Reclamant: BUCURIA DULCE S.R.L.
Pârât: NEFIS S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 22.02.2021 – Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
Decizia
din 29.09.2021 – Curtea de Apel Chișinău
Decizia din 15.06.2022 – Curtea Supreme de Justiţie
Decăderea titularului din drepturile asupra mărcii nr. 27620 Reclamant: BULGARI WINERY S.R.L.,
întreprindere cu capital străin
Pârât: DRUŢĂ Dan,
Intervenient: AGEPI

Hotărâre din 04.02.2021 – Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
Decizia din 27.10.2021 – Curtea de Apel Chișinău

35658 Acțiunea de bază:
Constatarea utilizării ilicite de către Wellcliff S.R.L. a mărcii nr. 25319   Interzicerea utilizării de către Wellcliff S.R.L. a mărcii “NB NEW BALANCE“
Obligarea pârâtului să retragă din circuitul comercial produsele marcate cu marca “NB NEW BALANCE“ comercializate de către Wellcliff S.R.L.
Acțiunea intervenientului principal:
Constatarea faptului că marca nr. 25319 din data de 06.03.2014 înregistrată după Tarvic-Grup S.R.L. a fost depusă spre înregistrare cu rea-credință și în scop de blocaj Declararea nulă a mărcii nr. 25319 înregistrată la data de 06.03.2014 pe numele Tarvic-Grup S.R.L.
Constatarea faptului că marca  nr. 25319 înregistrată la data de 06.03.2014, pe numele Tarvic-Grup S.R.L., pe parcursul a cinci ani nu a făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul R.M. și decăderea din drepturile asupra mărcii nr. 25319
Reclamant: Tarvic-Grup S.R.L. Pârât: Wellcliff S.R.L. Intervenient principal: The New Balance Athletic, Inc. Company
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 04.12.2020 – Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
Decizia
din 08.07.2021 – Curtea de Apel Chișinău
Încheierea din 15.12.2021 – Curtea Supreme de Justiţie
44784 Anularea Hotărârii Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 18.12.2018
Anularea Deciziei din 27.07.2018 de înregistrare a mărcii nr. depozit 041580 din 23.11.2017
Reclamant: ”ENTEH” S.A.
Pârâți: AGEPI, PASCARU Adrian
 
 
Hotărâre din 01.12.2020 – Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decizia din 22.06.2021 – Curtea de Apel Chișinău
Decăderea titularului din drepturile asupra mărcii nr. R 20431
Reclamant: Privatne acţionerne tovarîstvo „CARLSBERG UCRAINA”
Pârât: BARZA NEAGRĂ GRUP S.R.L., întreprindere cu capital străin
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 16.11.2020 – Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
Încheierea
din 21.12.2021 – Curtea de Apel Chișinău
Anularea deciziei Direcţiei mărci și design industrial a AGEPI din 02.07.2018, privind înregistrarea mărcii numărul de depozit 041109 din 05.09.2017
Anularea hotărârii Comisiei de Contestații AGEPI din 27.11.2018 cu privire la respingerea Contestaţiei din 23.08.2018 Anularea certificatului de înregistrare a mărcii nr. 32000 Anularea mărcii nr. 32000  
Reclamant: ”ORHEI-VIT” S.R.L.
Pârât: AGEPI
Terț: Roşca Victor
 
Hotărâre din 09.11.2020 – Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decizia
din 26.05.2021 – Curtea de Apel Chișinău
Decizia din 22.12.2021 – Curtea Supreme de Justiţie
  Anularea Hotărârilor Comisiei de Contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 18.04.2018 și din 17.07.2018 ca fiind ilegale în fond
Anularea mărcilor nr. 31202, 31895, 31896 și 31897
Reclamant: SC Heineken Romania S.A.
Pârâți: AGEPI,
Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., întreprindere mixtă
Hotărâre din 19.10.2020 – Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decizia
din 06.07.2021 – Curtea de Apel Chișinău
Încheierea din 26.01.2022 – Curtea Supreme de Justiţie
41445 Anularea deciziei Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale a AGEPI din 30.12.2016 privind înregistrarea mărcii cu numărul de depozit 038757 din 19.04.2016
Anularea Hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 19.12.2017
Reclamant: Reazanova Elena
Pârât: AGEPI
Copârât: ”Horolskiy Zavod Detskogo Pitania” S.R.L.
Intervenient de partea reclamantului:”Orhei-Vit” S.A.
Hotărâre din 12.10.2020 – Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decizia din 06.07.2021 – Curtea de Apel Chișinău
Încheierea din 23.02.2022 – Curtea Supreme de Justiţie
15657 Decăderea parțială din drepturile asupra mărcii nr. R 11358 pentru produsele „sosuri (condimente), ketchup, mirodenii” din clasa 30 conform CIPS Reclamant: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG
Pârât: ORHEI-VIT S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 29.09.2020 – Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
Decizia
din 28.02.2023 – Curtea de Apel Chișinău
Anularea mărcii nr. 29128
Reclamant: LEGO Juris A/S
Pârât: LIȘAN Galina
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 05.03.2020 – Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
Decizia
din 28.02.2023 – Curtea de Apel Chișinău
Încheierea din 21.09.2022 – Curtea Supreme de Justiție
Decăderea parțială a titularului din drepturile asupra mărcii internaţionale nr. IR 854344 din 28.12.2004, pentru produsele din clasele 07, 09, 11 conform CIPS Reclamant: KIA MOTORS CORPORATION
Pârât: KIA Far East Limited
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 26.03.2019 - Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
Constatarea faptului că pârâtul Cazacu Victor a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 040588 (devenită marca nr. 30426)

Anularea mărcii nr. 30426
Reclamant: SA „Fabrica de Bere din Bender”
Pârât: Cazacu Victor
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 15.03.2019 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Recunoașterea denumirii comerciale verbale ”ПТИЧЬЕ МОЛОКО”/”LAPTE DE PASĂRE”, executată cu caractere latine și chirilice, ca fiind notorie pe teritoriul Republicii Moldova din 01.01.1991, pentru produsele din clasa 30 conform CIPS ”produse cacao, produse de cofetărie” și a dispune înregistrarea mărcii notorii în Registrul mărcilor notorii al RM după SA ”Bucuria” Reclamant: ”BUCURIA” S.A.”
Pârât: ”ROT FRONT” OAO
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 22.02.2019 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decăderea titularului din drepturile asupra mărcii internaţionale nr. IR 453642 Reclamant: SRL „Almedi Grup”
Pârât: „TEVA Pharmaceutical Work” Private Limited Company
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 20.02.2019 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Anularea hotărârii Comisiei de Contestaţii AGEPI din 29.09.2016 prin care a fost respinsă contestația reclamantei și dispusă înregistrarea mărcii nr. depozit 034932, în calitate de marcă de produs pentru totalitatea produselor din clasa 33 CIPS pe numele solicitantului VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere mixtă, MD Reclamant: Compania Polturist EOOD
Pârât: AGEPI
Intervenient: ÎM ”VINĂRIA BOSTAVAN” S.R.L
Hotărâre din 06.02.2019 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
A recunoaște nul și fără efecte juridice contractul de franchising nr. 06 din 03.12.2013, încheiat între SRL ”Avens Grup” în calitate de franchiser și SRL ”Damidari-PSV” în calitate de franchisee, având ca obiect transmiterea dreptului de a presta serviciul de alimentație publică sub marca națională nr. 20934

A recunoaște nul și fără efecte juridice contractul de franchising nr. 6 din 07.05.2014, încheiat între SRL ”Avens Grup” în calitate de franchiser și SRL ”Damidari-PSV” în calitate de franchisee, având ca obiect transmiterea dreptului de a presta serviciul de alimentație publică sub marca națională nr. 20934

A recunoaște nulă și fără efecte juridice cererea nr. 2556 din 13.06.2014 de înregistrare a contractului de franchising, depusă la AGEPI

A recunoaște nulă și fără efecte juridice Decizia de înregistrare a contractului nr. 38 din 23.09.2014 privind înregistrarea contractului de franchising, emisă la AGEPI
Reclamant: Damidari-PSV SRL
Pârât: SC Avens Grup SRL
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 12.03.2018 - Judecătoria Chișinău (sediul Centru)

Decizia din 05.02.2019 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău
Anularea hotărârii Comisiei de Contestaţii emisă pe data de 20.10.2017 prin care a fost respinsă revendicarea contestatarului Volvo Trademark Holding AB și anularea Deciziei Direcției mărci și design industrial din 17.03.2017 privind înregistrarea mărcii verbale PENTA nr. 30459 din 29.12.2017 pentru clasele 36 și 37 al Clasificării de la Nisa Reclamant: Volvo Trademark Holding AB
Pârât: AGEPI
Copârât: BOCANCEA Andrei
Hotărâre din 27.12.2018 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decăderea titularului din drepturile asupra mărcii internaţionale nr. IR 1033185 Reclamant: Monster Energy Company, a Delaware corporation
Pârât: „Bytovik” Limited Liability Company Avtotransportnoe Entreprise
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 13.12.2018 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Anularea hotărârii Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 19.04.2018 privind menținerea în vigoare a deciziei Departamentului mărci, modele și desene industriale a AGEPI din 15.02.2018, prin care a fost respinsă cererea de înregistrare a mărcii tridimensionale, anularea deciziei Departamentului mărci, modele și desene industriale a AGEPI din 15.02.2018, prin care s-a decis respingerea cererii de înregistrare a mărcii tridimensionale

Obligarea AGEPI să înregistreze marca tridimensională conform cererii de înregistrare a mărcii nr. 040342 din 21.03.2017 pentru produsele revendicate din clasele 21 și 29 conform Clasificării de la Nisa
Reclamant: TIAXIM GRUP S.R.L.
Pârât: AGEPI
Hotărâre din 10.12.2018 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)

Decizia din 27.03.2019 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău
Recunoaște denumirii comerciale verbale ”Красная шапочка”/”Scufița Roșie”, executată cu caractere latine și chirilice, ca fiind notorie pe teritoriul Republicii Moldova din 01.01.1991, pentru produsele din clasa 30 conform Clasificării Internaționale de produse și servicii ”produse cacao, produse de cofetărie, înghețată, gheață” și a dispune înregistrarea mărcii notorii verbale în Registrul mărcilor notorii al RM Reclamant: ”BUCURIA” S.A.
Pârât: ”Красный Октябрь” OAO
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 10.07.2018 – Curtea de Apel Chişinău

Decizia din 15.12.2018 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Acţiunea de bază:
Anularea hotărârii Comisiei de contestaţii a AGEPI din 03.11.2016, aprobată la cererea de înregistrare a mărcii nr. depozit 034703, solicitant S.A. „Moren Group”
Recunoaşterea Deciziei Direcţiei mărci şi design industrial a AGEPI nr. 5457 din 11.05.2016 ca fiind legală

Acţiunea reconvenţională:
Anularea mărcii nr. 11103 din 03.09.2004 şi a mărcii nr. 06372 din 24.11.2014
Reclamant: S.A. „TUTUN-CTC”
Pârât: AGEPI
Intervenient: MOREN GROUP S.A.
Hotărâre din 24.04.2018 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)

Decizia din 26.09.2018 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău

Decizia din 22.05.2019 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Decăderea parţială a titularului din drepturile asupra mărcii naționale nr. R 16911 din 08.07.2004, pentru produsele ”hârtie, şi anume hârtie pentru fotocopiere şi pentru imprimante cu laser, cu jet de cerneală şi ofset; plicuri (papetărie); hârtie pentru plotter” din clasa 16 conform CIPS Reclamant: Soporcel-Sociedade Portuguesa de Papel, S.A.
Pârât: VLADĂNMA S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 09.02.2018 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)

Decizia din 20.02.2019 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău
Anularea deciziei Direcţiei mărci şi design industrial din 24.02.2016 privind respingerea totală a cererii de înregistrare a mărcii nr. IR 1227595 din 03.10.2014 şi a hotărârii Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 29.09.2016 ca neîntemeiate şi ilegale

Obligarea AGEPI de a înregistra în deplină măsură marca internaţională SOVIET conform cererii cu nr. 1227595 pe teritoriul Republicii Moldova
Reclamant: USC IP Limited
Pârât: AGEPI
Hotărâre din 02.02.2018 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)

Decizia din 02.10.2018 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău

Decizia din 27.03.2019 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Anularea integrală a Hotărârii Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 27.12.2016

Anularea înregistrării mărcii nr. 29390 pentru clasa 33 conform CIPS
Reclamant: FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI S.P.A.
Pârât: AGEPI
Intervenient: BULGARI WINERY SRL
Hotărâre din 17.09.2018 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decăderea titularului din drepturile asupra mărcii internaționale nr. IR 745960 din 06.11.2000 Reclamant: Ferring B.V.
Pârât: Neurim Pharmaceuticals S.A.
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 17.09.2018 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)

Decizia din 11.12.2018 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău
Decăderea titularului din drepturile asupra mărcii internaționale nr. IR 739890 din 12.07.2000 Reclamant: doTERRA Holdings LLC
Pârât: Telefonica S.A.
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 12.06.2018 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)

Decizia din 19.02.2019 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău
Decăderea titularului din drepturile asupra mărcii internaționale nr. IR 565113 din 18.01.1991 Reclamant: ORHEI-VIT S.A.
Pârât: CANTINE GIACOBAZZI S.r.l.
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 12.06.2018 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Anularea Hotărârii Comisiei de Contestații din 11.05.2017 privind menținerea în vigoare a Deciziei Direcției mărci și design industrial din 14.09.2016 prin care s-a respins cererea de înregistrare a mărcii cu nr. depozit 037477 din 17.08.2015

Înregistrarea mărcii solicitate conform cererii depuse
Reclamant: CERMICOM S.R.L.
Pârât: AGEPI
Hotărâre din 05.04.2018 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Anularea mărcii naționale nr. 28322 Reclamant: IMPERIAL UNIT S.R.L.
Pârât: Imperial Tobacco Limited
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 03.04.2018 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)

Decizia din 07.06.2018 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău

Decizia din 21.11.2018 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Anularea mărcii internaţionale nr. IR 1206367 Reclamant: IMPERIAL UNIT S.R.L.
Pârât: Imperial Tobacco Limited
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 21.12.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)

Decizia din 03.10.2018 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău
Anularea mărcii naţionale nr. 18495 Reclamant: ÎCS „HMI - Higimed Industrie” S.R.L., S.R.L. „Dezmed-CV”, HYGIENE MEDICAL INDUSTRY CO. Ltd
Pârât: S.R.L. „Hidrochim”
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 22.05.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)

Decizia din 15.02.2018 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău

Încheiere din 26.09.2018 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
CETATEA VECHE Anularea mărcii nr. 30426 din 19.05.2017 Reclamant: SA „Fabrica de Bere din Bender”
Pârât: Cazacu Victor
Intervenient: AGEPI
Încheiere din 06.07.2018 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Watra Decăderea din drepturile asupra mărcii internaţionale nr. IR 700811 din 17.08.1998 Reclamant: Gogu Marin
Pârât: Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Intervenient: AGEPI
Încheiere din 04.07.2018 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Constatarea caracterul de rea-credință în acțiunile Î.M. ”SUDZUCKER MOLDOVA” S.A. privind înregistrarea mărcii combinate nr. 23458 din 03.05.2011

Constatarea utilizării în scopuri de blocaj de către Î.M. ”SUDZUCKER MOLDOVA” S.A. a mărcii combinate nr. 23458 din 03.05.2011

Declararea nulă a mărcii combinată nr. 23458 din 03.05.2011 deținută de Î.M. ”SUDZUCKER MOLDOVA” S.A.
Reclamant: Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.
Pârât: Î.M. „SUDZUCKER MOLDOVA” S.A.
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 07.05.2018 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Declararea nulității mărcii nr. 26506 din 05.05.2014 Reclamant: Imtron GmbH
Pârât: RULTEHCOM S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 24.02.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)

Decizia din 17.10.2017 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău

Încheiere din 28.03.2018 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
NACECIS Anularea hotărârii Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 24 februarie 2017
Obligarea pârâtului de a înregistra marca IR 1230675 la toate produsele solicitate
Reclamant: Bulgari Winery SRL
Pârât: AGEPI
Încheiere din 21.06.2018 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Acțiunea de bază:
Constatarea faptului încălcării drepturilor de autor ale lui Ceban Gabriel de către Tucano Coffee SRL
Constatarea faptului încălcării dreptului asupra mărcilor lui Ceban Gabriel de către Tucano Coffee SRL
Interzicerea utilizării semnului FROZZYCCINO de către Tucan Coffee SRL
Repararea prejudiciului, prin încasarea, din contul Tucano Coffee SRL în favoarea lui Ceban Gabriel, a prejudiciului moral (180000 lei) și a prejudiciului material (5000000) pentru încălcarea drepturilor asupra mărcii, precum și a altor cheltuieli de judecare a pricinii
Anularea mărcii nr. 28583 din 26.06.2015, pe motiv că solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii

Acțiunea reconvențională:
Decăderea parțială din drepturile asupra mărcii naționale nr. 16431 pentru produsele cafea, ceai, înlocuitori de cafea din clasa 30 și obligarea AGEPI să execute acțiunile necesare privind modificarea datelor referitoare la înregistrarea mărcii
Decăderea parțială din drepturile asupra mărcii naționale nr. 18392 din 26.06.2009 pentru produsele cafea, ceai, înlocuitori de cafea din clasa 30 și obligarea AGEPI să execute acțiunile necesare privind modificarea datelor referitoare la înregistrarea mărcii
Reclamant: Ceban Gabriel
Pârât: S.C. ”Tucano Coffee” SRL
Intervenient: AGEPI
Încheiere din 05.03.2018 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Anularea hotărârii Comisiei de Contestaţii AGEPI din 27.09.2016 prin care a fost considerată neîntemeiată contestația depusă The Karelia Tobacco Company împotriva înregistrării mărcii combinate individuale nr. depozit 035518

Anularea înregistrării mărcii combinate individuale cu nr 29046 depuse spre înregistrare pe data de 23.07.2014 cu nr. depozit 035518 pentru clasa 34 al Clasificării de la Nisa
Reclamant: The Karelia Tobacco Company
Pârât: GOGU Marin
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 08.02.2018 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decizia din 10.05.2018 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău
Decăderea parţială din drepturile asupra mărcii naţionale nr. 21040 din 10.06.2008 Reclamant: MOBIASBANCĂ-Groupe Societe Generale S.A., bancă comercială
Pârât: MONUL Sergiu
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 22.12.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decăderea din drepturi asupra mărcii nr. 18065 din 04.09.2007 Reclamant: KINGFISHER FRANCE
Pârât: XENON S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 08.09.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Constatarea faptului că ”Sined Clean” S.R.L. a acționat cu rea credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 033877 FARES 1929 (devenită marca nr. 25854 FARES 1929);

Anularea mărcii nr. 25854.
Reclamant: SC ”Laboratoarele Fares Bio Vital” S.R.L.
Pârât: ”Sined Clean” S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 06.09.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
NAUSEGIS Decăderea din drepturi asupra mărcii internaționale nr. IR 1086429 din 07.07.2011 Reclamant: Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
Pârât: Egis Gyógyszergyár Zrt.
Intervenient: AGEPI
Încheiere din 05.12.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
ROBINSON Anularea hotărîrii Comisiei de contestaţii a AGEPI din 26.02.2016 prin care a fost abrogată Decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 31.03.2015 şi a fost acceptată înregistrarea mărcii verbale ROBINSON solicitate de ILCENCO Vsevolod pentru totalitatea produselor din clasa 34 conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (în continuare - CIPS);
Menţinerea în vigoare a Deciziei Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 31.03.2015 prin care a fost respinsă cererea de înregistrare a mărcii verbale ROBINSON nr. depozit 033743 solicitate de ILCENCO Vsevolod pentru totalitatea produselor din clasa 34 conform CIPS
Reclamant: AUSTRIA TABAK GMBH
Pârât: AGEPI
Intervenient: ILCENCO Vsevolod
Hotărîre din 11.05.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decizia din 26.10.2017 - Colegiul civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău
Încheiere din 14.03.2018 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Decăderea parţială din drepturi asupra mărcii internaţionale nr. IR 1021829 din 02.11.2009 Reclamant: Nicocigs Ltd.
Pârât: Monus d.o.o.
Intervenient: AGEPI
Încheiere din 16.11.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decăderea parţială a titularului din drepturile asupra mărcii internaţionale nr. IR 724781 Reclamant: LIDL STIFTUNG & CO. KG
Pârât: Valdemārs Vaļkuns
Intervenient: AGEPI
Încheiere din 11.10.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Declararea nulităţii contractului de cesiune parţială a drepturilor asupra mărcii nr. 14501A, semnat între S.R.L. „Elio Design” şi Î.I.”SERVICE-ARAMA”
Radierea din Registrul Naţional al Mărcilor deţinut de AGEPI a mărcii nr. 14501A, titular S.R.L. „Elio Design”;
Radierea înscrisurilor făcute în baza contractului de cesiune parţială a drepturilor asupra mărcii din 11.02.2013, încheiat între S.R.L. „Elio Design” şi Î.I.”SERVICE-ARAMA”
Reclamant: S.R.L. „Ergolemn”
Pârât: S.R.L. „Elio Design”, „Arama R” S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 20.09.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)

Decizia din 14.11.2018 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Declararea nulității mărcii nr. 27811 din 12.12.2015 Reclamant: Agro CS a.s.
Pârât: SRL ”Pasiflora"
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 18.09.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)

Decizia din 21.02.2018 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău

Decizia din 19.09.2018 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Decăderea parţială a titularului din drepturile asupra mărcii naţionale nr. 21316 din 24.12.2008 Reclamant: Imtron GmbH
Pârât: RULTEHCOM S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 30.08.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Încheiere din 04.12.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Constatarea utilizării ilicite de către SC ”IANSIS” S.R.L. a mărcii nr. 25094 din 30.01.2014
Interzicerea pentru SC ”IANSIS” S.R.L. comercializarea mărfurilor marcate cu semnul dat
Retragerea din circuitul comercial a mărfii marcate cu semnul dat comercializate de SC ”IANSIS” S.R.L.
Încasarea de la SC „IANSIS” S.R.L. în beneficiul companiei SC „ETNOMAX” S.R.L. a prejudiciului și a venitului ratat
Reclamant: ETNOMAX” S.R.L.
Pârât: „IANSIS” S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 09.08.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decăderea din drepturi asupra mărcii internaționale nr. IR 743157 din 11.10.2000 Reclamant: BULGARI WINERY S.R.L., întreprindere cu capital străin
Pârât: VIROBNITCHO-AGRARNE OBIEDNANNIA ”MASSANDRA
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 24.07.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decăderea parțială din drepturi asupra mărcii naţionale nr. 21711 din 16.06.2009 Reclamant: ECCO SKO A/S
Pârât: NICHIFOROV Radion
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 24.07.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decăderea parțială din drepturi asupra mărcii naţionale nr. 19822 din 22.05.2008 Reclamant: LIDL STIFTUNG & CO. KG
Pârât: CROCO S.R.L., societate comercială
Intervenient: AGEPI
Încheiere din 19.07.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decăderea parţială din drepturile asupra mărcilor internaţionale nr. IR 1001404 din 17.12.2008 şi nr. IR 433398 din 21.10.1977 Reclamant: S.C. „PARIMATCH” S.R.L., societate comercială
Pârât: HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 17.07.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decăderea parţială din drepturile asupra mărcii naţionale nr. R 6794 din 18.09.1998 Reclamant: SCRIPPS NETWORKS INTERNATIONAL (UK) LIMITED
Pârât: DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 28.06.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decăderea din drepturi asupra mărcii naționale nr. 2R 3291 Reclamant: Edgewell Personal Care Brands, LLC
Pârât: The Gillette Company
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 07.06.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decăderea din drepturi asupra mărcii naţionale nr. 17262 din 28.08.2007 Reclamant: Janssen Pharmaceutica NV
Pârât: STANCU Eugeniu
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 30.05.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decăderea parţială din drepturi asupra mărcii naţionale nr. 16318 din 30.06.2006 Reclamant: Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG
Pârât: STANCU Eugeniu
Intervenient: AGEPI
Încheiere din 25.05.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Constatarea faptului că pârâta Efes Vitanta Moldova Brevery S.A. a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 034442 SILVA (devenită marca nr. 26238)

Anularea mărcii nr. 26238
Reclamant: SC Heineken Romania S.A
Pârât: EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., întreprindere mixtă
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 23.05.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decizia din 16.01.2018 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău
Încheiere din 27.03.2018 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău
Decăderea parţială din drepturi asupra mărcii naţionale nr. 20993 din 04.02.2010 Reclamant: Obshchestvo s ogranicennoy otvetstvennostyu „Konsortsium-PIK”
Pârât: JSC „NIZHPHARM”
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 16.05.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decăderea parţială din drepturile asupra mărcii naţionale nr. 19982 din 24.03.2009 Reclamant: Imtron GmbH
Pârât: CAȘCAVAL Petru
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 15.05.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Constatarea nulității înregistrării mărcii nr. 21328 după ALERGUŞ Andrei

Constatarea nulității tranzacției privind transmiterea mărcii nr. 21328 între ALERGUŞ Andrei și S.R.L. ”Lubrif-Lux” și concomitent înregistrării mărcii după S.R.L. ”Lubrif-Lux”

Obligarea AGEPI de anulare a înregistrării mărcii nr. 21328 după S.R.L. ”Lubrif-Lux” și înregistrare după reclamantul FUCHS PETROLUB SE, Freisenheimer strasse 17, 68169, Mannheim, Germany
Reclamant: FUCHS PETROLUB SE
Pârâți: Andrei Alerguș, S.R.L. ”Lubrif-Lux”
Intervenient: AGEPI
Decizia din 02.05.2017 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău

Încheiere din 17.01.2018 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Constatarea nulității mărcii nr. 20431 din 28.10.2008

Constatarea nulității tranzacției încheiate asupra mărcii nr. 20431 din 28.10.2008 încheiate între SRL ”Rumitox” și SRL ”RUMI BERE”

Constatarea tranzacției încheiate asupra mărcii nr. 20431 din 28.10.2008 încheiată între SRL ”RUMI BERE” și Î.C.S. ”BARZA NEAGRĂ” S.R.L. cu constatarea nulității înregistrării mărcii pe numele Î.C.S. ”BARZA NEAGRĂ” S.R.L.
Reclamant: Publichne aktsionerne tovarystvo ”KARLSBERG UKRAINA”
Pârâți:Î.C.S. ”Barza Neagră Grup” S.R.L., „Rumitox” S.R.L., „Rumi Bere” S.R.L
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 10.04.2017 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău

Decizia din 13.12.2017 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie

Încheiere din 29.06.2018 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Anularea mărcii nr. 19380 din 24.12.2008 Reclamant: The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH&Co. KG Company
Pârât:Oleg PALADI
Intervenient: AGEPI
Decizia din 06.04.2017 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău

Decizia din 06.12.2017 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
REBOZET Decăderea din drepturi asupra mărcii internaționale nr. IR 860742 din 09.04.2008 Reclamant: CELGENE CORPORATION
Pârât: NOVARTIS AG
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 21.02.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decăderea parțială din drepturi asupra mărcii internaţionale nr. IR 641762 din 21.01.1995, pentru serviciile din clasa 35 conform CIPS Reclamant: Imtron GmbH
Pârât: ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
Intervenient: AGEPI
Încheiere din 20.03.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decăderea din drepturi asupra mărcii nr. 2R 352 valabilă pe teritoriul Republicii Moldova până la data de 01.11.2018
Decăderea din drepturi asupra mărcii cu nr. IR 513257 valabilă pe teritoriul Republicii Moldova până la data de 10.04.2017
Decăderea din drepturi asupra mărcii nr. IR 997482 valabilă pe teritoriul Republicii Moldova până la data de 29.01.2019
Decăderea din drepturi asupra mărcii verbale nr. 17145 valabilă pe teritoriul Republicii Moldova până la data de 04.09.2017
Reclamant: SRL ”Uzprimatex”
Pârât: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC , The Calvin Klein Trademark Trust, The HUGO BOSS Trade Mark Management, TRUSSARDI SPA
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 15.03.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)

Decizia din 20.12.2017 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Decăderea parțială din drepturi asupra mărcii internaţionale nr. IR 967403, pentru produsele din clasele 09 și 16 conform CIPS Reclamant: Imtron GmbH
Pârât: ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 06.03.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)

Decizia din 30.11.2017 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău
Decăderea din drepturi asupra mărcii internaţionale nr. IR 786616 din 29.07.2002 Reclamant: LIDL STIFTUNG & CO. KG
Pârât: MELFINCO S.A.
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 14.02.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Anularea mărcii nr. 27939 din 10.02.2016 Reclamant: IMPERIAL UNIT” S.R.L.
Pârât: AGEPI
Intervenient: Karelia Tabacco Company Inc
Încheiere din 08.02.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Decăderea din drepturi asupra mărcii naţionale nr. 2R 3419 din 30.09.1994 Reclamant: Royal Services OOD
Pârât: ”BULGARTABAK-HOLDING” A.O., BG
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 06.02.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Constatarea faptului că semnul RAFFAELLO utilizat de pârâtul SC „R.O. RAFAELO” S.R.L. încalcă drepturile exclusive ale mărcii verbale internaţionale RAFFAELLO nr. 739677 şi a mărcii figurative nr. 739838
A obliga pârâtul SC „R.O. RAFAELO” S.R.L. să înceteze folosirea semnului RAFAELO ca denumire de firmă în activitatea sa economică şi să radieze toate inscripţiile semnului RAFFAELLO şi RAFAELO de pe interiorul şi exteriorul magazinului unde îşi desfăşoară activitatea economică pârâtul SC „R.O. RAFAELO” S.R.L. amplasat pe adresa: Str. 31 August, 4g/1,2, MD-3901, or. Cahul, Republica Moldova
A obliga pârâtul să radieze denumirea de firmă „R.O. RAFAELO” S.R.L. din Registrul de Stat al Camerei Înregistrării de Stat
A încasa de la pârât daune materiale în mărime de 120 030 lei
A încasa de la pârât daune morale în mărime de 120 030 lei
A încasa cheltuielile de judecată
Reclamant: The Soremartec S.A.
Pârât: SC „R.O. RAFAELO” S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 15.12.2016 - Judecătoria Râșcani mun. Chișinău
Constatarea faptului că SUPRATEN S.A. a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii verbale KAPRAL, nr. depozit 027793 din
Anularea mărcii verbale KAPRAL, nr. 21669 din 17.09.2010, înregistrată pe numele SUPRATEN S.A.
Constatarea faptului că SUPRATEN S.A. a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii verbale nr. 18413 din 30.07.2008 şi a mărcii verbale nr. 21515 din 17.09.2010
Anularea mărcilor verbale nr.18413 din 30.07.2008 şi nr. 21515 din 17.09.2010
Reclamant: Eskaro Group AB
Pârât: „SUPRATEN” S.A.
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 21.11.2016 – Curtea de Apel Chișinău
Decăderea parțială din drepturile asupra mărcii naţionale nr. 20346 din 02.12.2008 Reclamant: Mewah Brands (S) Pte Ltd
Pârât: Meraji Nicolai
Intervenient: AGEPI
Încheiere din 05.12.2016 – Judecătoria Râșcani mun. Chișinău
Declararea nulității mărcii naționale cu nr. 22712 înregistrată pentru clasele 03; 08; 35, titular COSTIN Mihail Reclamant: The Gillette Company
Pârât: Costin Mihail
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 17.10.2016 - Judecătoria Râșcani mun. Chișinău
Decăderea parţială din drepturile asupra mărcii naţionale nr. R 13108 din 29.10.2004 Reclamant: Fashion One Television LLC
Pârât: BORŞEVICI Andrei
Intervenient: AGEPI
Încheiere din 06.10.2016 - Judecătoria Râșcani mun. Chișinău
Anularea hotărârii Comisiei de Contestaţii AGEPI din 28.09.2015 privind menținerea în vigoare a Deciziei Departamentului mărci, modele și desene industriale AGEPI nr. 3340 din 11.03.2015
Anularea Deciziei Departamentului mărci, modele și desene industriale AGEPI, nr. 3340 din 11.03.2015
Obligarea AGEPI să înregistreze marca ”FERMA” conform cererii de înregistrare a mărcii nr. 37541 din 4 aprilie 2014
Anularea hotărârii Comisiei de Contestaţii AGEPI din 28.09.2015 privind menținerea în vigoare a Deciziei Departamentului mărci, modele și desene industriale AGEPI din 30.04.2015
Anularea Deciziei Departamentului mărci, modele și desene industriale AGEPI din 30.04.2015
Obligarea AGEPI să înregistreze marca ”CARNOSA” conform cererii de înregistrare a mărcii nr. 37542 din 4 aprilie 2014
Reclamant: Denis Cibizov
Pârât: AGEPI
Hotărâre din 29.09.2016 - Judecătoria Râșcani mun. Chișinău

Decizia din 09.02.2017 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău

Decizia din 02.08.2017 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Anularea Deciziei Departamentului mărci, modele și desene industriale AGEPI, nr. 4676 din 08.04.2015, de respingere a cererii de înregistrare a mărcii cu nr. depozit 034758 ”Букет Бессарабии”
Anularea hotărârii Comisiei de Contestaţii AGEPI din 29.09.2015, emisă asupra contestației depusă împotriva Deciziei nr. 4676 din 08.04.2015
Dispunerea înregistrării mărcii combinate cu nr. depozit 034758 ”Букет Бессарабии”, în conformitate cu cererea de înregistrare
Reclamant: SC ”BASVINEX” S.A.
Pârât: AGEPI
Intervenient: BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni de tip închis
Hotărâre din 29.09.2016 - Judecătoria Râșcani mun. Chișinău

Decizia din 23.02.2017 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău

Decizia din 08.11.2017 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Anularea hotărîrii Comisiei de Contestaţii din 25.02.2016
Obligarea AGEPI să înregistreze marca nr. depozit 036188 din 24.11.2014, pentru clasa 38 pe numele Cojocaru Svetlana
Reclamant: Cojocaru Svetlana
Pârât: AGEPI
Hotărâre din 16.09.2016 - Judecătoria Râșcani mun. Chișinău

Decizia din 04.04.2017 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău
Anularea Hotărârii Comisiei de Contestaţii AGEPI din 26.10.2015 cu privire la respingerea de la înregistrare în Republica Moldova a mărcii combinate nr. depozit 033972 din 06.11.2013, solicitant Spirits International B.V., a company organized under the Laws of the Netherlands
Anularea Hotărârii Comisiei de Contestaţii AGEPI din 26.10.2015 cu privire la respingerea de la înregistrare în Republica Moldova a mărcii combinate nr. depozit 033972 din 06.11.2013, solicitant Spirits International B.V., a company organized under the Laws of the Netherlands
Reclamant: Spirits International B.V., a company organized under the Laws of the Netherlands
Pârât: AGEPI
Hotărâre din 18.08.2016 - Judecătoria Râșcani mun. Chișinău

Încheiere din 17.05.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)

Decizia din 04.07.2017 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău
Anularea mărcii nr. 21975
Anularea parţială a hotărârilor Comisiei de Contestaţii AGEPI din 05.03.2013 în partea ce ţine de respingerea de la înregistrare în Republica Moldova a mărcilor nr. depozit 028133 din 18.11.2010 şi nr. depozit 028134 din 18.11.2010 pentru serviciile solicitate din clasa 39, 43 conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor (CIPS)
Admiterea la protecţie în Republica Moldova a mărcilor nr. depozit 028133 din 18.11.2010 şi nr. depozit 028134 din 18.11.2010 pentru serviciile solicitate din clasa 39, 43 conform CIPS
Reclamanți: S.R.L. „Aero Activ”, Atlasjet Havacilik A.Ş. Yeşilyurt Mah. Eski Halkali Yolu Alaçati
Pârât /Intervenient: Cramarenco Iurie
Intervenient/Pârât: AGEPI
Hotărâre din 04.08.2016 – Curtea de Apel Chișinău

Decizia din 25.01.2017 Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Anularea Deciziei Plenului Consiliului Concurenţei nr. CN-65 din 21.10.2015
Constatarea utilizării legale a desemnării American Legend cu imaginea unui vultur de către compania „IMPERIAL UNIT” S.R.L.
Reclamant: „IMPERIAL UNIT” S.R.L.
Pârât: Consiliul Concurenţei
Intervenienți: Karelia Tobacco Company Inc, AGEPI
Hotărâre din 02.08.2016 – Curtea de Apel Chișinău

Decizia din 14.12.2016 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău
Anulării mărcii nr. 25385 din 26.04.2013
Constatarea notorietății mărcii
Reclamant: Î.M. ”Vinăria Purcari” S.R.L.
Pârât: ”BRAVO WINE” S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 26.07.2016 - Curtea de Apel Chișinău

Decizia din 01.02.2017 Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Constatarea faptului, că „INTER-TABAC” S.R.L. a încălcat drepturile Private Joint Stock Company ”Imperial Tobacco Production Ukraine” în privința mărcilor nr. R 13764, nr. R 13765, nr. R 13772
Obligarea „INTER-TABAC” S.R.L. să retragă din contul propriu toate produsele, pe care este aplicat semnul PRIMA LUX LEGKAYA nr. R 13764, PRIMA LUX nr. R 13765, PRIMA LUX SUPER LEGKAYA nr. R 13772
Reclamant: Private Joint Stock Company
”Imperial Tobacco Production Ukraine”
Pârât: „INTER-TABAC” S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 26.07.2016 - Curtea de Apel Chișinău

Decizia din 15.03.2017 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău

Încheiere din 07.02.2018 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Încălcarea drepturilor la marca nr. 17342
Anularea mărcii nr. 17342
Reclamant/Pârât: Terliţa Alexei
Pârât/Reclamant: Î.I. ”NICOLAEV V.G.”
Intervenienți: Serviciul Vamal al Republicii Moldova, AGEPI
Hotărâre din 18.07.2016 – Curtea de Apel Chișinău

Decizia din 28.12.2016 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Decăderea din drepturi asupra mărcii internaţionale nr. IR 771343A din 09.10.2001 Reclamant: LIDL STIFTUNG & CO. KG
Pârât: Nobel Deri Saraciye San. Ve Tic. Ltd. Sti.
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 16.07.2016 - Judecătoria Râșcani mun. Chișinău
Decăderea parțială din drepturile asupra mărcii naționale nr. 14880 pentru serviciile din clasa 35 conform CIPS Reclamant: Pandora A/S
Pârât: Pancu Veaceslav
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 24.06.2016 - Judecătoria Comrat
  Anularea Prescripţiilor de interzicere a lotului de produse nr. 6 şi nr. 7 din 25.01.2016, emise de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice
Anularea scrisorilor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 21/2-47/29 şi 21/2-49/30 din 08.02.2016
Reclamant: SC „Tomai Vinex” SA;
Coreclamant: SC „Bulgari Winery” SRL
Pârâți: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA), Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice (ISSPA)
Intervenient: AGEPI
Hotărâre din 24.06.2016 - Judecătoria Comrat

Decizia din 06.10.2016 - Colegiul Civil al Curții de Apel Comrat

Decizia din 20.09.2017 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Declararea nulităţii mărcii notorii E ERGOLEMN
Obligarea AGEPI să radieze din Registrul mărcilor notorii marca nr. 23 „E ERGOLEMN”
Reclamant: S.R.L."Elio Design"
Pîrîți: SRL ”Ergolemn”
Intervenient: AGEPI
Decizia din 13.07.2016 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie

Hotărâre din 18.09.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)

Decizia din 27.03.2019 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Decăderea parțială din drepturi asupra mărcii naţionale nr. 14721 pentru produsul clasei 01“polipropilenă” conform CIPS Reclamant: Public Joint Stock Company ”SIBUR Holding”
Pîrît: SIBIX ELECTRON S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Decizia din 13.07.2016 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Decăderea din drepturi asupra mărcii internaţionale nr. IR 742353 Reclamant: ”BUCURIA” S.A.
Pîrît: ”ROT FRONT” OAO
Intervenient: AGEPI
Încheiere din 15.06.2016 – Curtea de Apel Chișinău
Decăderea parțială din drepturile asupra mărcilor internaţionale nr. IR 838 791 și IR 841 511 pentru produsele din clasa 30 conform CIPS ”produse cacao, produse de cofetărie, înghețată, gheață” Reclamant: ”BUCURIA” S.A.
Pîrît: ”ROT FRONT” OAO
Intervenient: AGEPI
Hotărîre din 08.06.2016 – Curtea de Apel Chișinău

Decizie din 30.11.2016 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie

Încheiere din 27.04.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Anularea mărcii internaţionale nr. 1169551
Recunoaşterea denumirii PROSECCO ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu „şampania” vin spumant
Constatarea neîncălcării drepturilor asupra indicaţiei geografice PROSECCO prin utilizarea denumirii PRONTO PROSECCO de către BULGARI WINERY SRL pentru marcarea şampaniei
Obligarea AGEPI să înregistreze în calitate de marcă cererea nr. depozit 035942 din 15.10.2014
Reclamant: Bulgari Winery SRL
Pîrît: AGEPI
Copîrît: CONSORZIO DI TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLATTA PROSECCO
Hotărîre din 23.05.2016 - Judecătoria Rîșcani mun. Chișinău

Decizia din 23.02.2017 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău

Decizia din 11.10.2017 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie Încheiere din 20.12.2017 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie

Decizia din 27.12.2017 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău

Încheiere din 25.04.2018 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie

Încheiere din 27.06.2018 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Recunoașterea mărcii nr. 15842 ca fiind înregistrată cu rea-credință Anularea înregistrării mărcii nr. 15842 din 03.11.2006 Reclamant: СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика»
Pîrît: Olga DMITRIEVA
Intervenient accesoriu: AGEPI
Încheiere din 25.05.2016 - Judecătoria Rîșcani mun. Chişinău
Declararea nulității certificatului de înregistrare a mărcii nr. 11317 din 07.10.2004 (acţiunea reconvenţională) Reclamant: ”Grital-Com” S.R.L.
Pîrîți: AGEPI, ”Supraten” S.A.
Hotărîre din 31.03.2016 - Curtea de Apel Chişinău

Decizia din 25.01.2017 Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Anularea Deciziei nr. 15038 din 15.10.2014 emisă de Departamentul Mărci, Modele și Desene Industriale AGEPI
Anularea Hotărîrii din 23.03.2015 emisă de Comisia de Contestaţii AGEPI
Anularea Hotărîrii din 26.05.2015 emisă de Comisia de Contestaţii AGEPI
Obligarea AGEPI să înregistreze marca tridimensională nr. depozit 034045 sub formă de butelie (pegas) pentru produsele și serviciile din clasele 21, 33, 35 conform (CIPS)
Reclamant: ”Boiar Grup” S.R.L.
Pîrît: AGEPI
Intervenient accesoriu: „Cabigrup” S.R.L.
Decizie din 30.03.2016 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie

Decizie din 23.11.2016 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Decăderea din drepturi asupra mărcilor nr. R 3515 din 22.12.1994 și nr. 14432 din 04.08.2005 Reclamant: „MONDITEH-ANGRO” S.R.L.
Pîrît: Phenomenon Agents Limited
Intervenient accesoriu: AGEPI
Decizie din 02.03.2016 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Decăderea din drepturi asupra mărcii 14914 din 03.01.2006 Reclamant: ”IMPERIAL UNIT” S.R.L.
Pîrît: Kaane American International Tobacco Co. Ltd.
Intervenient accesoriu: AGEPI
Hotărîre din 29.02.2016 – Judecătoria Rîșcani mun. Chişinău

Încheiere din 13.10.2016 - Curtea de Apel Chişinău
Recunoașterea ilegalității respingerii cererii de înregistrare a mărcii verbale ”ALPHA MOTO” nr. depozit 035643 din 19.08.2014 pentru produsele clasei 12 conform CIPS
Anularea hotărîrii Comisiei de Contestaţii AGEPI din 25.08.2015 şi a Deciziei AGEPI din 30.04.2015 privind respingerea parțială a cererii de înregistrare a mărcii verbale ”ALPHA MOTO” nr. depozit 035643 din 19.08.2014 ca neîntemeiate
Obligarea AGEPI să înregistreze marca verbală ”ALPHA MOTO” nr. depozit 035643 din 19.08.2014 pentru produsele clasei 12 conform CIPS
Reclamant: ”EPIDAVR” S.R.L.
Pîrît: AGEPI
Hotărîre din 11.02.2016 – Judecătoria Rîșcani mun. Chişinău

Decizia din 06.10.2016 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău

Încheiere din 14.06.2017 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Anularea hotărîrii Comisiei de Contestaţii AGEPI din 25 mai 2015 prin care s-a respins cererea de înregistrare a mărcii nr. depozit 035176, solicitant ZOLOTOI AIST S.R.L. Anularea hotărîrii Comisiei de Contestaţii AGEPI din 25 mai 2015 prin care s-a respins cererea de înregistrare a mărcii nr. depozit 034888, solicitant ZOLOTOI AIST S.R.L. A înregistra cererile nr. depozit 035176, 034888, solicitant ZOLOTOI AIST S.R.L. pentru produsele din clasa 33 (cu excepția berii) conform CIPS, conform procedurilor în vigoare Reclamant: ZOLOTOI AIST S.R.L.
Pîrît: AGEPI
Intervenient accesoriu: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova
Încheiere din 28.01.2016 - Curtea de Apel Chişinău
Constatarea faptului că semnele tridimensionale, conform înregistrărilor nr. 24402 şi nr. 24877 sunt lipsite de caracter distinctiv, şi că acestea reprezintă semne care au fost întrebuinţate în mod obişnuit de mai multe persoane pînă la 19.09.2012 Dispunerea anulării mărcilor nr. 24402 din 19.09.2012 și nr. 24877 din 19.09.2012, înregistrate pe numele titularului „Viorica-Cosmetic”S.A. (acţiunea reconvenţională) Reclamanți: „Viantic Internaţional” S.R.L., „Viantic-Bio” S.R.L.
Pîrît: „Viorica-Cosmetic” S.A.
Intervenient principal: S. C. „RODITAL-LUX” S.R.L.
Intervenient accesoriu: AGEPI
Hotărîre din 08.10.2015 - Curtea de Apel Chişinău
Decizie din 13.01.2016 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Declararea nulă a mărcii nr. 24987 din 18.11.2011, înregistrată ilegal contrar prevederilor art. 7 (1), lit. h), i) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor (în continuare – Legea nr. 38/2008), de către AGEPI la data de 23.12.2013 după Partidul Comuniştilor din Republica Moldova Decăderea partidului politic Partidul Comuniştilor din Republica Moldova din dreptul asupra mărcii înregistrată în mod ilegal de către AGEPI sub nr. 24987 la data de 23.12.2013 Reclamant: Ruslan Popa
Pîrîți: Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM), AGEPI
Hotărîre din 23.09.2014 - Curtea de Apel Chişinău
Decaderea din drepturi Decăderea din drepturi asupra mărcii internaţionale nr. IR 1018301 Reclamant: The Procter & Gamble Company
Pîrît: Miller Marija
Intervenienți: AGEPI
Încheiere din 01.10.2015 – Judecătoria Rîșcani mun. Chișinău
Decaderea din drepturi Decăderea din drepturi asupra mărcii internaţionale nr. IR 837357 Reclamant: SIMIT SARAYI YATIRIM VE TIGARET ANONIM ŞIRKETI, TURCIA
Pîrît: KOOPERATZIA SIMID 1000
Intervenienți: AGEPI
Încheiere din 01.10.2015 - Curtea de Apel Chişinău
Decaderea din drepturi Decăderea din drepturi asupra mărcilor internaționale nr. IR 941315 și IR nr. 941323 Reclamant: EcoPharm Patent Manageement AG
Pîrît: Richter Gedeon Nyrt., AGEPI
Încheierea din 21.12.2015 - Curtea de Apel Chişinău
Decaderea din drepturi Decăderea din drepturi asupra mărcii naționale nr. 16605 Reclamanți: LIDL STIFTUNG & CO. KG .
Pîrît: GAGAUZ Nicolai
Intervenienți: AGEPI
Hotărîre din 02.11.2015 - Curtea de Apel Chişinău
Constatarea utilizării Constatarea utilizării cu rea-credinţă de către pîrîţii „Prestij Bloc" S.R.L., „Trattoria" S.R.L., şi Cebotărescu Dumitru, precum şi a oricăror altor terţe persoane a mărci Obligarea pîrîţilor "Prestij Bloc" S.R.L., Trattoria" S.R.L., şi Cebotărescu Dumitru, precum şi a oricăror altor terţe persoane să înceteze utilizarea termenului "Vacanţa" sub orice formă şi în special în cadrul denumirii pensiunii "Vacanţa della Nona", în cadrul oricărei publicităţi inclusiv mass-media, internet, out-door etc., precum şi încetarea utilizării termenului "Vacanţa" pentru orice tip de serviciu sau produse care ar putea să încalce dreptul la marca "Vacanţa" a lui Rusu Eugeniu şi a "Top-Vacanța" S.R.L; A încasa din contul pîrîţilor în beneficiul "Top-Vacanța" S.R.L. a prejudiciului material sub formă de venit ratat în mărime de 50 000 lei; A încasa din contul pîrîţilor în beneficiul lui Rusu Eugeniu a prejudiciului moral în mărime de 10 000 lei; A încasa din contul pîrîţilor taxa de stat în beneficiul "Top-Vacanța" S.R.L. - 1500 lei şi în beneficiul lui Rusu Eugeniu – 300 lei; A încasa din contul pîrîţilor în beneficiul "Top-Vacanța" S.R.L. a cheltuielilor de asistenţă juridică în mărime de 5 000 lei. Reclamanți: Rusu Eugeniu, „Top-Vacanța” S.R.L.
Pîrît: „Trattoria” S.R.L., Cebotărescu Dumitru, „Prestij Bloc” S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Decizia din 28.10.2015 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Decaderea din drepturi Decăderea din drepturi asupra mărcii naționale nr.17713 Reclamanți: FERROLLI S.P.A.
Pîrît: EZILI INVESTISSMENTS INC.
Intervenienți: AGEPI
Hotărîre din 01.10.2015 - Curtea de Apel Chişinău
Constatarea faptului Constatarea faptului că denumirea de firmă Perfect Tur este bine cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova Reclamanți: "PerfectTur" S.R.L.
Pîrît: AGEPI
Intervenienți: Î.C.S. "PERFECT INTERNATIONAL", S.C. "PERFECT TOUR"
Hotărîre din 23.07.2015 - Curtea de Apel Chişinău
Decizie din 16.03.2016 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Decăderea din drepturile Decăderea din drepturi asupra mărcii internaţionale nr. IR 761228 Reclamanți: ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.
Pîrît: AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F S.P.A.
Intervenient: AGEPI
Hotărîre din 23.03.2015 - Curtea de Apel Chişinău
Decăderea din drepturile Decăderea parțială din drepturi asupra mărcii nr. IR 692755 Reclamanți: Societatea pe Acțiuni de tip Închis "Mai"
Pîrît: Societatea pe Acțiuni de tip Închis "Kraft Foods Ukraina"
Intervenient: AGEPI
Încheiere din 14.09.2015 - Curtea de Apel Chişinău
Încheierea din 23.11.2015 - Curtea de Apel Chişinău
Decăderea din drepturile Constatarea faptului că marca nr.19063 din 03.10.2008, titular CSK GRUP PLUS S.R.L., nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele şi serviciile din clasele 05, 35 conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (în continuare CIPS), pe perioada de 5 ani din data înregistrării
Decăderea pîrîtului CSK GRUP PLUS S.R.L., din drepturi asupra mărcii nr.19063 din 03.10.2008, pentru produsele şi serviciile din clasele 05, 35 conform CIPS
Constatarea faptului că marca nr.19063 din 03.10.2008, titular CSK GRUP PLUS S.R.L., a fost înregistrată cu rea-credință şi declararea nulităţii înregistrării acesteia
Reclamant: S.C. „BIOFARM" S.A
Pîrît: CSK GRUP PLUS S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotărîre din 04.09.2015 - Curtea de Apel Chişinău
Decăderea din drepturile Decăderea din drepturile asupra mărcii naționale nr. R 12007 Reclamant:BERGENBIER S.A.
Pîrît: BEERMASTER S.A., întreprindere mixtă moldo-cehă
Intervenient: AGEPI
Încheiere din 03.08.2015 - Curtea de Apel Chişinău
Anularea hotaririi Anularea hotărîrilor Comisiei de Contestaţii AGEPI din 26.08.2014
Acordarea protecţiei juridice în Republica Moldova mărcilor nr. depozit 027694 din 25.08.2010 şi nr. depozit 027695 din 25.08.2010 pentru produsele clasei 32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor, şi pentru produsele clasei 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor (CIPS), limitate de formularea „fabricate în conformitate cu tradiţiile şi reţetele ruseşti"
Obligarea AGEPI să execute toate acţiunile necesare de înregistrare a mărcilor nr. depozit 027694 din 25.08.2010 şi nr. depozit 027695 din 25.08.2010 pentru produsele clasei 32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor, şi pentru produsele clasei 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), conform CIPS, limitate de formularea „fabricate în conformitate cu tradiţiile şi reţetele ruseşti", să introducă informaţiile cu privire la înregistrarea acestor mărci în Registrul Naţional al Mărcilor, să elibereze companiei Spirits International B.V. certificatele de înregistrare a mărcilor
Reclamant:Spirits International B.V.
Pîrît: AGEPI
Hotărîre din 25.05.2015 - Curtea de Apel Chişinău
Decizie din 21.10.2015 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Încheiere din 20.01.2016 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Decizia din 13.04.2016 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Anularea marcii Anularea mărcii tridimensionale nr. 24352 din 04.10.2012
Recunoașterea acțiunilor pîrîtului Savva Leonid ca fiind ilegale
Reclamant:Oleg Tokarev Victor
Pîrît: Savva Leonid
Intervenient: AGEPI
Hotărîre din 02.07.2015 - Curtea de Apel Chişinău
Hotărîre din 25.11.2015 - Curtea de Apel Chişinău
Anularea marcii Anularea mărcii "Ventinol" nr. 24493 din 20.11.2012 Reclamant: Glaxo Group Limited
Pîrît: KORDAITE ENTERPRISE LTD
Intervenient: AGEPI
Decizie din 07.10.2015 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Decizie din 16.12.2015 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Anularea hotaririi Recunoașterea notorietății mărcii Reclamant: The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co
Pîrît: PALADI Oleg
Intervenient: AGEPI
Dispozitivul hotărîrii din 25.05.2015 - Curtea de Apel Chişinău
Hotărîre din 25.05.2014 - Curtea de Apel Chişinău
Decizie din 07.10.2015 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Anularea hotaririi Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 11.06.2014 privind respingerea contestatiei nr. 2862 din 30.04.2014

Anularea deciziei Departamentului Marci, Modele si Desene Industriale privind respingerea cererii de inregistrare a marcii nr. depozit 032496 din 23.01.2013

Obligarea AGEPI sa inregistreze dreptul exclusiv conform cererii de inregistrare a marcii nr. de depozit 032496 din 23.01.2013
Reclamant: NICHIFOROV Radion
Pirit: AGEPI
Decizie din 01.07.2015 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Apararea dreptului asupra marcilor nr. R10683 si nr. 24100 Apararea dreptului asupra marcilor nr. R10683 si nr. 24100 Reclamant: FLOAREA SOARELUI S.A.
Pirit: ADM-Reparatie S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Decizie din 01.07.2015 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea Deciziei AGEPI din 12.08.2013 Anularea Deciziei AGEPI din 12.08.2013

Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 27.01.2014
Reclamant: ALGELI-GUST S.R.L.,
Pirit: AGEPI
Intervenient: BALAN Daniela
Decizie din 17.05.2015 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Admiterea la protectie in Republica Moldova a marcilor  nr. depozit 028133 din 18.11.2010 si nr. depozit 028134 din 18.11.2010 pentru serviciile solicitate din clasa 39, 43 conform CIPS Admiterea la protectie in Republica Moldova a marcilor nr. depozit 028133 din 18.11.2010 si nr. depozit 028134 din 18.11.2010 pentru serviciile solicitate din clasa 39, 43 conform CIPS

Anularea partiala a hotaririlor Comisiei de Contestatii AGEPI din 05.03.2013 in partea ce tine de respingerea de la inregistrare in Republica Moldova a marcilor nr. depozit 028133 din 18.11.2010 si nr. depozit 028134 din 18.11.2010 pentru serviciile solicitate din clasa 39, 43 conform Clasificarii internationale a produselor si serviciilor (CIPS)
Reclamant: S.R.L. „Aero Activ"
Pirit: AGEPI
Intervenient: Cramarenco Iurie
Decizie din 27.05.2015 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea marcii comerciale nr. 23704 Anularea marcii comerciale nr. 23704 Reclamant: EUROVALCONS SRL
Pirit: : RONCAL MANAGEMENT CORP., SKYLIGHT BUSINESS LTD., S.A.
Intervenient: AGEPI
Decizie din 20.05.2015 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Recunoasterea actiunilor MAXLIGA S.R.L. privind inregistrarea si folosirea marcii nr. 24737 "MANNESMANN" ca act de concurenta neloiala

Anularea inregistrarii marcii "MANNESMANN", confirmata prin certificatul de inregistrare a marcii nr. 24737 din 09.01.2013, eliberat de AGEPI, pentru produsele si serviciile de la clasele 07; 08 si 35 conform clasificarii de la Nisa, dupa MAXLIGA S.R.L., MD, ca inregistrata cu rea-credinta
Reclamant: Bruder Mannesmann Werkzeuge GmbH., DE, CRVCOM S.R.L.
Pirit: MAXLIGA S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Decizie din 20.05.2015 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Încheierea din 09.09.2015 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Declararea nulitatii inregistrarii internationale nr. 525926 pentru marca "pasta ZARA" pentru produsele "Pasta proaspata, conservata, congelata, gata pentru utilizare" in temeiul neutilizarii sale in decursul unei perioade neintrerupte de 5 ani

Recunoasterea marcii ZARA binecunoscuta pe teritoriul Republicii Moldova si care se bucura de o buna reputatie

Recunoasterea faptului ca utilizarea marcii "pasta ZARA" si inregistrarea acesteia in Republica Moldova cauzeaza prejudicii reputatiei marcii ZARA binecunoscute in Republica Moldova

Obligarea AGEPI de a emite decizia de anulare a marcii "pasta ZARA" nr. 525926 pe teritoriul Republicii Moldova

Obligarea AGEPI de a emite decizia de anulare a marcii "pasta ZARA" nr. 525926 pe teritoriul Republicii Moldova
Reclamant: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX S.A.)
Pirit: FFAUF S.A.
Intervenient: AGEPI
Decizie din 29.04.2015 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea marcii nr. 11103 din 03.09.2004 titular Anularea marcii nr. 11103 din 03.09.2004 titular "TUTUN-CTC" S.A.

Anularea marcii nr. 26372 din 24.11.2014 titular "TUTUN-CTC" S.A.

Interzicerea companiei "TUTUN-CTC" S.A. sa utilizeze semnul "ASTRU" pentru marcarea, producerea si comercializarea tigarilor
Reclamant: "TAXPRIM" S.R.L.
Pirit: "TUTUN-CTC" S.A.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 19.05.2015 - Curtea de Apel Chisinau

Decizia din 20.01.2016 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Încheiere din 29.03.2017 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Decaderea din drepturi asupra marcii nationale nr. 15827 Decaderea din drepturi asupra marcii nationale nr. 15827

Anularea marcii verbale nationale, certificat nr. 15827
Reclamant: Omega Pharma Innovation & Development NV, Belgia
Pirit: METATRON S.A.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 28.04.2015 - Curtea de Apel Chisinau
Decaderea partiala din drepturi asupra marcii internationale nr. IR 643569 Decaderea partiala din drepturi asupra marcii internationale nr. IR 643569 Reclamant: Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Pirit: Philip Morris Products S.A.
Intervenient: AGEPI
Incheiere din 07.04.2015 - Curtea de Apel Chisinau 
Anularea marcii nr. 23458 (actiunea de baza) Anularea marcii nr. 23458 (actiunea de baza)

Recunoasterea notorietatii marcii (actiunea reconventionala)
Reclamant: Krajowa Spolka Cukrowa SA, ICS „Moldova Zahar" S.R.L.
Pirit: IM „Sudzucker-Moldova" S.A.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 05.03.2015 - Curtea de Apel Chisinau 
Decizie din 22.07.2015 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Încheiere din 22.07.2015 - Curtea de Apel Chişinău
Încheiere din 12.10.2016 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Anularea Deciziei AGEPI din 12.08.2013 Anularea Deciziei AGEPI din 12.08.2013

Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 27.01.2014
Reclamant: ALGELI-GUST S.R.L.
Pirit: AGEPI
Intervenient: BALAN Daniela
Hotarire din 12.02.2015 - Curtea de Apel Chisinau 
Interzicerea utilizarii de catre SRL Interzicerea utilizarii de catre SRL "Chiose-Com" a marcii "Termostar" identica cu marca "Termostal" protejata de SRL "Termostal Imex"

Recuperarea din contul piritului SRL "Chiose-Com" in beneficiul reclamantului SRL "Termostal Imex" a prejudiciului material in marime de 1000000 (un milion) lei, cauzat in urma incalcarii protectiei marcii "Termostal" nr. 11612 din 09.12.2004 inregistrata la Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala
Reclamant: Termostal Imex S.R.L.
Pirit: „Chiose-Com" S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 06.02.2015 - Curtea de Apel Chisinau 
Decizie din 19.08.2015 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Încheiere din 28.10.2015 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Anularea Deciziei AGEPI din 30.11.2012 Anularea Deciziei AGEPI din 30.11.2012

Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 18.06.2013

Obligarea AGEPI de a inregistra marca nr. IR 1084754 din 20.05.2011
Reclamant: Fieldpoint B.V.
Pirit: AGEPI
Decizie din 04.02.2015 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea marcii comerciale nr. 24344 Anularea marcii comerciale nr. 24344 Reclamant: S.R.L. „DIARON GRUP"
Pirit: GAINA Andrei
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 29.09.2014 - Curtea de Apel Chisinau Decizie din 04.02.2015 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea marcii comerciale nr. 23704 Anularea marcii comerciale nr. 23704 Reclamant: EUROVALCONS SRL
Pirit: RONCAL MANAGEMENT CORP., SKYLIGHT BUSINESS LTD., S.A.
Intervenient: AGEPI
Incheiere din 02.04.2015 - Curtea de Apel Chisinau 
Anularea marcii nr. 21975 Anularea marcii nr. 21975 Reclamant: S.R.L. „Aero Activ"
Pirit: AGEPI
Intervenient: Cramarenco Iurie
Hotarire din 28.01.2015 - Curtea de Apel Chisinau 
Incalcarea drepturilor asupra marcii nr. 17957 Incalcarea drepturilor asupra marcii nr. 17957 Reclamant: Stetco Alexandru
Pirit: II "DIONYSOS-MERENI"S.A.
Intervenient: AGEPI
Decizie din 28.01.2015 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Încheiere din 16.12.2015 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Anularea deciziei AGEPI din 15.02.2013 Anularea deciziei AGEPI din 15.02.2013

Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 09.06.2014

Declararea nula a marcii figurative nr. 25921 din 18.10.2011
Reclamant: SC NUMEX & CO S.R.L.
Pirit: AGEPI
Copirit: "HOROLISKII MOLOCINOKONSERVNII KOMBINAT DETSKIH PRODUKTOV", societate pe actiuni publica
Hotarire din 19.01.2015 - Curtea de Apel Chisinau Decizie din 08.04.2015 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Hotărîre din 13.05.2016 - Judecătoria Rîșcani mun. Chișinău
Decizia din 08.11.2016 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău
Anularea marcii nr. 18495 Anularea marcii nr. 18495 Reclamant: ICS Higimed-Industrie SRL
Pirit: HIDROCHIM S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 18.12.2014 - Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 04.03.2015 - Colegiul Civil, comercial si de contenciosadministrativ al Curtii Supreme de Justitie 
Decaderea din drepturi asupra marcii nationale nr. 12104 Decaderea din drepturi asupra marcii nationale nr. 12104 Reclamant: ORHEI-VIT S.A.
Pirit: SPM GROUP, Societate pe actiuni de stiinta si productie
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 12.12.2014 - Curtea de Apel Chisinau Decizie din 22.04.2015 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Decaderea din drepturi asupra marcii nationale nr. R 6353 Decaderea din drepturi asupra marcii nationale nr. R 6353 Reclamant: GEAMGIU GRUP S.R.L.
Pirit: TACERO S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 05.12.2014 - Curtea de Apel Chisinau Decizie din 29.04.2015 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Decaderea din drepturi asupra marcii nationale nr. R 6353 Decaderea din drepturi asupra marcii nationale nr. R 6353 Reclamant: SRL "Imperial Unit"
Pirit: AKTSIONERNO DROUJESTVO "BULGARTABAC HOLDING"
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 02.10.2014 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 26.03.2013 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 26.03.2013 Reclamant: IM "Auto Mall" SRL
Pirit: AGEPI
Decizie din 24.12.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Constatarea utilizarii ilegale a marcii nr. 25094 din 07.03.2013 de catre compania „IANSIS
Incasarea prejudiciului in suma de 50.000 mii MDL din contul piritului „IANSIS" S.R.L. in folosul companiei „ETNOMAX" S.R.L (actiunea de baza)

Declararea nula a marcii nr. 25094, inregistrate pe numele titularului „ETNOMAX" S.R.L. (actiunea reconventionala)
Reclamant: „ETNOMAX" S.R.L.
Pirit: „IANSIS" S.R.L
Intervenient: AGEPI
Decizie din 17.12.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 24.12.2013 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 24.12.2013

Mentinerea in vigoare a deciziei AGEPI de acceptare a inregistrarii marcii din 13.07.2012
Reclamant: I.M. "Euro-Alco" S.R.L.
Pirit: AGEPI
Intervenient: „Buket Moldavii" S.A.
Decizie din 17.12.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 28.06.2012 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 28.06.2012 Reclamant: Sirbu Anatolie
Pirit: AGEPI
Intervenient: FCP "Asconi" SRL, "Migdal-P" S.A.
Decizie din 10.12.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 26.02.2014 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 26.02.2014 Reclamant: "Moren Group" SA
Pirit: AGEPI
Intervenient: Combinatul de Vinuri "Cricova" S.A
Decizie din 26.11.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 27.11.2012 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 27.11.2012

Obligarea AGEPI de a inregistra si elibera certificatul de inregistrare a marcii
Reclamant: NICOLAEV VASILII
Pirit: AGEPI
Decizie din 26.11.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Recunoasterea actiunilor MAXLIGA S.R.L. privind inregistrarea si folosirea marcii nr. 24737 Recunoasterea actiunilor MAXLIGA S.R.L. privind inregistrarea si folosirea marcii nr. 24737 "MANNESMANN" ca act de concurenta neloiala

Anularea inregistrarii marcii "MANNESMANN", confirmata prin certificatul de inregistrare a marcii nr. 24737 din 09.01.2013, eliberat de AGEPI, pentru produsele si serviciile de la clasele 07; 08 si 35 conform clasificarii de la Nisa, dupa MAXLIGA S.R.L., MD, ca inregistrata cu rea-credinta
Reclamant: Bruder Mannesmann Werkzeuge GmbH., DE, CRVCOM S.R.L.
Pirit: MAXLIGA S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 20.11.2014 - Curtea de Apel Chisinau 
Recunoasterea marcii ZARA binecunoscuta pe teritoriul Republicii Moldova si care se bucura de o buna reputatie Recunoasterea marcii ZARA binecunoscuta pe teritoriul Republicii Moldova si care se bucura de o buna reputatie

Declararea nulitatii inregistrarii internationale nr. 525926 pentru marca "pasta ZARA" pentru produsele "Pasta proaspata, conservata, congelata, gata pentru utilizare" in temeiul neutilizarii sale in decursul unei perioade neintrerupte de 5 ani pentru produsele mentionate

Recunoasterea faptului ca utilizarea marcii "pasta ZARA" si inregistrarea acesteia in Republica Moldova cauzeaza prejudicii reputatiei marcii ZARA binecunoscute in Republica Moldova

Obligarea AGEPI de a emite decizia de anulare a marcii "pasta ZARA" nr. 525926 pe teritoriul Republicii Moldova

Obligarea AGEPI de a emite decizia de anulare a marcii "pasta ZARA" nr. 525926 pe teritoriul Republicii Moldova
Reclamant: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX S.A.)
Pirit: FFAUF S.A.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 20.11.2014 - Curtea de Apel Chisinau 
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 26.11.2012 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 26.11.2012 Reclamant: Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, DE
Pirit: AGEPI
Decizie din 19.11.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 26.03.2013 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 26.03.2013 Reclamant: Becton, Dickinson and Company
Pirit: AGEPI
Decizie din 12.11.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea marcii nr. 21975 Anularea marcii nr. 21975 Reclamant: S.R.L. „Aero Activ", Atlasjet Havacilik A.S. Yesilyurt Mah. Eski Halkali Yolu Alaçati
Pirit: Cramarenco Iurie
Intervenient: AGEPI
Decizie din 12.11.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea marcii nr. 15717,  titular Dmitrieva Olga Anularea marcii nr. 15717, titular Dmitrieva Olga Reclamant: Eliseeva Lada Victorovna
Pirit: Dmitrieva Olga
Intervenient: AGEPI
Decizie din 22.10.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Apararea drepturilor asupra marcii nr. 20490 Apararea drepturilor asupra marcii nr. 20490 Reclamant: Jurnal de Chisinau Plus S.R.L.
Pirit: Alexandru Bostan
Intervenient: IS „MoldData", AGEPI
Decizie din 24.09.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 19.06.2013, anularea deciziei Departamentului Marci, Modele si Desene Industriale din 23.10.2012 privind inregistrarea marcii tridimensionale Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 19.06.2013, anularea deciziei Departamentului Marci, Modele si Desene Industriale din 23.10.2012 privind inregistrarea marcii tridimensionale "Butelie" nr. depozit 029658 din 15.08.2011 (actiunea de b

Constatarea utilizarii ilegale a buteliei nr. 24442 din 01.08.2013 si interzicerea utilizarii buteliei respective (actiunea reconventionala)
Reclamant: I.M. "Euro-Alco" S.R.L., "Migdal-P" S.A.
Pirit: AGEPI
Intervenient: TOMAI-VINEX S.A., societate comerciala
Decizie din 24.09.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios
Incalcarea drepturilor asupra marcii nr. 16429 Incalcarea drepturilor asupra marcii nr. 16429 Reclamant: GBS S.R.L.
Pirit: “Landan-Con"S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Decizie din 17.09.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios
Constatarea utilizarii ilegale a marcii nr. 25094 din 07.03.2013     de catre compania „IANSIS
Incasarea prejudiciului in suma de 50.000 mii MDL din contul piritului „IANSIS" S.R.L. in folosul companiei „ETNOMAX" S.R.L (actiunea de baza)

Declararea nula a marcii nr. 25094, inregistrate pe numele titularului „ETNOMAX" S.R.L. (actiunea reconventionala)
Reclamant: „ETNOMAX" S.R.L.
Pirit: „IANSIS" S.R.L
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 01.09.2014 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcilor comerciale nr. 8221, nr. 10756 Anularea marcilor comerciale nr. 8221, nr. 10756 Reclamant: I.M. "Vinaria-Bardar" SA
Pirit: SC "Vinex-Victoria" SRL, "Vinuri-Ialoveni" SA
Intervenient: AGEPI, Odagiu Stefan
Decizie din 30.07.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios
Anularea marcii tridimensionale nr. 19027 din 15.01.2009 Anularea marcii tridimensionale nr. 19027 din 15.01.2009

Constatarea incalcarii dreptului de autor (actiunea de baza)

Privind insusirea calitatii de autor fara acordul titularului (actiunea reconventionala)
Reclamant: Constantin JITARU
Pirit: Anatolie Sirbu, AGEPI
Intervenient: S.C."ASCONI" S.R.L.
Hotarire din 23.07.2014 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcii nr. 11103 din 03.09.2004, titular Anularea marcii nr. 11103 din 03.09.2004, titular "TUTUN-CTC" SA.;

Obligarea AGEPI sa inregistreze marca cu numarul de depozit 029796 din 15.09.2011, depusa spre inregistrare de MOREN GROUP S.A. pentru "tutun, produse din tutun, tigarete" conform procedurii in vigoare;

Respingerea totala a actiunii "TUTUN-CTC" S.A. din 26.03.2014 ca neintemeiata (actiunea de baza);

Obligarea AGEPI sa inregistreze marca verbala "ASTRU", cu numarul de depozit 027407 din data de 13.07.2010, pentru produsele din clasa 34 si 35 CIPS, conform cererii depuse spre inregistrare din 05.07.2010 (actiunea reconventionala).

Obligarea AGEPI sa inregistreze marca verbala "ASTRU", cu numarul de depozit 027407 din data de 13.07.2010, pentru produsele din clasa 34 si 35 CIPS, conform cererii depuse spre inregistrare din 05.07.2010 (actiunea reconventionala).
Reclamant: MOREN GROUP S.A., SC "Inter-Tabac" S.R.L.
Pirit: AGEPI
Intervenient: "TUTUN-CTC" S.A.
Hotarire din 14.07.2014 - Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 15.10.2014 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Încheiere din 29.06.2016 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 24.12.2013; Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 24.12.2013;

Mentinerea in vigoare a deciziei AGEPI de acceptare a inregistrarii marcii din 13.07.2012.
Reclamant: I.M. "Euro-Alco" S.R.L.
Pirit: AGEPI
Intervenient: „Buket Moldavii" S.A.
Hotarire din 07.07.2014 - Curtea de Apel Chisinau
Recunoasterea notorietatii marcii nr.12910 din data de 01.01.2007 Recunoasterea notorietatii marcii nr.12910 din data de 01.01.2007 Reclamant: SA „ORHEI-VIT"
Pirit: AGEPI
Hotarire din 07.07.2014 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 27.11.2012; Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 27.11.2012;

Obligarea AGEPI de a inregistra si elibera certificatul de inregistrare a marcii.
Reclamant: NICOLAEV VASILII
Pirit: AGEPI
Hotarire din 30.06.2014 - Curtea de Apel Chisinau
Incalcarea drepturilor asupra marcii nr. 17957 Incalcarea drepturilor asupra marcii nr. 17957 Reclamant: Stetco Alexandru
Pirit: II "DIONYSOS-MERENI"S.A.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 23.06.2014 - Curtea de Apel Chisinau 
Decaderea partiala din drepturi asupra marcilor nr. R562, R2427, IR827721 Decaderea partiala din drepturi asupra marcilor nr. R562, R2427, IR827721 Reclamant: "IMPERIAL UNIT" SRL
Pirit: IMPERIAL TOBACCO LIMITED
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 13.06.2014 - Curtea de Apel Chisinau Incheiere din 13.09.2014 - Curtea de Apel Chisinau
Decaderea din drepturi asupra marcii internationale nr. R 4385 Decaderea din drepturi asupra marcii internationale nr. R 4385 Reclamant: GUTU Serghei
Pirit: Tresmontes Lucchetti S.A
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 26.05.2014 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 23.12.2013 prin care s-a respins revendicarea contestatarului si a fost mentinuta in vigoare Decizia Departamentului Marci, Modele si Desene Industriale din 18.05.2013; Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 23.12.2013 prin care s-a respins revendicarea contestatarului si a fost mentinuta in vigoare Decizia Departamentului Marci, Modele si Desene Industriale din 18.05.2013;

Anularea Deciziei Departamentului Marci, Modele si Desene Industriale din 18.05.2013;

Anularea inregistrarii marcii „MolAuto" nr. 25386 din 17.08.2012 si nulitatea certificatului de inregistrare a marcii.
Reclamant: IM „Auto Mall" S.R.L.
Pirit: AGEPI
Intervenient: Maximum Auto S.R.L.
Hotarire din 30.04.2014 - Curtea de Apel Chisinau Decizie din 10.09.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 26.11.2012 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 26.11.2012 Reclamant: Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, DE
Pirit: AGEPI
Hotarire din 31.03.2014 - Curtea de Apel Chisinau
Decaderea partiala din drepturi asupra marcilor comerciale nr. R8741, R9851 Decaderea partiala din drepturi asupra marcilor comerciale nr. R8741, R9851 Reclamant: GALAKTOVIOMICHANIA LARISSIS ANONIMI ETERIA
Pirit: Floarea Soarelui S.A.
Intervenient: AGEPI
Decizie din 11.06.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie 
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 26.03.2013 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 26.03.2013 Reclamant: IM "Auto Mall" SRL
Pirit: AGEPI
Hotarire din 20.05.2014 - Curtea de Apel Chisinau 
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 26.02.2014 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 26.02.2014 Reclamant: "Moren Group" SA
Pirit: AGEPI
Intervenient: Combinatul de Vinuri "Cricova" S.A.
Hotarire din 19.05.2014 - Curtea de Apel Chisinau 
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 20.12.2011 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 20.12.2011 Reclamant: TKS SA
Pirit: AGEPI
Intervenient: SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD)
Incheiere din 14.05.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie 
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 28.06.2012 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 28.06.2012 Reclamant: Sirbu Anatolie
Pirit: AGEPI
Intervenient: FCP "Asconi" SRL, "Migdal-P" S.A.
Hotarire din 12.05.2014 - Curtea de Apel Chisinau 
- Constatarea faptului incalcarii drepturilor exclusive - Constatarea faptului incalcarii drepturilor exclusive

- Anularea inregistrarii marcii nr. 18678
Reclamant: FLOAREA SOARELUI S.A.
Pirit: FLORIO MILENTI S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 30.04.2014 - Curtea de Apel Chisinau 
Anularea marcii nr. 21975 Anularea marcii nr. 21975 Reclamant: S.R.L. „Aero Activ", Atlasjet Havacilik A.Ş. Yeşilyurt Mah. Eski Halkali Yolu Alaçati
Pirit: Cramarenco Iurie
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 01.04.2014 - Curtea de Apel Chisinau 
Apararea drepturilor asupra marcii nr. 20490 Apararea drepturilor asupra marcii nr. 20490 Reclamant: Jurnal de Chisinau Plus S.R.L.
Pirit: Alexandru Bostan
Intervenient: IS „MoldData", AGEPI
Hotarire din 24.03.2014 - Curtea de Apel Chisinau 
Incalcarea drepturilor asupra marcii nr. 16429 Incalcarea drepturilor asupra marcii nr. 16429 Reclamant: GBS S.R.L.
Pirit: “Landan-Con"S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 21.03.2014 - Curtea de Apel Chisinau 
Anularea marcii nr.17999 Anularea marcii nr.17999 Reclamant: Seara Alimentos Ltda
Pirit: Savvun Yulia
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 20.03.2014 - Curtea de Apel Chisinau 
Decaderea din drepturi asupra marcii internationale nr. IR 731326 Decaderea din drepturi asupra marcii internationale nr. IR 731326 Reclamant: "Etolaur" S.R.L.
Pirit: COFACO AÇORES – Indústria de Conservas, S.A.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 17.03.2014 - Curtea de Apel Chisinau 
- Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 19.06.2013, anularea deciziei Departamentului Marci, Modele și Desene Industriale din 23.10.2012 privind înregistrarea mărcii tridimensionale - Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 19.06.2013, anularea deciziei Departamentului Marci, Modele și Desene Industriale din 23.10.2012 privind înregistrarea mărcii tridimensionale "Butelie" nr. depozit 029658 din 15.08.2011

- Constatarea utilizarii ilegale a buteliei nr. 24442 din 01.08.2013 si interzicerea utilizarii buteliei respective (actiunea reconventionala)
Reclamant: Î.M. "Euro-Alco" S.R.L., "Migdal-P" S.A., TOMAI-VINEX S.A., societate comercială
Pirit: Î.M. "Euro-Alco" S.R.L., "Migdal-P" S.A., AGEPI, TOMAI-VINEX S.A., societate comercială
Intervenient: AGEPI, TOMAI-VINEX S.A., societate comercială
Hotarire din 11.032014 - Curtea de Apel Chisinau 
Decaderea partiala din drepturi asupra marcilor internationale nr. IR 690010 și IR 690011 Decaderea partiala din drepturi asupra marcilor internationale nr. IR 690010 și IR 690011 Reclamant: UNITED WINE COMPANY S.R.L.
Pirit: SFS Handels Holding AG
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 17.02.2014 - Curtea de Apel Chisinau 
Decaderea din drepturi asupra marcii internaționale nr. IR 633 148 Decaderea din drepturi asupra marcii internaționale nr. IR 633 148 Reclamant: ORHEI-VIT S.A.
Pirit: Hipp&Co.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 30.01.2014 - Curtea de Apel Chisinau 
- Constatarea faptului incalcarii drepturilor in privinta marcilor comerciale - Constatarea faptului incalcarii drepturilor in privinta marcilor comerciale

- Anularea marcii nr. 21246

- Obligarea retragerii din cont propriu a produselor pe care este aplicat semnul "Florilux"
Reclamant: FLOAREA SOARELUI S.A.
Pirit: "ANMORA-LUX" S.R.L.
Hotarire din 13.12.2013 - Curtea de Apel Chisinau  Decizie din 19.03.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie 
Recunoasterea notorietatii marcii Recunoasterea notorietatii marcii "Cristina" Reclamant: I.C.S. "Cristina Mold-Rom Simpex" S.R.L.
Pirit: AGEPI
Hotarire din 08.04.2013 - Curtea de Apel Chisinau 
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 28.06.2012 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 28.06.2012 Reclamant: Sirbu Anatolie
Pirit: AGEPI
Intervenient: FCP "Asconi" SRL, "Migdal-P" S.A.
Decizie din 12.03.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios
Interzicerea utilizarii marcii nr. 19957 (actiunea de baza) Interzicerea utilizarii marcii nr. 19957 (actiunea de baza)

Apararea drepturilor si repararea prejudiciului moral (actiunea reconventionala)
Reclamant: Cotidianul National Moldova Suverana SRL
Pirit: I.S. „Publicatia Periodica ziarul „Moldova Suverana" Cancelaria Guvernului RM, AGEPI
Decizie din 05.03.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios
Recunoasterea notorietatii marcii SIMILAC СИМИЛАК Recunoasterea notorietatii marcii SIMILAC СИМИЛАК Reclamant: Abbott Laboratories
Pirit: AGEPI
Decizie din 05.03.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 26.03.2013 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 26.03.2013 Reclamant: Becton, Dickinson and Company
Pirit: AGEPI
Hotarire din 20.02.2014 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 26.03.2013 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 26.03.2013 Reclamant: IM "Auto Mall" SRL
Pirit: AGEPI
Decizie din 12.02.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios
Recunoasterea notorietatii marcii БУКЕТ БЕССАРАБИИ Recunoasterea notorietatii marcii БУКЕТ БЕССАРАБИИ Reclamant: „BASVINEX" SA
Pirit: AGEPI, „Buket Moldavii" S.A.,
Decizie din 05.02.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios
Apararea drepturilor asupra marcii nr. 20490 Apararea drepturilor asupra marcii nr. 20490 Reclamant: Jurnal de Chisinau Plus S.R.L.
Pirit: Alexandru Bostan
Intervenient: IS „MoldData",
Decizie din 05.02.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea marcilor comerciale nr. 17351 si nr. 22544 Anularea marcilor comerciale nr. 17351 si nr. 22544 Reclamant: ONO Pawel Antezak, S.C. "RASNA-PLUS" S.R.L.
Pirit: IM "Hendrix Bail" SRL
Intervenient: AGEPI, Serviciul Vamal
Decizie din 29.01.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 04.03.2013 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 04.03.2013

Respingerea inregistrarii cererii de inregistrare a marcii nr. depozit 027792 din 17.09.2010
Reclamant: AS Eskaro
Pirit: AGEPI, SUPRATEN SA
Decizie din 15.01.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios
Recunoasterea notorietatii marcii ANGRY BIRDS Recunoasterea notorietatii marcii ANGRY BIRDS Reclamant: Rovio Entertainment Ltd.
Pirit: AGEPI
Intervenient: Pavel Sacara, Timofei Sacara
Hotarire din 20.12.2013 - Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 11.06.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios
Anularea marcilor comerciale nr. 8221, nr. 10756 Anularea marcilor comerciale nr. 8221, nr. 10756 Reclamant: I.M. "Vinaria-Bardar" SA
Pirit: SC "Vinex-Victoria" SRL, "Vinuri-Ialoveni" SA
Intervenient: AGEPI, Odagiu Stefan
Hotarire din 20.12.2013 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcii comerciale nr. 23704 Anularea marcii comerciale nr. 23704 Reclamant: EUROVALCONS SRL
Pirit: RONCAL MANAGEMENT CORP., SKYLIGHT BUSINESS LTD., S.A.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 09.12.2013 - Curtea de Apel Chisinau 
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 26.03.2013 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 26.03.2013 Reclamant: ODEON TURIZM ISLETMECILIGI A.S.
Pirit: AGEPI
Hotarire din 03.12.2013 - Curtea de Apel Chisinau 
Recunoasterea notorietatii marcii nr. 19590 Recunoasterea notorietatii marcii nr. 19590

Recunoasterea similitudinii marcilor nr. 19590 si IR 633148, 23536

Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 30.10.2012
Reclamant: "ORHEI-VIT" S.A.
Pirit: AGEPI, Hipp&Co.
Hotarire din 20.11.2013 - Curtea de Apel Chisinau 
Decizie din 09.07.2014 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Anularea marcii comerciale nr. 14501 Anularea marcii comerciale nr. 14501 Reclamant: S.R.L. „Ergolemn"
Pirit: I.I. „Service Arama"
Intervenient: AGEPI
Decizie din 30.10.2013 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Încheierea din 02.12.2015 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 20.12.2011 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 20.12.2011 Reclamant: TKS SA
Pirit: AGEPI
Intervenient: SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD)
Hotarire din 02.12.2013 - Curtea de Apel Chisinau
Decaderea partiala din drepturi asupra marcilor comerciale nr. R8741, R9851 Decaderea partiala din drepturi asupra marcilor comerciale nr. R8741, R9851 Reclamant: GALAKTOVIOMICHANIA LARISSIS ANONIMI ETERIA
Pirit: Floarea Soarelui S.A.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 18.11.2013 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcilor comerciale nr. 17645, 19161, 19162, 19163, 19164, 19165 (actiunea de baza) Anularea marcilor comerciale nr. 17645, 19161, 19162, 19163, 19164, 19165 (actiunea de baza)

Apararea drepturilor asupra marcilor comerciale nr. 17645, 19161, 19162, 19163, 19164, 19165 (actiunea reconventionala)
Reclamant: Viantic Bio S.R.L., Viantic International S.R.L.
Pirit: Viorica Cosmetic S.A.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 14.11.2013 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 28.06.2012 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 28.06.2012 Reclamant: Sirbu Anatolie
Pirit: AGEPI
Intervenient: FCP "Asconi" SRL, "Migdal-P" S.A.
Hotarire din 11.11.2013 - Curtea de Apel Chisinau
Apararea dreptului asupra marcii nr. R 5419 (actiunea de baza) Apararea dreptului asupra marcii nr. R 5419 (actiunea de baza)

Anularea marcii comerciale nr. R 5419 (actiunea reconventionala)
Reclamant: PP„Ceaicovschi&Co" S.R.L.
Pirit: Intreprinderea cu Capital Strain „LE BRIDGE CORPORATION LIMITED" S.R.L.
Copirit: ICS „Молдавский Стандарт" S.R.L., "Zolotoi Aist" S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Decizie din 06.11.2013 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Apararea dreptului asupra marcilor nr. R10683 si nr. 24100 Apararea dreptului asupra marcilor nr. R10683 si nr. 24100 Reclamant: FLOAREA SOARELUI S.A.
Pirit: ADM-Reparatie S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 04.11.2013 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcii comerciale nr. R10404 Anularea marcii comerciale nr. R10404 Reclamant: Ministerul Agriculturii si Industriei Alimenare al Republicii Moldova
Pirit: AGEPI, „VISMOS" SA, Combinatul de vinuri spumante si de marca, Intreprindere Mixta
Decizie din 23.10.2013 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 26.03.2013 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 26.03.2013 Reclamant: : IM "Auto Mall" SRL
Pirit: AGEPI
Hotarire din 21.10.2013 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcii comerciale nr. 22147 Anularea marcii comerciale nr. 22147 Reclamant: ЗАО „ЦНТ"
Pirit: Kusnirenco Serghei
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 21.10.2013 - Curtea de Apel Chisinau
Recunoasterea notorietatii marcii SIMILAC СИМИЛАК Recunoasterea notorietatii marcii SIMILAC СИМИЛАК Reclamant: Abbott Laboratories
Pirit: AGEPI
Hotarire din 09.09.2013 - Curtea de Apel Chisinau
Recunoasterea notorietatii marcii BCR Recunoasterea notorietatii marcii BCR Reclamant: Banca Comerciala Romana S.A.
Pirit: AGEPI
Decizie din 21.08.2013 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea marcilor comerciale nr. 17351 si nr. 22544 Anularea marcilor comerciale nr. 17351 si nr. 22544 Reclamant: ONO Pawel Antezak, S.C. "RASNA-PLUS" S.R.L.
Pirit: IM "Hendrix Bail" SRL
Intervenient: AGEPI, Serviciul Vamal
Hotarire din 18.07.2013 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcilor comerciale nr. R4784, nr. R10578, nr. 12175, nr. 12330 Anularea marcilor comerciale nr. R4784, nr. R10578, nr. 12175, nr. 12330 Reclamant: Otkritoe aktsionernoe obscestvo „Horoliskii molocinokonservnii kombinat detskih productov"
Pirit: NUMEX&CO S.R.L., societate comerciala, AGEPI, EXITON-FIN SA
Hotarire din 12.07.2013 - Curtea de Apel Chisinau

Încheiere din 05.04.2017 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Anularea marcii comerciale nr. 21483 Anularea marcii comerciale nr. 21483 Reclamant: „Orhei - Vit" SA
Pirit: „Rumitox" SRL
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 10.06.2013 - Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 04.12.2013 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie 
Anularea marcii comerciale nr. R 8014 Anularea marcii comerciale nr. R 8014 Reclamant: Ministerul Agriculturii si Industriei Alimenare al Republicii Moldova
Pirit: Odagiu Stefan, AGEPI
Intervenient: SRL „Colus Vin"
Hotarire din 08.04.2013 - Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 16.10.2013 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie 
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 25.09.2012 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 25.09.2012 Reclamant: "Amatic" SRL
Pirit: AGEPI
Hotarire din 14.02.2013 - Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 13.11.2013 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Recunoasterea notorietatii marcii E ERGOLEMN (actiunea de baza) Recunoasterea notorietatii marcii E ERGOLEMN (actiunea de baza)

Stabilirea folosirii cu rea-credinta a marcii nr. 16826 din 09.03.2006, stabilirea incalcarii dreptului exclusiv la folosirea marcii nr. 14501 si recunoasterea notorietatii marcii nr. 14501 (actiunea reconventionala)
Reclamant: "Ergolemn" SRL
Pirit: AGEPI , I.I. "Service-Arama"
Hotarire din 18.01.2013 - Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 23.10.2013 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Încheiere din 10.02.2016 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Anularea marcii comerciale nr. 22613 Anularea marcii comerciale nr. 22613 Reclamant: BASVINEX S. A.
Pirit: BUKET MOLDAVII, societate pe actiuni de tip inchis
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 24.06.2013 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 04.03.2013 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 04.03.2013

Respingerea inregistrarii cererii de inregistrare a marcii nr. depozit 027792 din 17.09.2010
Reclamant: AS Eskaro
Pirit: AGEPI, SUPRATEN SA
Hotarire din 18.06.2013 - Curtea de Apel Chisinau
Apararea drepturilor asupra marcii nr. 20490 Apararea drepturilor asupra marcii nr. 20490 Reclamant: Jurnal de Chisinau Plus S.R.L.
Pirit: Alexandru Bostan
Intervenient: IS „MoldData", AGEPI
Hotarire din 06.06.2013 - Curtea de Apel Chisinau
Apararea dreptului asupra marcii nr. R 5419 (actiunea de baza) Apararea dreptului asupra marcii nr. R 5419 (actiunea de baza)

Anularea marcii comerciale nr. R 5419 (actiunea reconventionala)
Reclamant: PP„Ceaicovschi&Co" S.R.L
Pirit: Intreprinderea cu Capital Strain „LE BRIDGE CORPORATION LIMITED" S.R.L.
Copirit: ICS „Молдавский Стандарт" S.R.L., "Zolotoi Aist" S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 03.06.2013 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcii comerciale nr. 10404 Anularea marcii comerciale nr. 10404 Reclamant: Ministerul Agriculturii si Industriei Alimenare al Republicii Moldova
Pirit: AGEPI, „VISMOS" SA, Combinatul de vinuri spumante si de marca, Intreprindere Mixta
Hotarire din 12.04.2013 - Curtea de Apel Chisinau
Apararea drepturilor asupra marcii nr. 21059 si a denumirii de firma Apararea drepturilor asupra marcii nr. 21059 si a denumirii de firma Reclamant: SC „Ritus-AV" SRL
Pirit: Tihonov Alexei
Copirit: IS „MoldData"
Intervenient: AGEPI
Decizie din 06.02.2013 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Recunoasterea notorietatii marcii BCR Recunoasterea notorietatii marcii BCR Reclamant: Banca Comerciala Romana S.A.
Pirit: AGEPI
Hotarire din 26.12.2012 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 20.12.2011 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 20.12.2011   Hotarire din 11.12.2012 - Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 29.05.2013 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea marcii comerciale nr. 14903 Anularea marcii comerciale nr. 14903 Reclamant: B.O.V.O.N.A TEKSTIL GIDA KOFEKSIYON INSAAT TURIZM ULUSLARARASI NAKLIYAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Pirit: Ceaicovschi Angela
Intervenient: AGEPI
Decizie din 05.12.2012 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Recunoasterea notorietatii marcii internationale nr. IR 702506 Recunoasterea notorietatii marcii internationale nr. IR 702506 Reclamant: Orange Brand Services Limited, IM "Orange Moldova" SA
Pirit: AGEPI
Intervenient: SRL "ASVOCON", SRL "Colect Capital Grup"
Hotarire din 03.12.2012 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 30.03.2011 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 30.03.2011 Reclamant: SC "IMPRODAL-GRUP" SRL
Pirit: AGEPI
Hotarire din 20.11.2012 - Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 15.05.2013 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 29.02.2012 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 29.02.2012 Reclamant: JAPAN TOBACCO Inc.
Pirit: AGEPI, Harrington Development Inc.
Hotarire din 08.11.2012 - Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 05.06.2013 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Decaderea partiala din drepturi asupra marcii comerciale nr. 13348 Decaderea partiala din drepturi asupra marcii comerciale nr. 13348 Reclamant: SUPRA TECHNOLOGIES LIMITED
Pirit: SUPRA CORPORATION OF JAPAN, INCORPORATED IN JAPAN
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 24.10.2012 - Curtea de Apel Chisinau
Interzicerea utilizarii marcii nr. 21695 (actiunea de baza) Interzicerea utilizarii marcii nr. 21695 (actiunea de baza)

Anularea marcii comerciale nr. 21695 (actiunea reconventionala)
Reclamant: SA „COPILARIE"
Pirit: II „Zagorneanu Eugenia"
Intervenient: AGEPI
Decizie din 24.10.2012 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 23.05.2011 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 23.05.2011 Reclamant: S.R.L. „Altrans Bis"
Pirit: AGEPI
Intervenient: ING Groep N.V.
Hotarire din 19.10.2012 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcilor comerciale nr.12457 si nr. 16378 Anularea marcilor comerciale nr.12457 si nr. 16378 Reclamant: Compania „G.H.MUMM et CIE"
Pirit: Combinatul de Vinuri „CRICOVA" SA
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 18.10.2012 - Curtea de Apel Chisinau
Încheiere din 07.04.2016 - Curtea de Apel Chişinău
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 22.06.2011 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 22.06.2011 Reclamant: Chiol Lux S.R.L.
Pirit: AGEPI
Intervenient: "PIELART-RESURSE" S.A.
Decizie din 17.10.2012 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Aplicarea de masuri la frontiera in vederea protectiei marcii  nr. 21270 Aplicarea de masuri la frontiera in vederea protectiei marcii nr. 21270 Reclamant: „Maxcreativ" SRL
Pirit: Serviciul Vamal
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 08.10.2012 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcii comerciale nr. 14501 Anularea marcii comerciale nr. 14501 Reclamant: S.R.L. „Ergolemn"
Pirit: I.I. „Service Arama"
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 25.09.2012 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcii comerciale nr. 19846 Anularea marcii comerciale nr. 19846 Reclamant: Mahle Mopisan Konya Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
Pirit: „Diadan-Lex" SRL
Intervenient: AGEPI
Decizie din 01.08.2012 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Apararea dreptului asupra marcilor nr. 15907 si nr. 15908 Apararea dreptului asupra marcilor nr. 15907 si nr. 15908

Anularea marcilor comerciale nr. 15907 si nr. 15908
Reclamant: „Alsa Cosmetica" SRL
Pirit: S.C."Parco-Lux" SRL, Serviciul Vamal
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 15.12.2011 - Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 06.06.2012 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Decaderea partiala din drepturi asupra marcii comerciale nr. 13348 Decaderea partiala din drepturi asupra marcii comerciale nr. 13348 Reclamant: SC „Totul pentru Copii" SRL
Pirit: „Nistru Vin" SA
Intervenient: AGEPI
Decizie din 06.06.2012 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea marcii comerciale nr. 16826 Anularea marcii comerciale nr. 16826

Anularea cererii de inregistrare a marcii nr. depozit 022650 din 11.01.2011

Anularea Hotaririi Comisiei de contestatii din 17.11.2007
Reclamant: I.I. „Service Arama"
Pirit: S.R.L. „Ergolemn"
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 01.03.2012 - Curtea de Apel Chisinau
Recunoasterea notorietatii marcii БУКЕТ БЕССАРАБИИ Recunoasterea notorietatii marcii БУКЕТ БЕССАРАБИИ Reclamant: „BASVINEX" SA
Pirit: AGEPI
Hotarire din 11.07.2012 - Curtea de Apel Chisinau 
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 22.06.2011 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 22.06.2011 Reclamant: Chiol Lux S.R.L.
Pirit: AGEPI
Intervenient: "PIELART-RESURSE" S.A.
Hotarire din 14.06.2012 - Curtea de Apel Chisinau 
Anularea hotaririlor Comisiei de Contestatii AGEPI din 09.02.2010 Anularea hotaririlor Comisiei de Contestatii AGEPI din 09.02.2010 Reclamant: Kaufland Warenhangel GmbH & Co. KG
Pirit: AGEPI
Decizie din 06.06.2012 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie 
Anularea marcii comerciale nr. 19792 Anularea marcii comerciale nr. 19792 Reclamant: A&D Company Limited
Pirit: Fall River Resources Limited, AGEPI
Hotarire din 04.06.2012 - Curtea de Apel Chisinau 
Interzicerea utilizarii marcii nr. 21695 (actiunea de baza) Interzicerea utilizarii marcii nr. 21695 (actiunea de baza)

Anularea marcii comerciale nr. 21695 (actiunea reconventionala)
Reclamant: COPILARIE
Pirit: II „Zagorneanu Eugenia"
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 25.05.2012 - Curtea de Apel Chisinau 
Interzicerea utilizarii marcii nr. 19956 (actiunea de baza) Interzicerea utilizarii marcii nr. 19956 (actiunea de baza)

Repararea prejudiciului moral (actiunea reconventionala)
Reclamant: IS „Publicatia periodica Независимая Молдова"
Pirit: Cotidianul Independent Social-Politic „Moldova Independenta" SRL
Intervenient: AGEPI
Decizie din 23.05.2012 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie 
Anularea marcii comerciale nr. 14903 Anularea marcii comerciale nr. 14903 Reclamant: B.O.V.O.N.A TEKSTIL GIDA KOFEKSIYON INSAAT TURIZM ULUSLARARASI NAKLIYAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Pirit: Ceaicovschi Angela
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 10.05.2012 - Curtea de Apel Chisinau
Decaderea partiala din drepturi asupra marcii internationale nr. IR 625861 Decaderea partiala din drepturi asupra marcii internationale nr. IR 625861 Reclamant: Société des Produits Nestlé S.A.
Pirit: FOCUS MAGAZIN VERLAG GMBH
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 27.04.2012 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcii comerciale nr. 20125 Anularea marcii comerciale nr. 20125 Reclamant: Mahle GMBH
Pirit: SRL „Diadan – Lex"
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 26.04.2012 - Curtea de Apel Chisinau 
Apararea drepturilor asupra marcii nr. 21059 si a denumirii de firma Apararea drepturilor asupra marcii nr. 21059 si a denumirii de firma Reclamant: SC „Ritus-AV" SRL
Pirit: Tihonov Alexei
Copirit: IS „MoldData"
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 29.03.2012 - Curtea de Apel Chisinau 
Apararea drepturilor asupra marcii nr. 20490 Apararea drepturilor asupra marcii nr. 20490 Reclamant: Jurnal de Chisinau Plus S.R.L.
Pirit: Alexandru Bostan
Intervenient: IS „MoldData", AGEPI
Hotarire din 13.03.2012 - Curtea de Apel Chisinau 
Interzicerea utilizarii marcii, retragerea definitiva a productiei din circuitul comercia al produselor contrafacute sub marca ,,777" si incasarea despagubirilor. Interzicerea utilizarii marcii, retragerea definitiva a productiei din circuitul comercia al produselor contrafacute sub marca ,,777" si incasarea despagubirilor. Reclamant: I. M. ,,Euro-Alco" S.R.L.
Pirit: ,,Vinaria din Vale & Co,,S.A
Hotarire din 19.12.2011 - Curtea de Apel Chisinau Decizie din 20.07.2012 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie 
Recunoasterea notorietatii marcii CRISTINUTA Recunoasterea notorietatii marcii CRISTINUTA Reclamant: S.R.L."Sevex-Prim"
Pirit: AGEPI
Hotarire din 19.12.2011 - Curtea de Apel Chisinau 
Apararea dreptului asupra marcii comerciale nr. 19037 (actiunea de baza) Apararea dreptului asupra marcii comerciale nr. 19037 (actiunea de baza)

Anularea marcii comerciale nr. 19037 (actiune reconventionala)
Reclamant: Uniunea Chinologica din Moldova
Pirit: Scerita Olga, AGEPI
Hotarire din 29.03.2012 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 25.11.2011 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 25.11.2011 Reclamant: Hansen Beverage Company, a Delaware corporation
Pirit: AGEPI
Intervenient: Limited Liability Company Avtotransportnoe Enterprise „Bytovik"
Hotarire din 26.03.2012 - Curtea de Apel Chisinau
Apararea dreptului asupra marcii internationale IR 813636 Apararea dreptului asupra marcii internationale IR 813636 Reclamant: SRL „Glavirux"
Pirit: SRL „Farmasi Cosmetic"
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 11.06.2010 - Curtea de Apel Chisinau Decizie din 11.05.2011 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie Hotarire din 18.10.2011 - Curtea de Apel Chisinau Decizie din 01.02.2012 - Colegiul Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
-	apararea dreptului asupra marcii comerciale nr. 5735 si incasarea sumei royalty (actiunea de baza) - apararea dreptului asupra marcii comerciale nr. 5735 si incasarea sumei royalty (actiunea de baza)

- stabilirea faptelor de savirsire a actiunilor anticoncurenta, de recunoastere a inregistrarii marcii nr.5735 drept ilicita si de anulare partiala a drepturilor (actiune reconventionala)
Reclamant: IM „Euro Alco" SRL
Pirit: SA „Vinia Traian"
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 20.12.2011 - Curtea de Apel Chisinau
Decaderea partiala din drepturi asupra marcilor internationale nr. IR 553157 si nr. IR 660472 Decaderea partiala din drepturi asupra marcilor internationale nr. IR 553157 si nr. IR 660472

Anularea marcii comerciale nr. 18255
Reclamant: Marks & Clerk Properties Limited
Pirit: TDR d.o.o.
Intervenient: AGEPI
Decizie din 13.12.2011 - Colegiul Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Decaderea partiala din drepturi asupra marcii internationale nr. IR 849616 Decaderea partiala din drepturi asupra marcii internationale nr. IR 849616 Reclamant: Marks & Clerk Properties Limited
Pirit: TDR d.o.o.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 14.11.2011 - Curtea de Apel Chisinau
Decaderea partiala din drepturi asupra marcii internationale nr. IR 692750 Decaderea partiala din drepturi asupra marcii internationale nr. IR 692750 Reclamant: John Player & Sons Limited
Pirit: Eastern Company S.A.E
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 07.11.2011 - Curtea de Apel Chisinau
Decaderea partiala din drepturi asupra marcii comerciale nr. 10283 Decaderea partiala din drepturi asupra marcii comerciale nr. 10283 Reclamant: Sp.z.o.o „XL Energy Marketing"
Pirit: SRL „Proacvacom"
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 28.06.2011 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcilor comerciale nr. 16483 si nr. 18443 Anularea marcilor comerciale nr. 16483 si nr. 18443 Reclamant: ODEON TURİZM İSLETMECİLIGİ ANONİM SIRKETİ
Pirit: Nicolae Meraji
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 18.03.2011 - Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 07.12.2011 - Colegiul Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 23.12.2010 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 23.12.2010 Reclamant: M.F.V.C. "Zolotoi Aist" S.R.L.
Pirit: AGEPI
Intervenient: Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare al RM
Decizie din 24.01.2012 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Decaderea partiala din drepturi asupra marcii internationale nr. 840022 Decaderea partiala din drepturi asupra marcii internationale nr. 840022 Reclamant: "Almaian" S.R.L.
Pirit: Open-Type Joint Stock Company „ROT FRONT"
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 05.12.2011 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcilor comerciale nr. 19648 si nr. 20217 Anularea marcilor comerciale nr. 19648 si nr. 20217 Reclamant: SRL „TEHELAN"
Pirit: Oleg Paladi, AGEPI
Hotarire din 06.05.2011 - Curtea de Apel Chisinau Decizie din 01.12.2011 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Decaderea partiala din drepturi asupra marcii comerciale nr. 13348 Decaderea partiala din drepturi asupra marcii comerciale nr. 13348 Reclamant: SC „Totul pentru Copii" SRL
Pirit: „Nistru Vin" SA
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 24.11.2011 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcii comerciale nr. 9426 Anularea marcii comerciale nr. 9426 Reclamant: „AROMA" S.A.
Pirit: AGEPI
Intervenient: „Vinis NLG" SA
Hotarire din 08.11.2011 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcii comerciale nr. 13488 Anularea marcii comerciale nr. 13488 Reclamant: SRL „Teva Czech Industries"
Pirit: Depofarm SRL
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 01.11.2011 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcii comerciale nr. 16230 Anularea marcii comerciale nr. 16230 Reclamant: TEVA Pharmaceutica Works Private Limited Company
Pirit: SC „Metatron" SA
Hotarire din 04.10.2011 - Curtea de Apel Chisinau
Interzicerea utilizarii marcii nr. 19956 (actiunea de baza) Interzicerea utilizarii marcii nr. 19956 (actiunea de baza)

Repararea prejudiciului moral (actiunea reconventionala)
Reclamant: IS „Publicatia periodica Независимая Молдова"
Pirit: Cotidianul Independent Social-Politic „Moldova Independenta" SRL
Hotarire din 15.04.2011 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcii comerciale nr. 17191 Anularea marcii comerciale nr. 17191 Reclamant: Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Bellakt"
Pirit: Kvartiuk Pavel
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 05.10.2011 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcii comerciale nr. 20629 Anularea marcii comerciale nr. 20629 Reclamant: Central Corporation
Pirit: Railean Andrei
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 21.09.2011 - Curtea de Apel Chisinau
Recunoasterea notorietatii marcii E ERGOLEMN Recunoasterea notorietatii marcii E ERGOLEMN Reclamant: "ERGOLEMN" SRL
Pirit: AGEPI
Intervenient: "Service-Arama" II
Hotarire din 08.08.2011 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcii comerciale nr. 20334 Anularea marcii comerciale nr. 20334 Reclamant: I.M "Cristal Flor" S.A.
Pirit: „DIGOMCBIL" S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 12.07.2011 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 29.06.2010 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 29.06.2010 Reclamant: Zarkhin Mark Grigorovich
Pirit: AGEPI
Intervenient: Adriano Celentano
Hotarire din 27.01.2011 - Curtea de Apel Chisinau Decizie din 30.06.2011 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea hotaririlor Comisiei de Contestatii AGEPI din 09.02.2010 Anularea hotaririlor Comisiei de Contestatii AGEPI din 09.02.2010 Reclamant: Kaufland Warenhangel GmbH & Co. KG
Pirit: AGEPI
Hotarire din 06.05.2011 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea cererii de inregistrare a marcii verbale nr. depozit 026057 din 27.10.2009 Anularea cererii de inregistrare a marcii verbale nr. depozit 026057 din 27.10.2009 Reclamant: Facebook, Inc.
Pirit: Elena Toma
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 09.11.2010 - Curtea de Apel Chisinau Decizie din 16.03.2011 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea marcii comerciale nr. 15548 Anularea marcii comerciale nr. 15548 Reclamant: "Oltchim" SA
Pirit: "Moldlaine" SRL
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 24.01.2011 - Curtea de Apel Chisinau
Decaderea partiala din drepturi asupra marcii comerciale nr. 10256 Decaderea partiala din drepturi asupra marcii comerciale nr. 10256 Reclamant: LuK Lamellen Kupplungsbau Beteiligungs KG
Pirit: Munteanu Victor
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 09.12.2010 - Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 06.07.2011 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea marcii comerciale nr. 10483 Anularea marcii comerciale nr. 10483 Reclamant: SRL „Pompe Com"
Pirit: AGEPI
Intervenient: S.A. „Moldovahidroma"
Decizie din 29.04.2010 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie Hotarire din 12.11.2010 - Curtea de Apel Chisinau
Interzicerea utilizarii marcii nr. 19957 (actiunea de baza); repararea prejudiciului moral (actiunea reconventionala) Interzicerea utilizarii marcii nr. 19957 (actiunea de baza); repararea prejudiciului moral (actiunea reconventionala) Reclamant: I.S. „Publicatia Periodica ziarul „Moldova Suverana"
Pirit: Cotidianul National Moldova Suverana SRL
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 09.11.2010 - Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 13.04.2011 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Recunoasterea notorietatii marcii Pegas Recunoasterea notorietatii marcii Pegas Reclamant: FCP „Pegas" SRL
Pirit: AGEPI
Hotarire din 29.10.2010 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea cererii de inregistrare a marcii verbale nr. depozit 023118 din 17.03.2008 Anularea cererii de inregistrare a marcii verbale nr. depozit 023118 din 17.03.2008 Reclamant: Thermona, spol. s.r.o
Pirit: S.R.L. „Diadan-Lex"
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 14.06.2010 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcii comerciale nr. 10032 Anularea marcii comerciale nr. 10032 Reclamant: OAO „FABERLIC"
Pirit: Ion Josan
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 05.05.2010 - Curtea de Apel Chisinau
Interzicerea utilizarii marcii nr. 15909 inregistrate pe numele „Alsa Cosmetica Reclamant: Gelisim Kozmetik San. Ve Tic. Ltd. Sti.
Pirit: „Alsa Cosmetica" S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 19.06.2009 - Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 23.12.2009 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie Hotarire din 27.04.2010 - Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 02.02.2011 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea marcii comerciale nr. 14507 Anularea marcii comerciale nr. 14507 Reclamant: Ansell Limited
Pirit: Momat Oleg
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 18.03.2010 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcii comerciale nr. 14942 Anularea marcii comerciale nr. 14942 Reclamant: „Perdue Holdings, Inc."
Pirit: Sergheev Vladimir
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 10.06.2010 - Curtea de Apel Chisinau Decizie din 19.01.2011 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Decaderea partiala din drepturi asupra marcii comerciale nr. 11883 Decaderea partiala din drepturi asupra marcii comerciale nr. 11883 Reclamant: Christie, Manson & Woods Ltd
Pirit: SRL „Armicom"
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 16.12.2010 - Curtea de Apel Chisinau
Decaderea partiala din drepturi asupra marcilor internationale IR 669303  si IR 669304 Decaderea partiala din drepturi asupra marcilor internationale IR 669303 si IR 669304 Reclamant: Hörman KG Verkaufsgesellschaft
Pirit: HERMAN Slovakia, s.r.o.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 02.12.2010 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcii comerciale nr. 17287 Anularea marcii comerciale nr. 17287 Reclamant: Teraoka Seiko Co. Ltd
Pirit: SRL „Radian-Prim"
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 22.04.2010 - Curtea de Apel Chisinau Decizie din 24.11.2010 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Decaderea partiala din drepturi asupra marcilor comerciale nr. 8289 si nr. 13108 Decaderea partiala din drepturi asupra marcilor comerciale nr. 8289 si nr. 13108 Reclamant: Valentina Luchian
Pirit: SRL „Elit Centru"
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 20.10.2010 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 23.07.2009 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 23.07.2009 Reclamant: Aliona Chiseliov
Pirit: AGEPI
Decizie din 13.10.2010 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea cererii de inregistrare a marcii verbale nr. depozit 023129 din 13.07.2008 Anularea cererii de inregistrare a marcii verbale nr. depozit 023129 din 13.07.2008 Reclamant: Colop Stempelerzeugung Skopek Gmb & Co
Pirit: S.R.L. „Diadan-Lex"
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 13.04.2010 - Curtea de Apel Chisinau Decizie din 13.10.2010 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea marcii comerciale nr. 16864 Anularea marcii comerciale nr. 16864 Reclamant: „Euro-Link Marketing Limited"
Pirit: IM „Boncom" SRL
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 26.04.2010 - Curtea de Apel Chisinau Decizie din 29.09.2010 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Apararea dreptului asupra marcii comerciale nr. 13145 Apararea dreptului asupra marcii comerciale nr. 13145 Reclamant: SRL „Safranax"
Pirit: SRL „Armicom"
Intervenient: AGEPI
Decizie din 29.09.2010 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Decaderea partiala din drepturi asupra marcilor comerciale nr. R 4054 si nr. R 4059 Decaderea partiala din drepturi asupra marcilor comerciale nr. R 4054 si nr. R 4059 Reclamant: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pirit: SCHERING CORPORATION
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 09.07.2010 - Curtea de Apel Chisinau
  Anularea marcilor nr. 13726, 13889, 13985, 13986, 13987, 14097, 14098, 14099 Reclamant: Zaklady Miesne „Marko-Walichnowy" Sp.z.o.o
Pirit: AGEPI
Intervenient: S.R.L. „Rincom-Grup"
Decizie din 11.06.2010 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea marcii comerciale nr. 17081 Anularea marcii comerciale nr. 17081 Reclamant: „Nici" GmbH
Pirit: SRL „Moldagroproduct"
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 07.05.2010 - Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 24.11.2010 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Decaderea partiala din drepturi asupra marcilor comerciale nr. R 1631 si nr. R 1632 Decaderea partiala din drepturi asupra marcilor comerciale nr. R 1631 si nr. R 1632 Reclamant: Berlin Chemie AG"
Pirit: The Procter & Gamble Company
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 19.04.2010 - Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 21.07.2010 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
PRINCE Decaderea din drepturi asupra marcii internationale nr. 678793 pentru totalitatea produselor clasei 33 Reclamant: SA de tip inchis „Fabrica de vinuri si coniacuri" „Kvint"
Pirit: AGEPI
Intervenient: „GENERAL BISCUITS BELGIE"
Hotarire din 18.06.2010 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcilor comerciale nr. 16149 si nr. 16150 Anularea marcilor comerciale nr. 16149 si nr. 16150 Reclamant: SA de tip inchis „Twins - Tec"
Pirit: Olga Dmitrieva
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 11.06.2010 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcii comerciale nr. 15867 Anularea marcii comerciale nr. 15867 Reclamant: SRL „Polymir"
Pirit: Fedula Iuri
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 11.06.2010 - Curtea de Apel Chisinau
Apararea dreptului asupra marcii nr. 13308 Apararea dreptului asupra marcii nr. 13308 Reclamant: Cioranica-Gavrilita Rodica
Pirit: ntreprinderea Mixta Publicatia Revista „Fashion Vip" SRL
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 03.12.2009 - Curtea de Apel Chisinau Decizie din 09.06.2010 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea cererii de inregistrare a marcii verbale nr. depozit 023404 din 25.04.2008 Anularea cererii de inregistrare a marcii verbale nr. depozit 023404 din 25.04.2008 Reclamant: ehr GmbH & Co. KG
Pirit: „Diadan-Lex" SRL
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 04.06.2010 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 13.05.2009 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 13.05.2009 Reclamant: CORINA SRL
Pirit: AGEPI
Decizie din 26.05.2010 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea marcii comerciale nr. 16864 Anularea marcii comerciale nr. 16864 Reclamant: I.C.S. „Luga abrasive plant"
Pirit: S.R.L. „Smilodon-Prim"
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 22.04.2010 - Curtea de Apel Chisinau
Recunoasterea notorietatii marcii nr. 11358 Recunoasterea notorietatii marcii nr. 11358 Reclamant: SA „ORHEI-VIT"
Intervenient: AGEPI, Efes-Vitanta Moldova Brewery S.A., Basarabia Nord S.A., SC „RG-AGRO PLUS" S.R.L.
Hotarire din 07.10.2009 - Curtea de Apel Chisinau Decizie din 14.04.2010 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea cererii de inregistrare a marcii verbale nr. depozit 023425 din 30.04.2008 Anularea cererii de inregistrare a marcii verbale nr. depozit 023425 din 30.04.2008 Reclamant: Nokia Corporation
Pirit: Alexandru Tureac
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 16.02.2010 - Curtea de Apel Chisinau
Decaderea partiala din drepturi asupra marcii comerciale nr. 10910 Decaderea partiala din drepturi asupra marcii comerciale nr. 10910 Reclamant: „Soira Investments Limited"
Pirit: „Joint-Stock Company SARMAT"
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 04.02.2010 - Curtea de Apel Chisinau
Decaderea partiala din drepturi asupra marcii comerciale nr. 11098 Decaderea partiala din drepturi asupra marcii comerciale nr. 11098 Reclamant: „Soira Investments Limited"
Pirit: „Dobrii hleb S.A.C.I."
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 04.02.2010 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcii comerciale nr. 12341 Anularea marcii comerciale nr. 12341 Reclamant: „Soira Investments Limited"
Pirit: „Joint-Stock Company SARMAT"
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 02.02.2010 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 13.05.2009 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 13.05.2009 Reclamant: CORINA SRL
Pirit: AGEPI
Hotarire din 29.01.2010 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea hotaririi Comisiei de Apel AGEPI din 28.02.2008 Anularea hotaririi Comisiei de Apel AGEPI din 28.02.2008 Reclamant: Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo „Lugans`kyi khimiko-farmatsevtychnyi zavod"
Pirit: AGEPI
Hotarire din 21.01.2010 - Curtea de Apel Chisinau
Decaderea din drepturi asupra marcii internationale nr. 784790 pentru producele clasei 03 Decaderea din drepturi asupra marcii internationale nr. 784790 pentru producele clasei 03 Reclamant: SELA EUROPE DISTRIBUTORS LIMITED
Pirit: SEYIT GADDAH DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Intervenient: AGEPI
Hotarire of 19.11.2009 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea cererii de inregistrare a marcii verbale nr. depozit 023768 Anularea cererii de inregistrare a marcii verbale nr. depozit 023768 Reclamant: Admar International, Inc.
Pirit: Vasile Nicolaescu
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 22.10.2009 - Curtea de Apel Chisinau
Recunoasterea nulitatii Hotararii Comisei de Apel a AGEPI din 25.12.2006 si a inregistrarii marcii nr. 671397 Recunoasterea nulitatii Hotararii Comisei de Apel a AGEPI din 25.12.2006 si a inregistrarii marcii nr. 671397 Reclamant: GALLUP INC.
Pirit: AGEPI
Intervenient: Aktsionerno Droujestvo „Balcan British Social Surveys", SRL „CBS-AXA"
Hotarire din 11.11.2009 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcii comerciale nr. 16707 Anularea marcii comerciale nr. 16707 Reclamant: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA S.A.
Pirit: Stancu Eugeniu
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 05.11.2009 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 11.02.2009 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 11.02.2009 Reclamant: IUJNAIA MANUFACTURA „PROLIV" OOO
Pirit: Palamarciuc Ghenadie
Copirit: AGEPI
Hotarire din 26.06.2009 - Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 20.01.2010 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea marcii comerciale nr. 10483 Anularea marcii comerciale nr. 10483 Reclamant: SRL „Pompe Com"
Pirit: AGEPI
Intervenient: S.A. „Moldovahidromas"
Hotarire din 21.12.2009 - Curtea de Apel Chisinau
Obligarea AGEPI de a inregistra marcile solicitate Obligarea AGEPI de a inregistra marcile solicitate Reclamant: SA „Antares"
Pirit: AGEPI
Decizie din 25.11.2009 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea hotaririi Comisiei de Apel AGEPI din 20.12.2007 Anularea hotaririi Comisiei de Apel AGEPI din 20.12.2007 Reclamant: SRL „Hidrochim"
Pirit: AGEPI
Intervenient: “Oltchim" SA
Hotarire din 23.06.2009 - Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 09.12.2009 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Incetarea folosirii ilegale a marcii si repararea prejudiciului material si moral Incetarea folosirii ilegale a marcii si repararea prejudiciului material si moral Reclamant: MONUL Sergiu
Pirit: Reprezentanta din Moldova a Societatii Comerciale „UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE" S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 30.03.2009 - Curtea de Apel Chisinau Decizie din 23.10.2009 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Flucoral Constatarea actiunilor de concurenta neloiala, declararea nulitatii contractului de cesiune si recunoasterea situatiei dominante pe piata moldoveneasca de medicamente Reclamant: I.C.S. „Sedico Moldova" S.R.L.
Pirit: S.R.L. „Orientfarm", Compania „Bilim Pharmaceuticals" Turcia
Intervenient: AGEPI
Decizia din 16.04.2008 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie Hotarire din 26.06.2009 - Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 09.12.2009 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 17.12.2008 Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 17.12.2008 Reclamant: „JC AUTO" SRL
Pirit: AGEPI
Intervenient: Macari Valeriu
Hotarire din 17.06.2009 - Curtea de Apel Chisinau Decizie din 11.11.2009 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea marcii verbale nr. 13588 Anularea marcii verbale nr. 13588 Reclamant: Bausch&Lomb Inc."
Pirit: Filimonenco Elena
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 22.09.2009 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea cererii de inregistrare a marcii verbale nr. de depozit 024270 din 19.09.2008 Anularea cererii de inregistrare a marcii verbale nr. de depozit 024270 din 19.09.2008 Reclamant: LOBA GmbH & Co. RG
Pirit: „SUPRATEN PLUS" S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 26.06.2009 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea marcii comerciale nr. 13834 Anularea marcii comerciale nr. 13834 Reclamant: Zakritoe Actionernoe obscestvo ENZIM
Pirit: Moldagroproduct S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 29.05.2009 - Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 20.01.2010 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea hotaririi Comisiei de Apel AGEPI din 20.12.2007 Anularea hotaririi Comisiei de Apel AGEPI din 20.12.2007 Reclamant: Mocrenco Serghei
Pirit: AGEPI
Decizie din 15.04.2009 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea marcilor comerciale nr. 14772, 14576, 14577 Anularea marcilor comerciale nr. 14772, 14576, 14577 Reclamant: SA „KAUSTIK", SA „HIMPROM", SA„SEVERODONETSKOE OBIEDINENIE AZOT"
Pirit: AGEPI
Intervenient: SRL „HIDROCHIM"
Decizie din 01.04.2009 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
FLYCELL Anularea hotararii Comisiei de Apel AGEPI din 31.10.2007 Reclamant: IM „Moldcell"
Pirit: AGEPI
Intervenient: „Acotel Group" S.p.a.
Decizie din 01.04.2009 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Privind respingerea cererii de inregistrare a marcii, anularea marcii, recunoasterea actului de rea-credinta, incasarea prejudiciului Privind respingerea cererii de inregistrare a marcii, anularea marcii, recunoasterea actului de rea-credinta, incasarea prejudiciului Reclamant: SRL „Aguarelle"
Pirit: SRL „Moldoveanca", AGEPI
Decizia din 19.08.2009 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Privind anularea marcii comerciale nr. 14995 Privind anularea marcii comerciale nr. 14995 Reclamant: SC „CHIMCOMPLEX" SA - BORZESTI
Pirit: AGEPI
Decizia din 16.07.2009 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
ENNY Privind decaderea din drepturile asupra marcii internationale nr. 429779 pentru clasa 25 Reclamant: Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Pirit: Enny Pelleterie SRL
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 12.06.2009 - Curtea de Apel Chisinau
Privind anularea hotaririi Comisiei de Apel a AGEPI din 28.02.2008 privind refuzul inregistrarii marcii IR 848054 Privind anularea hotaririi Comisiei de Apel a AGEPI din 28.02.2008 privind refuzul inregistrarii marcii IR 848054 Reclamant: Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo „Lugans`kyi khimiko-farmatsevtychnyi zavod"
Pirit: AGEPI
Decizia din 10.06.2009 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Privind accesul la informatie Privind accesul la informatie Reclamant: S.R.L. „Rumitox"
Pirit: AGEPI
Hotarire din 14.05.2009 - Curtea de Apel Chisinau
	Privind repunerea in termenul de inaintare a contestatiei impotriva deciziei AGEPI din 17.07.2008 Privind repunerea in termenul de inaintare a contestatiei impotriva deciziei AGEPI din 17.07.2008 Reclamant: Procter&Gamble Company
Pirit: AGEPI
Hotarire din 06.05.2009 - Curtea de Apel Chisinau
Privind anularea hotararii Comisiei de Apel a AGEPI din 23.04.2008 Privind anularea hotararii Comisiei de Apel a AGEPI din 23.04.2008 Reclamant: Stancu Eugeniu
Pirit: AGEPI
Intervenient: „Tymbark" S.A.
Decizia din 15.04.2009 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Privind anularea Hotaririlor Comisiei de Apel AGEPI si anularea certificatelori de inregistrarii marcilor nr. 12391, 12393, 13552, 15094, 15095 Privind anularea Hotaririlor Comisiei de Apel AGEPI si anularea certificatelori de inregistrarii marcilor nr. 12391, 12393, 13552, 15094, 15095 Reclamant: ZAO „Izdatelskii Dom BURDA", O.O.O. „INFORMAS", S.R.L. „LIGA-PRESEI"
Pirit: PIT Evghenii
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 13.04.2009 - Curtea de Apel Chisinau
Decizia din 16.09.2009 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Privind anularea marcii combinate nr. 17197 Privind anularea marcii combinate nr. 17197 Reclamant: „Alvia Grup" S.R.L.
Pirit: „Ihtus Grup" S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 13.04.2009 - Curtea de Apel Chisinau
Privind anularea marcii combinate nr. 13842 Privind anularea marcii combinate nr. 13842 Reclamant: „TRIIMO" d.d.
Pirit: Ciorap Alexandru
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 06.04.2009 - Curtea de Apel Chisinau
Privind decaderea din drepturi asupra marcilor internationale nr. 700234 si 700235 pentru clasele 29 si 30 Privind decaderea din drepturi asupra marcilor internationale nr. 700234 si 700235 pentru clasele 29 si 30 Reclamant: Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Pirit: A. Moskel AG
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 02.03.2009 - Curtea de Apel Chisinau
„КОРВАЛОЛ CORVALOLUM"
„ВАЛИДОЛ VALIDOLUM"
Privind recunoasterea notorietatii marcilor comerciale Reclamant: Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo „FARMAK"
Pirit: AGEPI
Decizia din 21.01.2009 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Privind anularea hotararii Comisiei de Apel a AGEPI din 23.04.2008 Privind anularea hotararii Comisiei de Apel a AGEPI din 23.04.2008 Reclamant: Stancu Eugeniu
Pirit: AGEPI
Hotarire din 25.12.2008 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii de Apel Chisinau
Privind anularea hotaririi Comisiei de Apel a AGEPI din 23.04.2008 in privinta marcii nr.13405 PROMO PLUS Privind anularea hotaririi Comisiei de Apel a AGEPI din 23.04.2008 in privinta marcii nr.13405 PROMO PLUS Reclamant: PP „PROMO PLUS" S.R.L.
Pirit: AGEPI
Hotarire din 22.12.2008 - Curtea de Apel Chisinau
Privind anularea inregistrarii marcii „Bausch&Lomb Reclamant: Bausch&Lomb Inc."
Pirit: S.R.L. „Centrul metodicilor netraditionale"
Copirit: Filimonenco Elena
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 17.12.2008 - Curtea de Apel Chisinau
Privind recunoasterea faptului notorietatii marcii Naturalis din 01.01.2007 Privind recunoasterea faptului notorietatii marcii Naturalis din 01.01.2007 Reclamant: SA „ORHEI-VIT"
Pirit: AGEPI
Hotarire din 17.12.2008 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii de Apel Chisinau
RepXpert Privind anularea Hotararii Comisiei de Apel a AGEPI din 31.10.07 privind respingerea partiala a cererii de inregistrare a marcii „RepXpert" IR 878686 pentru serviciile din clasele 35 si 42 pe numele LuK Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs Reclamant: LuK Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG
Pirit: AGEPI
Intervenient: Munteanu Victor, ZAO Expert-Retail
Hotarire din 11.12.2008 - Curtea de Apel Chisinau
Decizia din 29.04.2009 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Privind anularea marcilor comerciale nr. 14772, 14576, 14577 Privind anularea marcilor comerciale nr. 14772, 14576, 14577 Reclamant: S.A. „KAUSTIK", S.A. „HIMPROM", S.A.„SEVERODONETSKOE OBIEDINENIE AZOT"
Pirit: AGEPI
Intervenient: S.R.L. „HIDROCHIM"
Hotarire din 11.12.2008 - Curtea de Apel Chisinau
Privind anularea marcii comerciale nr. 14995 Privind anularea marcii comerciale nr. 14995 Reclamant: SC „CHIMCOMPLEX" SA - BORZESTI
Pirit: AGEPI
Hotarire din 11.12.2008 - Curtea de Apel Chisinau
Privind anularea hotaririi Comisiei de Apel AGEPI din 29.03.2007 Privind anularea hotaririi Comisiei de Apel AGEPI din 29.03.2007 Reclamant: Jack Daniel’s Properties, Inc., a Delaware corporation
Pirit: AGEPI
Hotarire din 10.12.2008 - Curtea de Apel Chisinau
Privind protectia marcii comerciale Privind protectia marcii comerciale Reclamant: Popescu Ivan
Pirit: S.A. „AUTOPRIM SERVICE"
Decizia din 10.12.2008 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
FLYCELL Privind anularea hotararii Comisiei de Apel a AGEPI din 31.10.2007 Reclamant: IM „Moldcell"
Pirit: AGEPI
Intervenient: „Acotel Group" S.p.a.
Hotarire din 08.12.2008 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii de Apel Chisinau
Privind respingerea cererii de inregistrare a marcii, anularea marcii, recunoasterea actului de rea-credinta, incasarea prejudiciului Privind respingerea cererii de inregistrare a marcii, anularea marcii, recunoasterea actului de rea-credinta, incasarea prejudiciului Reclamant: SRL „Aguarelle"
Pirit: SRL „Moldoveanca", AGEPI
Hotarire din 04.12.2008 - Curtea de Apel Chisinau
Privind anularea hotaririi Comisiei de Apel AGEPI din 20.12.2007 si inregistrarea semnului solicitat in calitate de marca de produs Privind anularea hotaririi Comisiei de Apel AGEPI din 20.12.2007 si inregistrarea semnului solicitat in calitate de marca de produs Reclamant: Mocrenco Serghei
Pirit: AGEPI
Hotarire din 03.12.2008 - Curtea de Apel Chisinau
Privind protectia dreptului la marca si contestarea actului de inregistrare a marcii verbale Privind protectia dreptului la marca si contestarea actului de inregistrare a marcii verbale Reclamant: Hubo Belgie NV
Pirit: AGEPI
Decizia din 26.11.2008 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Privind declararea nula a actelor emise de AGEPI cu privire la anularea marcilor nr. 1254 si nr. 4182, restabilirea inregistrarii marcilor, protectia lor incepind cu data de 01 mai 2003, restituirea taxelor Privind declararea nula a actelor emise de AGEPI cu privire la anularea marcilor nr. 1254 si nr. 4182, restabilirea inregistrarii marcilor, protectia lor incepind cu data de 01 mai 2003, restituirea taxelor Reclamant: Anatolie Morcov
Pirit: AGEPI
Decizia din 29.10.2008 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Privind apararea dreptului la marca si anularea marcii nr. 11484 Privind apararea dreptului la marca si anularea marcii nr. 11484 Reclamant: Societe des Produits Nestle S.A., Elvetia
Pirit: AGEPI
Intervenient: Master Beverage Industries Pte. Ltd., Singapore
Decizia din 01.10.2008 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Privind anularea hotaririi Comisiei de Apel AGEPI din 03.04.2008 Privind anularea hotaririi Comisiei de Apel AGEPI din 03.04.2008 Reclamant: Plus Warenhandelsgesellschaft mbh
Pirit: AGEPI
Hotarire din 29.09.2008 - Curtea de Apel Chisinau
Decizia din 18.02.2009 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
GALLUP Privind anularea hotararii Comisiei de Apel a AGEPI din 22.05.2007 de respingere a cererii de anulare a marcii pentru nefolosire o perioada neintrerupta de 5 ani Reclamant: Aktsionerno Droujestvo „Balkan British Social Surveys" BG
Pirit: AGEPI
Intervenient: Gallup Inc., a Delaware Corporatin, US
Decizia din 17.09.2008 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Privind acordarea protectiei in RM marcii internationale IR nr.883229 Privind acordarea protectiei in RM marcii internationale IR nr.883229 Reclamant: Vidkryte Akcionerne Tovarystvo "Farmak", UA
Pirit: AGEPI
Intervenient: Farmaco SA
Hotarire din 04.09.2008- Curtea de Apel Chisinau
Privind anularea hotaririi Comisiei de Apel a AGEPI din 29.11.2006 si anularea inregistrarii marcii Flower Shop Privind anularea hotaririi Comisiei de Apel a AGEPI din 29.11.2006 si anularea inregistrarii marcii Flower Shop Reclamant: Firma „Statestrong" LTD, GB
Pirit: AGEPI
Intervenient: Tarol-DD" S.R.L., MD
Decizia din 03.09.2008 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Privind apararea dreptului la marca si anularea marcii nr. 11481 Privind apararea dreptului la marca si anularea marcii nr. 11481 Reclamant: Societe des Produits Nestle S.A., Elvetia
Pirit: AGEPI
Intervenient: Master Beverage Industries Pte. Ltd., Singapore
Decizia din 23.07.2008 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
„КОРВАЛОЛ CORVALOLUM"
„ВАЛИДОЛ VALIDOLUM"
Privind recunoasterea notorietatii marcilor comerciale Reclamant: Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo „FARMAK"
Pirit: AGEPI
Hotarire din 07.07.2008 - Curtea de Apel Chisinau
Privind apararea dreptului la marca si anularea marcii nr. 11483 Privind apararea dreptului la marca si anularea marcii nr. 11483 Reclamant: ociete des Produits Nestle S.A., Elvetia
Pirit: AGEPI
Intervenient: Master Beverage Industries Pte. Ltd., Singapore
Decizia din 03.07.2008 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Privind anularea inregistrarii marcii ORANGE nr.702506 pe motiv de nefolosire o perioada neintrerupta de 5 ani Privind anularea inregistrarii marcii ORANGE nr.702506 pe motiv de nefolosire o perioada neintrerupta de 5 ani Reclamant: IM „Moldcell" SA
Pirit: AGEPI
Decizia din 27.06.2008 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Privind apararea dreptului la marca si anularea marcii nr. 11482 Privind apararea dreptului la marca si anularea marcii nr. 11482 Reclamant: Societe des Produits Nestle S.A., Elvetia
Pirit: AGEPI
Intervenient: Master Beverage Industries Pte. Ltd., Singapore
Decizia din 25.06.2008 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Privind constatarea actelor de concurenta neloiala Privind constatarea actelor de concurenta neloiala Reclamant: „Promo Plus" S.R.L.
Pirit: Agentia Nationala pentru Protectia Concurentei
Intervenient: AGEPI
Decizia din 11.06.2008 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Privind acordarea protectiei marcii combinate “MOLDCELL Reclamant: IM “Moldcell" SA
Pirit: AGEPI
Intervenient: Orange Personal Communications Limited
Hotarire din 23.05.2008- Curtea de Apel Chisinau
Privind recunoasterea actiunilor I.I. „Service-Arama Reclamant: S.R.L. „Ergolemn", MD
Pirit: I.I. „Service-Arama", MD
Intervenient: AGEPI
Decizia din 16.04.2008 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Privind anularea inregistrarii marcii „Bausch&Lomb Reclamant: Bausch&Lomb Inc."
Pirit: S.R.L. „Centrul metodicilor netraditionale"
Copirit: Filimonenco Elena
Intervenient: AGEPI
Decizia din 16.04.2008 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Privind apararea dreptului la marca si denumire de firma Privind apararea dreptului la marca si denumire de firma Reclamant: SRL „Mester"
Pirit: Camerei Inregistrarii de Stat, S.R.L. „Master Systems"
Intervenient: AGEPI
Decizia din 02.04.2008 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
GRANDISO Privind acordarea protectiei marcii internationale GRANDISO nr.850335 Reclamant: Societatea cu raspundere limitata germana Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Pirit: AGEPI
Decizia din 02.04.2008 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea marcii verbale nr.13390 “EUROSET Reclamant: Aldemon Tehnologies Limited
Pirit: AGEPI
Intervenient: Pochilesam SRL
Decizie din 02.04.2008- Curtea Suprema de Justitie
Anularea marcii combinate nr.11482 “Golden Eagle Deluxe & fig. Reclamant: NESTLE, Societe des Produis
Pirit: AGEPI
Intervenient: Master Beverage Industries, PTE, Ltd
Hotarire din 20.03.2008- Curtea de Apel Chisinau
Cu privire la respingerea inregistrarii marcii combinate Budweiser Burgerbrau B.B., anularea hotaririi Comisiei de Apel AGEPI din 21 februarie 2007 Cu privire la respingerea inregistrarii marcii combinate Budweiser Burgerbrau B.B., anularea hotaririi Comisiei de Apel AGEPI din 21 februarie 2007 Reclamant: BUDEJOVICKY BUDVAR N.P. Cehia
Pirit: AGEPI
Intervenient: Budejovicky Mestansky Pivovar a. s.
Decizia din 05.03.2008 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Privind constatarea actelor de concurenta neloiala Privind constatarea actelor de concurenta neloiala Reclamant: „Promo Plus" SRL
Pirit: Agentia Nationala pentru Protectia Concurentei
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 26.02.2008 - Curtea de Apel Chisinau
SOCOVITA Privind apararea dreptului exclusiv asupra marcii, repararea prejudiciului moral si material Reclamant: Orhei Vit SA
Pirit: Rumitox SRL
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 24.01.2008- Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 11.06.2008- Curtea Suprema de Justitie
Privind anularea inregistrarii marcii verbale МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ Privind anularea inregistrarii marcii verbale МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ Reclamant: Spirits International N.V.,AN, Spirits Product International Intellectual Property B.V.,AW
Pirit: AGEPI
Decizia din 23.01.2008 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Anularea hotararii Comisiei de Apel din 26.01.2006 privind acordarea protectiei juridice pe teritoriul Republicii Moldova marcii NEMIROVSKAIA Anularea hotararii Comisiei de Apel din 26.01.2006 privind acordarea protectiei juridice pe teritoriul Republicii Moldova marcii NEMIROVSKAIA Reclamant: Spirits Product International Intelectual Property B.V., AW si Spirits International NV. AN
Pirit: AGEPI
Intervenient: BREYFIELD Trust reg., LI
Decizie din 28.11.2007- Curtea Suprema de Justitie
Anularea marcii nr.12528 “Flower Shop Reclamant: Statestrong LTD
Pirit: AGEPI
Intervenient: Tarol-DD SRL
Hotarire din 22.11.2007- Curtea de Apel Chisinau
Privind recunoasterea actiunilor I.I. „Service-Arama Reclamant: SRL „Ergolemn", MD
Pirit: I.I. „Service-Arama", MD
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 08.11.2007 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii de Apel Chisinau
ALPA Privind anularea Hotaririi Comisiei de Apel din 22.02.2007 si acordarea protectiei marcii IR840371 pentru toate produsele si serviciile solicitate Reclamant: Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Pirit: AGEPI
Hotarire din 06.11.2007- Curtea de Apel Chisinau
Privind anularea inregistrarii marcii „Bausch&Lomb Reclamant: Bausch&Lomb Inc."
Pirit: S.R.L. „Centrul metodicilor netraditionale"
Copirit: Filimonenco Elena
Intervenient: AGEPI
Hotarire dinf 02.11.2007 - Curtea de Apel Chisinau
Anularea hotararii Comisiei AGEPI, privind acordarea protectiei juridice pe teritoriul Republicii Moldova marcii "Московская Губерния" Anularea hotararii Comisiei AGEPI, privind acordarea protectiei juridice pe teritoriul Republicii Moldova marcii "Московская Губерния" Reclamant: Spirits International N.V. A,N. din Curacao, Antilele Olandeze si Spirits Produc International Intellectual Property BV., AW. din Aruba
Pirit: AGEPI
Hotarire din 22.06.2007- Curtea de Apel Chisinau
Privind respingerea cererii de recunoastere a notorietatii marcii „GOLD LINE Reclamant: SA „Tanio" Spania, „TTLV" SA
Pirit: AGEPI
Intervenient: „Terta" SRL
Hotarire din 08.06.2007- Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 14.11.2007- Curtea Suprema de Justitie
NUTS Anularea Hotaririi Comisiei de Apel din 06.07.2006, referitor la anularea marcii “NUTS" Reclamant: SOCIETES DES PRODUIS NESTLE
Pirit: AGEPI
Hotarire din 05.06.2007- Curtea de Apel Chisinau
Privind apararea dreptului de autor Privind apararea dreptului de autor Reclamant: Daniliuc Eduard
Pirit: CIC „Fidesco" SRL
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 26.03.2007- Curtea de Apel Chisinau
Anularea Hotaririi Comisiei de Apel din 23.08.2006, referitor la anularea marcii “KARKADE Reclamant: Parinov Alexandru
Pirit: AGEPI
Intervenient: ORIMI TRADE, Saint-Petersburg
Hotarire din 12.12.2006- Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 29.03.2007- Curtea Suprema de Justitie
Apararea numelui comercial si contestarea actului de inregistrare a marcii verbale Apararea numelui comercial si contestarea actului de inregistrare a marcii verbale Reclamant: SRL „AQUAPHOR", SA „AQUAPHOR MARKETING"
Pirit: AGEPI
Hotarire din 01.12.2006- Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 15.03.2007- Curtea Suprema de Justitie
Decizie din 28.10.2015 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
Puma Apararea dreptului de proprietate asupra marcii, incasarea sumei Reclamant: "PUMA AG Rudolf Dassler Sport"
Pirit: SRL "NISTERCOM-SECURITATE"
Intervenient: AGEPI, Biroul Vamal Chisinau
Hotarire din 06.11.2006- Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 10.01.2007- Curtea Suprema de Justitie
Anularea hotaririi Comisiei de Apel a AGEPI din 22.12.04 privind acordarea protectiei pe teritoriul RM marcii „Nemirovskaia Anularea hotaririi Comisiei de Apel a AGEPI din 22.12.04 privind acordarea protectiei pe teritoriul RM marcii „Nemirovskaia" pe numele The subsidiary „ALCO INVEST Ucraine" Reclamant: „Spirits Product International Intellectual Property B.V., AW." „Spirits International NV.AN."
Pirit: AGEPI, The subsidiary „ALCO INVEST Ukraine"
Hotarire din 27.02.2006- Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 15.11.2006- Curtea Suprema de Justitie
Anularea deciziei AGEPI privind refuzul inregistrarii marcii „МЯГКОВ Reclamant: SRL „GHIADA"
Pirit: AGEPI
Intervenient: ZAO „Persii Lichero-Gorilceanii Zavod"
Decizie din 25.01.2006- Curtea Suprema de Justitie
Incheiere din 07.07.2006- Curtea Suprema de Justitie
Incheiere din 12.07.2006- Curtea Suprema de Justitie
AKAI Anularea Hotaririi Comisiei de Apel a AGEPI din 23.11.04 privind acordarea protectiei juridice pe teritoriul RM marcii „AKAI" pe numele AKAI Universal Industries LTD Reclamant: Phenomen Agents Limited, VG
Pirit: AGEPI
Intervenient: AKAI Universal Industries LTD, China
Hotarire din 24.11.2005- Curtea de Apel Chisinau
Recunoasterea nulitatii si anularea certificatului de inregistrare a marcii Recunoasterea nulitatii si anularea certificatului de inregistrare a marcii Reclamant: “Produse Cerealiere" SA
Pirit: AGEPI, Napadensky Reuven
Decizie din 02.11.2005- Curtea Suprema de Justitie
Anularea deciziei AGEPI privind inregistrarea marcii nr. 9280 pe numele SRL „Canopus Reclamant: Днепропетровский лакокрасочный завод" CA
Pirit: „Canopus" SRL, AGEPI
Hotarire din 25.10.2005- Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 08.02.2006- Curtea Suprema de Justitie
	Anularea inregistrarii marcii „PAMPO Reclamant: The Procter & Gamble Company
Pirit: AGEPI, Hayat Kimya Sanayi A.S
Decizie din 05.10.2005- Curtea Suprema de Justitie
Constatarea faptelor cu semnificatie juridica, apararea numelui comercial si reprimarea concurentei neloiale Constatarea faptelor cu semnificatie juridica, apararea numelui comercial si reprimarea concurentei neloiale Reclamant: SC "Romstal Imex" SRL., Romania
Pirit: "Termostal Grup" SRL, AGEPI
Hotarire din 01.02.2005- Curtea de Apel Chisinau
Incheiere din 19.04.2006- Curtea Suprema de Justitie
“Moskovscaya",
“Russkaya",
“Stolichnaya"
Impotriva Hotaririi Comisiei de APEl a AGEPI din 09.02.2004 privind excluderea de la protectie din marcile figurative “Moskovscaya", “Russkaya", “Stolichnaya" a unor elemente verbale Reclamant: Spirits International N.V.
Pirit: AGEPI
Decizia din 16.06.2004- Curtea Suprema de Justitie
Anularea Hotaririi Comisiei de Apel a AGEPI din 15.01.02 privind inregistrarea marcii „Berker Reclamant: „Electrodesign" SRL
Pirit: AGEPI
Hotarire din 20.05.2004- Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 14.12.2005- Curtea Suprema de Justitie
Anularea Hotaririi Comisiei de Apel a AGEPI privind refuzul de acordare a protectiei marcii “THREE KINGS Reclamant: Gallaher Limited
Pirit: AGEPI
Hotarire din 31.10.2003- Curtea de Apel Chisinau
Anularea Hotaririi Comisiei de Apel a AGEPI din 17.01.2003 privind refuzul de acordare a protectiei marcii “AUTORADIO Reclamant: Titica Svetlana
Pirit: AGEPI
Hotarire din 13.05.2003- Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 22.10.2003- Curtea Suprema de Justitie
MOSKOVSKAYA Anularea Hotaririi Comisiei de Apel a AGEPI privind refuzul de acordare a protectiei marcii “MOSKOVSKAIA" Reclamant: Spirits Product International Intelectual Property B.V., AW si Spirits International NV. AN
Pirit: AGEPI
Hotarire din 29.01.2003- Curtea de Apel Chisinau
GRANA Privind refuzul de acordare a protectiei marcii “GRANA" Reclamant: KORD Beteiligungsgesellshaft mbH and Co.
Pirit: AGEPI
Hotarire din 18.11.2002- Curtea de Apel Chisinau
Reclamant: Ghenadie Goncear
Pirit: AGEPI
Hotarire din 09.04.2002- Curtea de Apel Chisinau
  Privind refuzul de acordare a protectiei marcii “TEBAS" Reclamant: Uncu A
Pirit: AGEPI
Decizie din 28.11.2001- Curtea Suprema de Justitie
Reclamant: EUROFARM SRL
Pirit: AGEPI
Hotarire din 13.03.2001- Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 31.10.2001- Curtea Suprema de Justitie
ROMA Anularea Hotaririlor Comisiei de Apel a AGEPI din 12.11.1999 si 12.05.1999 privind refuzul de acordare a protectiei marcii “ROMA" Reclamant: Euros Cosmetic GmbH
Pirit: AGEPI
Decizie din 31.01.2001- Curtea Suprema de Justitie