Archive

Titlu Conţinut Post datesort ascending
Republica Moldova, pe locul 60 în clasamentul Indicelui global al inovației 2023

Republica Moldova s-a plasat pe locul 60 din 132 de țări și economii în clasamentul Indicelui global al inovației 202(The Global Innovation Index, GII), marcând o coborâre de 4 poziții comparativ cu anul precedent.

27.09.2023
Elevii de la Liceul „Mircea Eliade” învață despre proprietatea intelectuală cu AGEPI

Pe 27 septembrie 2023, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a organizat o lecție de dezvoltare personală, dedicată aspectelor generale ale protecției proprietății intelectuale, pentru elevii clasei a IX-A C din cadrul Liceului teoretic „Mircea Eliade” din Chișinău.

27.09.2023
AGEPI Supports Innovation and Technology Transfer in the North Region

The State Agency on Intellectual Property (AGEPI) participated in the Conference “Smart Specialization and Development Prospects in the NR”, an event that took place during the North Development Region Days, 9th edition.

27.09.2023
AGEPI susține inovația și transferul tehnologic în regiunea de nord

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a participat la Conferința „Specializare inteligentă – perspective de dezvoltare în RDN”, un eveniment care a avut loc în cadrul Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția a IX-a.

27.09.2023
The Slovak Republic and the Republic of Moldova Strengthen Their Relations in the Field of Intellectual Property

A delegation of the Government of the Slovak Republic, which included the representative of the Industrial Property Office of the Slovak Republic, paid on September 25-26, 2023, a working visit to Chisinau, at the initiative of the Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Repub

26.09.2023
Republica Slovacă și Republica Moldova își consolidează relațiile în domeniul proprietății intelectuale

În perioada 25-26 septembrie 2023, o delegație a Guvernului Republicii Slovace, din care a făcut parte și reprezentantul Oficiului de Proprietate Industrială din Republica Slovacă, a efectuat o vizită de lucru la Chișinău, la inițiativa Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene din R

26.09.2023
The Draft Law amending Law No. 230/2022 on Copyright and Related Rights Was Approved

The Cabinet of Ministers approved on September 26, this year, the Draft Law amending Law No.

26.09.2023
A fost aprobat proiectul legii pentru modificarea Legii nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe

Pe 26 septembrie curent, cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.

26.09.2023
Registration for the International Specialized Exhibition “INFOINVENT” Continues

The State Agency on Intellectual Property (AGEPI) invites inventors and researchers from both the Republic of Moldova and abroad to participate in the 18th edition of the International Specialized Exhibition (ISE) “INFOINVENT”.

26.09.2023
Continuă înregistrarea la Expoziția Internațională Specializată “INFOINVENT”

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) invită inventatorii și cercetătorii atât din Republica Moldova, cât și din străinătate, să participe la cea de-a XVIII-a ediție a Expoziției Internaționale Specializate (EIS) „INFOINVENT”.

26.09.2023
A început cursul special de instruire în domeniul proprietății intelectuale

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a dat startul cursului special de instruire în domeniul proprietății intelectuale.

25.09.2023
Общественное объединение „ARTTON”
Полное наименование организации коллективного управления Общественное объединение „ARTTON”  
25.09.2023
Общественное объединение „AUTORITY”
Полное наименование организации коллективного управления Общественное объединение „AUTORITY”
Главный офис
25.09.2023
AGEPI participated in the Intellectual Property Congress in Warsaw

The Director General of the State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Eugeniu Rusu, participated in the period September 21-22, 2023, in the international Congress with the main title “Protection of Intellectual Property - Future Challenges and Trends” held in Warsaw, Poland.

22.09.2023
AGEPI a participat la Congresul dedicat proprietății intelectuale din Varșovia

În perioada 21-22 septembrie 2023, Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Eugeniu Rusu, a participat la Congresul internațional cu genericul „Protecția proprietății intelectuale – provocări și tendințe viitoare” desfășurat la Varșovia, Polonia.

22.09.2023
Объявление ВОЗ о международных непатентованных наименованиях лекарственных средств

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на официальном сайте сообщает о публикации списка № 129 и Списка 129 - COVID-19 (специальная редакция - ПРИЛОЖЕНИЕ) (

22.09.2023
Notice of WHO about Proposed International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances

World Health Organization (WHO) informs on the official website about the publication of List № 129 and of the List № 129 - COVID-19 (special edition - ADDENDUM) (

22.09.2023
Anunțul OMS despre denumirile internaționale neprotejabile propuse pentru substanțe farmaceutice

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) informează pe pagina web oficială despre publicarea Listei nr. 129 și a Listei nr.

22.09.2023
WIPO Pulse Survey: How Intellectual Property is Perceived and Understood Globally

Two-thirds of respondents to a global survey expressed a positive perception of the role that intellectual property (IP) plays in their economies, but younger people still lag in understanding IP, according to WIPO Pulse report, a groundbreaking new survey into people’s attitudes toward IP, carri

21.09.2023
Sondajul WIPO Pulse: Cum este percepută și înțeleasă proprietatea intelectuală la nivel global

Două treimi dintre respondenții unui sondaj global au exprimat o percepție pozitivă cu privire la rolul pe care proprietatea intelectuală (PI) îl joacă în economiile lor, însă tinerii au un nivel mai scăzut în ceea ce privește înțelegerea PI, potrivit raportului WIPO Pulse, un studiu ino

21.09.2023
Servicii de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion) 21.09.2023
Medalii pentru EIS „Infoinvent-2023”, inclusiv cutii pentru medalii

Detalii: https://achizitii.md/ro/public/tender/21093152/

M Tender ID:  ocds-b3wdp1-MD-1695195041202

20.09.2023
How Children Understand the Phenomena of Counterfeiting and Piracy: Find Out From the Results of the AGEPI Questionnaires

The information campaign among children from summer camps in the city of Chisinau on the risks of counterfeiting and piracy, organized by the State Agency on Intellectual Property (AGEPI) from June to August 2023, bore fruit, teaching the little ones about the importance of the fight against coun

20.09.2023
Cum înțeleg copiii fenomenele de contrafacere și piraterie: Află din rezultatele chestionarelor AGEPI

Campania de informare în rândul copiilor din taberele de vară din municipiul Chișinău asupra riscurilor contrafacerii și pirateriei, organizată de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) în perioada lunilor iunie-august 2023, a dat roade, învățându-i pe cei mici despre impo

20.09.2023
Servicii de transport aerian internațional de pasageri (bilete de avion) 19.09.2023

Pagini

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda