Mărci. Calculator taxe

32. Depunerea cererii de înregistrare a mărcii, inclusiv, examinarea formală, preliminară şi publicarea cererii
33. Divizarea cererii sau a înregistrării mărcii
34. Examinarea de fond a cererii de înregistrare:
35. Înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare
36. Depunerea şi examinarea contestaţiei la avizul provizoriu de respingere a cererii
37. Reînnoirea valabilităţii certificatului de înregistrare pe o perioadă de 10 ani
38. Substituirea mărcii naţionale cu o înregistrare internaţională
72. Revendicarea priorităţii convenţionale sau de expoziţie într-o cerere de înregistrare/brevetare a obiectului de proprietate industrială, inclusiv într-o cerere internaţională
73. Revendicarea priorităţii unei cereri depuse la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), corectarea sau suplimentarea unei revendicări a priorităţii
74. Recepţionarea, verificarea, examinarea şi transmiterea cererii conform procedurilor de înregistrare internaţională, cu excepţia invenţiilor
75. Examinarea cererii de introducere a unei modificări
76. Rectificarea unei erori
77. Modificarea datelor înscrise în Registrul naţional al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală
78. Prelungirea termenului de procedură (pentru o acţiune într-o procedură în faţa AGEPI)
79. Repunerea în termenul omis
80. Restabilirea/repunerea în drepturi
81. Examinarea şi înregistrarea contractului de cesiune, gaj, licenţă sau franchising pentru un obiect al proprietăţii industriale
82. Examinarea cererii şi înscrierea modificării în contractul înregistrat pentru un obiect al proprietăţii industriale
83. Radierea informaţiei privind înregistrarea contractului, cu excepţia contractului prevăzut la pct.57
84. Depunerea unei opoziții / contestații
85. Retragerea totală/parţială a cererii de înregistrare/brevetare a obiectului de proprietate intelectuală, cu excepţia cererilor prevăzute în pct.52-56, retragerea opoziţiei, retragerea contestaţiei depuse împotriva deciziei examinării, renunţarea la titlul de protecţie al obiectului de proprietate intelectuală
86. Eliberarea titlului de protecţie în cazul transmiterii drepturilor, la solicitare
87. Examinarea şi înregistrarea Regulamentului de utilizare a mărcii colective/de certificare şi publicarea informaţiei privind aceasta
88. Atestarea mandatarilor autorizaţi sau evaluatorilor în domeniul proprietăţii intelectuale
89. Reatestarea evaluatorilor în domeniul proprietăţii intelectuale
90. Instruirea în cadrul cursurilor de specializare „Protecţia proprietăţii intelectuale” sau „Evaluarea proprietăţii intelectuale”
91. Organizarea medierii/arbitrajului
92. Eliberarea unui document oficial cu privire la obiectele de proprietate industrială, de tipul: duplicat, act de prioritate etc.
93. Eliberarea, la solicitare:
94. Plasarea pe pagina de start a site-lui AGEPI a informaţiei referitoare la activitatea mandatarului autorizat, lunar
95. Selectarea şi furnizarea, la cerere, a informaţiilor analitice sau de sinteză pentru obiectele de proprietate intelectuală privind
* Inlesniri