Statistica

Indicatori 2019 2020 2021 Total
Cereri depuse de către solicitantii permisiunii
Cereri depuse, total: 10 11 9 30
- Mărci 9 10 8 27
- Desene sau modele industriale 1 1 1 3
Decizii emise de către Comisia denumirea statului
Decizii privind acordarea permisiunii, total: 5     5
- Mărci 5     5
- Desene sau modele industriale        
Decizii privind refuzul de acordare a permisiunii, total:        
- Mărci        
- Desene sau modele industriale        

2022

Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Cereri depuse de către solicitantii permisiunii
Cereri depuse, total: 1 1 1 3 6 1 1 1 5 2 1 2 25
- Mărci 1 1 1 3 6 1 1 1 4 2 1 2 24
- Desene sau modele industriale                          
Decizii emise de către Comisia denumirea statului
Decizii privind acordarea permisiunii, total:   8 15 2 2 3   1 4 8   1 44
- Mărci   7 15 1 2 3   1 4 8   1 42
- Desene sau modele industriale   1   1                 2
Decizii privind refuzul de acordare a permisiunii, total:     1                   1
- Mărci     1                   1
- Desene sau modele industriale                          

Înapoi