„Intellectus”, Journal of Intellectual Property

Content

25 de ani de la instituirea sistemului naţional de proprietate intelectuală