2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 

Call-center:
(+373-22) 400500

Anti-corruption line:
(+373-22) 400500

Statele membre OMPI, convocate la Geneva pentru a discuta implementarea Agendei pentru Dezvoltarea organizatiei in anii 2012-2013 si pentru a trasa prioritatile pentru urmatoarea bienala

12/03/2013

In perioada 18-21 noiembrie 2013, la sediul Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale (OMPI) cu sediul la Geneva, Elvetia s-au tinut lucrarile celei de-a 12-a sesiuni a Comitetului pentru dezvoltare si proprietate intelectuala.

La sesiune au participat reprezentanti din 94 de state membre si 34 de organizatii interguvernamentale si nonguvernamentale (cu statut de observatori), inclusiv UNCTAD, UE, OAPI, ARIPO, OEAB, OEB, OMS, OMC, AIPPI, etc. Comitetul a fost prezidat de Ambasadorul Mohamed Siad DOUALEH, Reprezentant Permanent al Djibouti pe langa Oficiul ONU de la Geneva.

In cadrul actualei sesiuni a Comitetului au fost puse in discutie mai multe chestiuni ce vizeaza realizarea Agendei pentru Dezvoltare a OMPI adoptata de catre statele membre in anul 2007. Discutiile au vizat in special gradul de implementare a recomandarilor Agendei pentru Dezvoltare si, respectiv, a proiectelor de asistenta tehnica chemate sa asigure realizarea angajamentelor OMPI pe dimensiunea de dezvoltare a organizatiei.

Au fost trecute in revista rezultatele celor 17 proiecte de asistenta tehnica implementate sau aflate in curs de implementare in perioada 2012-2013. Totodata, au fost prezentate o serie de studii si evaluari realizate in cadrul acestor proiecte, dar si rapoartele de monitorizare a administrarii de catre OMPI a proiectelor si altor activitati de asistenta vizate de Agenda pentru Dezvoltare a OMPI.

Statele membre au apreciat in special elaborarea de catre OMPI a unui Manual privind asistenta tehnica in domeniul cooperarii pentru dezvoltare si a unei Baze de Date care cuprinde informatie relevanta si documente de referinta privind proiectele de asistenta tehnica in domeniul proprietatii intelectuale implementate de OMPI si statele membre.

De asemenea, au fost prezentate rezultatele Studiului privind mobilitatea internationala a lucratorilor calificati si exodul de creiere, precum si a Studiului privind brevetele si domeniul public. Statele membre au venit cu o serie de propuneri pentru anii 2014-2015, in special acestea au vizat proiecte de asistenta pe domenii de interes prioritar pentru statele in curs de dezvoltare si statele mai putin dezvoltate.

Republica Moldova a sustinut includerea in viitoarea bienala a OMPI a unor proiecte de asistenta axate pe utilizarea obiectelor de proprietate intelectuala si a informatiei din domeniu pentru dezvoltarea afacerilor, cu precadere a celor care vizeaza utilizarea indicatiilor geografice pentru dezvoltarea economica a regiunilor, sustinerea industriilor creative si evaluarea impactului acestora asupra economiei, accesul la informatia de brevet si sustinerea inovatiilor si transferului tehnologic.

De mentionat ca in anul 2014, in Republica Moldova este preconizata implementarea cu suportul OMPI a doua proiecte de asistenta, primul fiind axat pe incurajarea utilizarii indicatiilor geografice pentru promovarea produselor autohtone si cel de-al doilea pe evaluarea impactului industriilor creative asupra economiei nationale.

Comitetul a luat de asemenea act de informatia prezentata de catre Secretariatul OMPI privind contributia organizatiei la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului si a cerut OMPI sa-si consolideze cooperare cu alte agentii specializate ale ONU in vederea eficientizarii eforturilor sale indreptate spre atingerea obiectivelor de dezvoltare.

Din cauza lipsei consensului, pe doua dintre subiectele incluse in agenda de lucru a Comitetului nu au fost luate decizii. Astfel, decizia asupra termenelor de organizare a unei Conferinte Internationale in domeniul PI si Dezvoltarii, precum si conditiile de realizare a raportului independent de evaluare a implementarii recomandarilor Agendei pentru Dezvoltare a OMPI va fi luata in cadrul sesiunii urmatoare a Comitetului, statele membre urmand sa convina in cadrul unor discutii informale asupra termenilor de referinta ale acestor doua activitati.

Lucrarile Comitetului au culminat cu organizarea in ziua de 22 noiembrie 2013, a celei de-a doua Conferinte anuale a OMPI privind cooperarea Sud-Sud in domeniul proprietatii intelectuale si dezvoltarii. Conferinta a fost axata pe rezultatele obtinute in implementarea Planului de actiuni privind consolidarea cooperarii in domeniul proprietatii intelectuale dintre statele parte ale proiectului interregional Sud-Sud.

Mai multe informatii despre activitatea OMPI si a comitetelor instituite de catre statele membre pentru gestionarea activitatilor pe diverse domenii de activitate ale organizatiei, pot fi accesate la urmatoarea adresa: http://www.wipo.int.