2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 

Консультации:
(+373-22) 400500

Антикоррупционная линия:
(+373-22) 400500

Reuniunea specialistilor in domeniul politicilor de inovare si competitivitate

16.03.2007

La Prima reuniune a Echipei de specialisti din domeniul Politicilor de Inovare si Competitivitate (TOS-ICP) din cadrul Comisiei Economice a Natiunilor Unite pentru Europa (UNECE), care a avut loc la Geneva, Elvetia, in perioada 8-9 martie curent, au participat 78 de delegati din 27 de state membre ale UNECE, precum si reprezentanti ai Comunitatii Europene, OMPI, ai unor organizatii interguvernamentale, ai Comitetului de Integrare al Comunitatii Economice Eurasiatice, ai sectorului privat, ai unor institutii stiintifice si universitati de prestigiu. Republica Moldova a fost reprezentata de o delegatie constituita din 3 membri ai Grupului de lucru pentru coordonarea activitatilor expertilor nationali in cadrul Comitetului UNECE pentru Cooperare si Integrare Economica, instituit prin Dispozitia Guvernului Republicii.

Din componenta delegatiei au facut parte membrii Grupului national de lucru Andrei Timus, vicedirector al Directiei generale Cooperare Economica Externa, Ministerul Economiei si Comertului (seful delegatiei), Alexandrin Caraganciu, sef al Centrului “Politici sociale si competitivitate” din cadrul Institutului de Economie, Finante si Statistica, Svetlana Munteanu, consilier al Directorului General al Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova.

Scopul reuniunii a constat in stabilirea sarcinilor ce stau in fata echipei TOS-ICP, a planului de activitate pe anii 2007-2008 si in identificarea masurilor concrete ce trebuie intreprinse pe parcursul anului curent. Secretariatul reuniunii a prezentat mandatul, sarcinile si proiectul planului de lucru pentru perioada mentionata.

  • Echipa TOS-ICP a fost instituita in septembrie 2006, la prima sesiune a Comitetului UNECE pentru Cooperare si Integrare Economica (CECI), cu un mandat de 2 ani si posibilitatea de prelungire a acestuia, la decizia CECI. Echipa de specialisti are sarcina sa sustina executarea Programului de lucru al CECI in domeniul tematic A “Revigorarea competitivitatii statelor membre prin incurajarea economiei bazate pe cunostinte si inovatie”, tinand cont de problemele referitoare la inovatii si competitivitate.
  • Conform mandatului stabilit de CECI, Echipa TOS-ICP are misiunea sa examineze chestiunile legate de crearea unui mediu propice dezvoltarii inovatiilor si competitivitatii in statele membre ale UNECE pe baza cunostintelor, sa reactioneze la necesitatile guvernelor si sa tina cont de cele ale sectorului privat, consumatorilor, mediilor universitare si de afaceri, precum si ale societatii civile in ansamblu.
  • In scopul sustinerii CECI in atingerea obiectivelor preconizate, Echipa TOS-ICP va executa urmatoarele activitati concrete:

a)schimb de experienta si cunostinte acumulate, consultari in vederea elaborarii modelelor organizationale pentru dezvoltarea inovatiilor si competitivitatii, precum si a canalelor prin care rezultatele dezvoltarii tehnologice si inovarii vor patrunde in economia moderna la scara nationala;
b)reuniuni ale expertilor in vederea stabilirii bunelor practici referitoare la modelele organizationale care vor favoriza inovatia si difuzarea ei, vor efectua sinteza si diseminarea larga a acestor practici;
c)reuniuni regionale UNECE ale expertilor in domeniul politicii inovationale si competitivitatii, in scopul evidentierii bunelor practici si a problemelor existente;
d)sinteza metodelor disponibile in vederea crearii unui mediu propice dezvoltarii inovatiilor, discutarea si aprobarea acesteia de catre CECI;
e)difuzarea bunelor practici privind metodele disponibile pentru crearea unui mediu propice dezvoltarii inovatiilor etc.

  • In corespundere cu Programul de lucru al CECI pentru anii 2007-2008 in domeniul prioritar „Crearea unui mediu propice dezvoltarii inovationale si competitivitatii bazate pe cunostinte”, specialistii Echipei TOS-ICP trebuie sa efectueze urmatoarele activitati concrete:

a) anul 2007 - analiza comparativa a modelelor organizationale de dezvoltare inovationala si de competitivitate, precum si a canalelor prin care rezultatele de dezvoltare tehnologica si de inovare patrund in economia moderna si rolul acestora in dezvoltarea economiei si competitivitatii la scara nationala; rezumarea bunelor practici privind facilitarea generarii si difuzarii inovatiilor;
b) anul 2008 - analiza comparativa a politicilor guvernamentale privind facilitarea dezvoltarii tehnologice si inovarii; rezumarea optiunilor politice pentru crearea unui mediu propice dezvoltarii inovationale.

In cadrul reuniunii au fost prezentate de asemenea comunicari succinte cu privire la:

  • Platforma virtuala web pentru schimbul de informatii, elaborata de secretariatul UNECE, care are drept scop facilitarea colaborarii intre membrii Echipei TOS-ICP si expertii asociati in perioadele dintre sesiuni, precum si diseminarea informatiilor si comunicarilor (prezentator - José Palacín, secretar al TOS-ICP);

  • Inovatia, sistemele de inovatii si competitivitate in tarile UNECE. Trecerea in revista a politicilor-cheie (prezentator – prof. Slavo Radosevic, Marea Britanie);

  • Sumarul principalelor rezultate ale sondajului expertilor in politici de inovare si competitivitate (prezentator - Rumen Dobrinsky, UNECE);

  • Mobilizarea resurselor in sustinerea viitoarelor activitati (prezentator – Andrey Vasilyev, Director al Departamentului de Cooperare si Integrare Economica, UNECE).

Delegatia Republicii Moldova si-a exprimat disponibilitatea de a furniza in acest scop toate informatiile relevante referitoare la politicile nationale de inovare si competitivitate si de a contribui efectiv la realizarea planului de lucru al Echipei TOS-ICP. Participarea Republicii Moldova la lucrarile Echipei TOS-ICP este oportuna atat in vederea onorarii de catre tara noastra a obligatiilor de membru al UNECE, cat si a preluarii experientelor pozitive, evitarii unor inadvertente in crearea mediului favorabil dezvoltarii inovationale si a competitivitatii bazate pe cunostinte.

La sfarsitul lunii aprilie fiecare tara trebuie sa prezinte deja secretariatului UNECE documente referitoare la politicile si programele nationale, studii de caz, date statistice si alte informatii relevante pentru realizarea pct. (a) din programul de lucru pentru anii 2007-2008.