Hotărâri ale instanțelor judecătorești. Invenții

OPI Esenta litigiului Participantii la proces Hotariri
Brevetului de invenție de scurtă durată nr. 526 cu titlul „Procedeu de efectuare a apelurilor telefonice informaționale” Constatarea faptului că brevetului de invenție de scurtă durată MD 526 Z 2013.01.31 nu dezvăluie invenția suficient de clar și complet pentru ca un specialist în domeniu să o poată executa Declararea nulității brevetului de invenție de scurtă durată MD 526 Z 2013.01.31 Reclamant: Caragheaur Gheorghi
Pârâți: Nicolaescu Gheorghe
Intervenient: Nicolaescu Gheorghe
Încheiere din 28.01.2019 - Judecătoria Străşeni (sediul Central)
Brevetului de invenție de scurtă durată nr. 526 cu titlul ”Procedeu de efectuare a apelurilor telefonice informaționale” Declararea nulității Brevetului de invenție de scurtă durată nr. 526, din motivul că nu dezvăluie într-un mod suficient de clar și complet pentru a putea fi realizată de o persoană de specialitate în domeniu și din lipsa criteriilor de brevetabilitate (lipsa noutății). Reclamant: Î.M. “MOLDCELL” S.A.
Pârâți: Nicolaescu Gheorghe, AGEPI
Încheiere din 26.02.2018 - Judecătoria Chișinău (sediul Central)
Cererea de brevet de invenţie cu titlul „Metodă de tratament al fibrozei şi cancerului” cu nr. depozit a 2015 0076 din 20.01.2016 Anularea încheierii Comisiei de Contestaţii AGEPI din 11.05.2017, în partea prin care s-a dispus a nu admite spre examinare cererea de examinarea contestaţiei nr. 1495 din 15.03.2017, fapt prin care reclamanta a fost lipsită de drepturile sale asupra cererii de brevet de invenţii.

Obligarea AGEPI să admită spre examinare în Comisia de Contestaţii a AGEPI, contestaţia reclamantului S.A. GENFIT, Franţa, depusă asupra hotărârii Direcţiei Brevete, Secţia Examinare a AGEPI nr. 8599 din 11.01.2017 prin care a fost respinsă cererea de brevet de invenţii - restabilind astfel drepturile reclamantei.
Reclamant: : S.A. GENFIT
Pârât: AGEPI
Hotărîre din 14.12.2017 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
Brevetul de invenţie nr. 921 cu titlul "Derivați arilpropionici, procedeu de obținere a lor și compoziție farmaceutică pe baza lor" Constatarea faptului încălcării de către S.C. ”Balkan Pharmaceuticals” S. R.L., MD a drepturilor ce decurg din brevetul de invenţie nr. 921 din 09.11.1993, titular “Laboratorios Menarini” S.A., ES (acţiunea de bază)

Anularea înregistrării brevetului de invenție nr. 921 din 09.11.1993 (acţiunea reconvenţională)
Reclamant: "Laboratorios Menarini" S.A.
Pirit: S.C. "Balkan Pharmaceuticals" S. R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotărîre din 27.04.2015 - Curtea de Apel Chişinău
Cererea de brevet de inventie cu titlul „Procedeu de prelucrare/pastrare si pregatire spre realizare a materialului vinicol in stare proaspata” Anularea Hotaririi Departamentului Inventii si Soiuri de Plante din 07.02.2012 privind respingerea cererii nr. depozit a 2011 0009 din 21.01.2011 si a Hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 26.11.2012 Reclamant: Mihail CEMIRTAN
Pirit: AGEPI
Decizie din 10.09.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Cererea de brevet de inventie cu titlul „Procedeu de prelucrare/pastrare si pregatire spre realizare a materialului vinicol in stare proaspata” Anularea Hotaririi Departamentului Inventii si Soiuri de Plante din 07.02.2012 privind respingerea cererii nr. depozit a 2011 0009 din 21.01.2011 si a Hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 26.11.2012 Reclamant: Mihail CEMIRTAN
Pirit: AGEPI
Hotarire din 14.11.2013 – Judecatoria Riscani, mun. Chisinau 
Cerere de brevet de inventie
nr. depozit
a 2004 0180
“Cazan de incalzit (variante)”
Obligarea AGEPI de a elibera brevetul de inventie, constatarea faptului tergiversarii examinarii cererii de brevet de inventie Reclamant: Valeriu Socolov
Pirit: AGEPI
Decizie din 11.11.2009 al Colegiului Civil si de Contencios Administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Cerere de brevet de inventie
nr. depozit
a 2002 0244
“Cazan de incalzit apa”
Privind obligarea AGEPI de a elibera brevetul de inventie, constatarea faptului tergiversarii examinarii cererii de brevet de inventie Reclamant: Valeriu Socolov
Pirit: AGEPI
Decizie din 24.06.2009 al Colegiului Civil si de Contencios Administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Cerere de brevet de inventie
nr. depozit
a 2004 0180
“Cazan de incalzit (variante)”
Privind obligarea AGEPI de a elibera brevetul de inventie, constatarea faptului tergiversarii examinarii cererii de brevet de inventie Reclamant: Valeriu Socolov
Pirit: AGEPI
Hotarire din 05.03.2009 al Colegiului Civil si de Contencios Administrativ al Curtii de Apel Chisinau
Brevet de inventie
nr. 3152
„Procedeu de ridicare a presiunii gazelor, compresor cu membrana pentru realizarea lui, distribuitor de curenti si dispozitiv de comanda a distribuitorului de curenti”
Privind apararea dreptului de autor al inventiei, repararea prejudiciului material si moral Reclamant: Serghei Mirovici
Pirit: Iurie Ivanov, Gheorghe Ceban si Alexandru Lavrentiev
Intervenient: AGEPI
Decizie din 18.02.2009 al Colegiului Civil si de Contencios Administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Cerere de brevet de inventie
nr. depozit
a 2002 0012
“Cazan de incalzit apa”
Privind obligarea AGEPI de a elibera brevetul de inventie, constatarea faptului tergiversarii examinarii cererii de brevet de inventie Reclamant: Valeriu Socolov
Pirit: AGEPI
Hotarire din 12.02.2009 - Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 10.06.2009 al Colegiului Civil si de Contencios Administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Cerere de brevet de inventie
nr. depozit
a 2002 0012
“Cazan de incalzit apa”
Privind obligarea AGEPI de a elibera brevetul de inventie, constatarea faptului tergiversarii examinarii cererii de brevet de inventie Reclamant: Valeriu Socolov
Pirit: AGEPI
Decizie din 15.10.2008 al Colegiului Civil si de Contencios Administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Cerere de brevet de inventie
nr. depozit
a 2004 0180
“Cazan de incalzit (variante)”
Privind obligarea AGEPI de a elibera brevetul de inventie, constatarea faptului tergiversarii examinarii cererii de brevet de inventie Reclamant: Valeriu Socolov
Pirit: AGEPI
Decizie din 15.10.2008 al Colegiului Civil si de Contencios Administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Cerere de brevet de inventie
nr. depozit
a 2002 0244
“Cazan de incalzit apa”
Privind obligarea AGEPI de a elibera brevetul de inventie, constatarea faptului tergiversarii examinarii cererii de brevet de inventie Reclamant: Valeriu Socolov
Pirit: AGEPI
Decizie din 15.10.2008 al Colegiului Civil si de Contencios Administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Cerere de brevet de inventie
nr. depozit
a 2001 0277
“Cazan de incalzit apa”
Privind obligarea AGEPI de a elibera brevetul de inventie, constatarea faptului tergiversarii examinarii cererii de brevet de inventie Reclamant: Valeriu Socolov
Pirit: AGEPI
Decizie din 17.09.2008 al Colegiului Civil si de Contencios Administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Brevet de inventie
nr. 3172
„Senzor inductiv de curent (variante)”
Privind atribuirea statutului de inventie de serviciu Reclamant: „ADD-PRODUCTION” S.R.L.
Pirit: Veaceslav Dombrovschii
Copirit: Biroul „BrevetMarcService”
Intervenient: AGEPI
Decizie din 23.07.2008 al Colegiului Civil si de Contencios Administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Cerere de brevet de inventie
nr. depozit
a 2004 0180
“Cazan de incalzit (variante)”
Privind obligarea AGEPI de a elibera brevetul de inventie Reclamant: Valeriu Socolov
Pirit: AGEPI
Hotarire din 24.03.2008 - Curtea de Apel Chisinau
Cerere de brevet de inventie
nr. depozit
a 2002 0012
“Cazan de incalzit apa”
Privind obligarea AGEPI de a elibera brevetul de inventie Reclamant: Valeriu Socolov
Pirit: AGEPI
Hotarire din 24.03.2008 - Curtea de Apel Chisinau
Cerere de brevet de inventie
nr. depozit
a 2002 0244
“Cazan de incalzit apa”
Privind obligarea AGEPI de a elibera brevetul de inventie Reclamant: Valeriu Socolov
Pirit: AGEPI
Hotarire din 24.03.2008 - Curtea de Apel Chisinau
Brevet de inventie
nr. 3152
„Procedeu de ridicare a presiunii gazelor,
compresor cu membrana pentru realizarea lui, distribuitor de curenti si dispozitiv de comanda a distribuitorului de curenti”
Privind apararea dreptului de autor al inventiei, repararea prejudiciului material si moral Reclamant: Serghei Mirovici
Pirit: Iurie Ivanov, Gheorghe Ceban si Alexandru Lavrentiev
Intervenient: AGEPI
Decizie din 23.01.2008 al Colegiului Civil si de Contencios Administrativ al Curtii Supreme de Justitie
Brevet de inventie
nr. 3172
„Senzor inductiv de curent (variante)”
Privind atribuirea statutului de inventie de serviciu Reclamant: „ADD-PRODUCTION” S.R.L.
Pirit: Veaceslav Dombrovschii
Copirit: Biroul „BrevetMarcService”
Intervenient: AGEPI
Decizie din 15.01.2008 al Colegiului Civil si de Contencios Administrativ al Curtii de Apel Chisinau
Brevet de inventie
nr. 250
„Convertor rotativ al debitului”
Cu privire la incasarea prejudiciului material si moral si anularea deciziei Comisiei de Apel Reclamant: Scripcenco Grigorii si Scripcenco Angela
Pirit: AGEPI si Institutul National de Standardizare
Hotarire din 18.05.2007 - Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 28.11.2007 - Curtea Suprema de Justitie
Cerere de brevet de inventie
nr. depozit
a 2001 0337
“Cazan de incalzit apa”
Privind obligarea AGEPI de a elibera brevetul de inventie Reclamant: Valeriu Socolov
Pirit: AGEPI
Decizie din 27.12.2006 - Curtea Suprema de Justitie