Proiecte de acte normative (Proprietatea Industriala)

Se aduc la cunostinta publicului Proiectele de acte normative privind procedura de depunere, examinare si inregistrare a OPI.

Proiectele sint publicate in scopul asigurarii transparentei si implicarii persoanelor interesate in procesul de elaborare a actelor normative respective.

Nr. Titlul proiectului / Date persoană de contact Proiecte la coordonare Proiecte la Guvern
1 Proiectul de modificare a unor acte legislative ( Legea nr. 161/2007 privind protecția desenelor și modelelor industriale și Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor)

Dorina Colșatschi
tel.: 022400562
e-mail: dorina.colsatschi@agepi.gov.com
Proiect
Nota informativă
 
2 Decretul pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Georgia cu privire la recunoașterea reciprocă și protecția indicațiilor geografice.

Dorina Colșatschi
tel.: 022400562
e-mail: dorina.colsatschi@agepi.gov.com
Data expedierii: 30.06.2017

Proiect Decret
 
3 Proiectul Hotărârii Guvernului pentru iniţierea negocierilor și aprobarea semnării proiectului Protocolului de încetare a acțiunii Acordului privind asigurarea reciprocă a integrității secretelor interstatale în domeniul protecției juridice a invențiilor

Jana Turcan
tel.: 022400563
e-mail: jana.turcan@agepi.gov.md
Data expedierii: 12.01.2018

Proiect HG
Acord
Argumentarea necesității
 
4 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea cadrului instituțional necesar și a unor măsuri pentru producerea și plasarea pe piață a produselor cu denumiri de origine protejate, cu indicaţii geografice protejate şi a specialităţilor tradiţionale garantate

Notă informativă

Dorina Colșatschi
tel.: 022400562
e-mail: dorina.colsatschi@agepi.gov.com
Data expedierii: 29.05.2018 Data expedierii: 12.09.2018

Nota informativă
Proiectul Hotărârii Guvernului
Sinteza obiecțiilor și propunerilor
5 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecția invenţiilor”

Notă informativă

Corina Cristea
tel.: 022400562
e-mail: corina.cristea@agepi.gov.md
Data expedierii: 29.05.2018  
6 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului (Hotărârilor Guvernului nr.1425 din 02.12.2003 şi nr.489 din 29.03.2008)

Notă informativă

Jana Turcan
tel.: 022400563
e-mail: jana.turcan@agepi.gov.md