Proiecte de acte normative (Proprietatea Industriala)

Se aduc la cunostinta publicului Proiectele de acte normative privind procedura de depunere, examinare si inregistrare a OPI.

Proiectele sint publicate in scopul asigurarii transparentei si implicarii persoanelor interesate in procesul de elaborare a actelor normative respective.

Nr. Titlul proiectului / Date persoană de contact Proiecte la coordonare Proiecte la Guvern
1 Proiectul Hotărârii Guvernului privind modul şi condiţiile de acordare  a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă, desen sau model industrial

Notă informativă

Analiza Impactului de Reglementare


Jana Țurcan
tel.: 022400563
e-mail: jana.turcan@agepi.gov.md

Dorina Colșatschi
tel.: 022400562
e-mail: dorina.colsatschi@agepi.gov.md
   
2 Proiectul Hotărârii Guvernului pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare dintre statele-membre ale CSI pentru prevenirea și combaterea utilizării mărcilor și indicațiilor geografice false și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia

Argumentarea necesității inițierii negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare dintre statele-membre ale CSI pentru prevenirea și combaterea utilizării mărcilor și indicațiilor geografice false


Jana Țurcan
tel.: 022400563
e-mail: jana.turcan@agepi.gov.md

Dorina Colșatschi
tel.: 022400562
e-mail: dorina.colsatschi@agepi.gov.md
   
3 Consultările publice pe marginea Listei indicațiilor geografice din Confederaţia Elveţiană și Principatul Liechtenstein, care urmează a fi recunoscute și protejate pe teritoriul Republicii Moldova urmare semnării și ratificării Acordului de comerţ liber între Republica Moldova şi statele membre EFTA (Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Confederaţia Elveţiană)

Lista indicațiilor geografice din Confederaţia Elveţiană și Principatul Liechtenstein, care urmează a fi recunoscute și protejate pe teritoriul Republicii Moldova urmare semnării și ratificării Acordului de comerţ liber între Republica Moldova şi statele membre EFTA (Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Confederaţia Elveţiană)


Ludmila Cocieru
tel.: 022400546
e-mail: ludmila.cocieru@agepi.gov.md

Jana Țurcan
tel.: 022400563
e-mail: jana.turcan@agepi.gov.md
   
4 Proiectul pentru modificarea unor acte normative

Notă informativă

Analiza Impactului de Reglementare


Doina Vataman
tel.: 022400563
e-mail: doina.vataman@agepi.gov.md
   
5 Consultări publice pe marginea proiectului de modificare a Ghidului de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor (1.8. Mărci care pot induce în eroare consumatorul)

Victoria Pulbere
e-mail: victoria.pulbere@agepi.gov.md