2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 

Колл-центр:
(+373-22) 400500

Антикоррупционная линия:
(+373-22) 400500

Masa rotunda „Proprietatea intelectuala si resursele genetice, cunostintele traditionale si folclorul"

30.03.2007

In scopul stabilirii prioritatilor si definirii unor pozitii-cheie privind problema pastrarii, administrarii si utilizarii autorizate a resurselor genetice, cunostintelor traditionale asociate lor si folclorului, a distribuirii echitabile a beneficiilor din urma utilizarii acestora, la 27 martie 2007, la AGEPI s-a desfasurat o masa rotunda, intitulata „Proprietatea intelectuala si resursele genetice, cunostintele traditionale si folclorul”, la care au participat specialisti in domeniu de la Institutul Patrimoniului Cultural (Centrul de etnografie) si Institutul de Filologie (Centrul de Folclor) ale Academiei de Stiinte a Moldovei, Academia de Muzica, Teatru si Film, Centrul de Creatie Populara, specialisti ai AGEPI.

Aceasta este prima reuniune la care s-au pus in discutie problemele din domeniul protectiei cunostintelor traditionale si creatiilor folclorice prin prisma proprietatii intelectuale.  Stefan Novac, Director General AGEPI, a reiterat problemele care sunt abia la etapa initiala de rezolvare, specificand ca identificarea mecanismelor de protectie este destul de dificila in absenta cooperarii dinamice cu specialistii de profil, aceasta intrunire fiind de fapt piatra de temelie a unei lucrari majore – crearea unui sistem complex si eficient de protectie a valorilor nationale - produse ale geniului intelectual anonim.

Despre calea indelungata de determinare a modalitatilor de protejare a cunostintelor traditionale si creatiilor folclorice prin sistemul proprietatii intelectuale a vorbit Ion Daniliuc, vicedirector general AGEPI, mentionand ca in prezent sunt adeseori incalcate drepturile tarilor in curs de dezvoltare prin utilizarea abuziva a valorilor nationale.

Maria Rojnevschi, director Departament promovare si editura AGEPI, a informat participantii la masa rotunda despre activitatea Comitetului Interguvernamental OMPI pentru proprietatea intelectuala si resursele genetice, cunostintele traditionale si folclor, creat in anul 2001, in baza mandatului acordat de Adunarea Generala a statelor membre OMPI. In special s-a atras atentia la faptul ca deocamdata nu exista definitii general recunoscute pentru ceea ce cuprinde termenii „cunostinte traditionale” si „creatii folclorice”, statele membre solicitand Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuala sa participe activ la discutiile internationale de referinta pentru a-si aduce contributia la clarificarea implicatiilor pentru proprietatea intelectuala. Acest comitet, incepand cu prima sedinta din aprilie 2001, si-a axat activitatea asupra elaborarii unui instrument international de protectie a cunostintelor traditionale, folclorului si resurselor genetice, care ar contribui la repartizarea echitabila a beneficiilor obtinute ca urmare a utilizarii obiectelor in cauza.

Luand in considerare pozitiile foarte contradictorii ale participantilor la lucrarile Comitetului, s-a decis de a organiza discutii preventive pe baza intrebarilor formulate de Comitet din domeniul protectiei cunostintelor traditionale si creatiilor de folclor, in scopul elaborarii unei interpretari univoce a definitiilor si notiunilor juridice utilizate in domeniul dat.

Despre specificul legislatiei nationale privind protectia cunostintelor traditionale si a folclorului a vorbit dl Ion Tiganas, director adjunct al Departamentului drept de autor si drepturi conexe. Accentul s-a pus pe ajustarea legislatiei nationale, fiind necesara preluarea practicii pozitive a altor state in acest domeniu.

In continuare au fost initiate dezbateri axate pe problemele nominalizate. Grigore Botezatu, doctor habilitat in folcloristica, a mentionat ca in prezent exista 16 volume de creatii folclorice culese in timpul cercetarilor de teren, expeditiilor si valorificate si pastrate in arhiva. Dumnealui a confirmat faptul preluarii neautorizate a creatiilor noastre folclorice, ceea ce prejudiciaza intreg poporul. Totodata a fost lansata ideea convocarii unei Conferinte Europene consacrata geniului creator al Autorului Anonim. Nicolae Baiesu, doctor habilitat in folcloristica, a pus problema conservarii fondului de creatii populare din republica, care la moment cere o rezolvare modernizata. Silviu Tabac, director adjunct al Institutului Patrimoniul Cultural, ASM, si-a exprimat opinia asupra problemelor conservarii si utilizarii fondului de creatii populare din republica, necesitatea crearii Arhivei nationale de folclor si elaborarii mecanismelor de repatriere a beneficiilor in cazul preluarii neautorizate a creatiilor folclorice.

Invitatii au expus diverse viziuni asupra problemelor nominalizate, au considerat oportuna continuarea discutiilor referitor la protectia cunostintelor traditionale si creatiilor folclorice, in scopul definitivarii pozitiei generale a statului nostru, urmand ca elaborarile de rigoare sa fie expediate Secretariatului OMPI pentru a facilita lucrarile urmatoarei sesiuni a Comitetului Interguvernamental OMPI.