2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 

Колл-центр:
(+373-22) 400500

Антикоррупционная линия:
(+373-22) 400500

Statele membre ale OMPI s-au convocat pentru a discuta contribuția proprietății intelectuale la dezvoltarea durabilă

03.08.2021

În perioada 26 – 30 iulie curent, la Geneva, Elveția, a avut loc cea de-a 26-a sesiune a Comitetului pentru Dezvoltare şi Proprietate Intelectuală (CDIP) al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI). În condițiile pandemiei de COVID-19, lucrările comitetului s-au desfășurat în format hibrid cu un număr limitat de participanți la sediul organizației de la Geneva și cu o vastă participare prin intermediul platformei virtuale Interprefy. Sesiunea a fost prezidată de către dna Ambasador Ana Patricia Benedetti Zelaya din El Salvador care a condus  ședințele de la distanță.

În cuvântul său de deschidere, Directorul general al OMPI Daren Tang a salutat interesul statelor membre vizavi de activitatea Comitetului pentru Dezvoltare şi Proprietate Intelectuală și angajamentul acestora pentru proiectele inițiate și implementate în contextul Agendei pentru Dezvoltare a OMPI.

De asemenea, dl Tang a ținut să menționeze că spiritul de pionierat propriu Comitetului care a generat o multitudine de proiecte de impact pentru organizație și statele ei membre contribuie la transformarea proprietății intelectuale (PI) într-un instrument important în susținerea dezvoltării sustenabile și inclusive.

Situația la zi privind proiectele în derulare a fost prezentată de către Secretariatul OMPI în cadrul Raportului de progres privind implementarea Agendei pentru Dezvoltare, inclusiv impactul pandemiei COVID-19 asupra implementării proiectelor, și activitățile alternative propuse pentru finalizarea cu succes a acestora. Astfel, în cadrul Comitetului au fost discutate următoarele proiecte:

(i) Creșterea rolului femeilor în inovare și antreprenoriat, încurajarea femeilor din țările în curs de dezvoltare să utilizeze sistemul de proprietate intelectuală;

(ii) înregistrarea mărcilor colective ale întreprinderilor locale ca problemă transversală de dezvoltare economică;

(iii) Instrumentarul pentru  dezvoltarea unor propuneri de proiect de succes în cadrul Agendei pentru Dezvoltare;

 (iv) Proiectul privind îmbunătățirea utilizării proprietății intelectuale pentru aplicații mobile în sectorul software;

(v) Proprietatea intelectuală și turismul gastronomic în Peru și alte țări în curs de dezvoltare: promovarea dezvoltării turismului gastronomic prin proprietatea intelectuală;

(vi) Proiectul  pilot privind drepturile de autor și distribuția conținutului în mediul digital;

(vii) Dezvoltarea sectorului muzical și a noilor modele economice de muzică în Burkina Faso și în anumite țări ale Uniunii Economice și Monetare din Africa de Vest.

Ulterior, statele membre au luat act de contribuția OMPI la implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (Sustainable Development Goals) și stadiul de realizare a  celor 45 de recomandări ale Agendei pentru Dezvoltare a OMPI. Au fost examinate și agreate noi propuneri de proiecte axate pe aspecte actuale, inclusiv  cele ce țin de extinderea rolului PI în dezvoltarea economiei creative, PI și femeile, abilitarea IMM-urilor în utilizarea sistemului indicațiilor geografice pentru promovarea produselor autohtone și alte proiecte de importanță majoră pentru statele cele mai puțin dezvoltate, cele în curs de dezvoltare, dar și țările cu economii emergente sau în tranziție. Republica Moldova, alături de alte state din grupul regional al țărilor din Europa Centrală, de Est și statele Baltice, a susținut proiectele propuse spre implementare, în special cele ce vizează exploatarea PI în scopul dezvoltării economice și susținerii antreprenorialului inovațional și creativ.   

Republica Moldova a fost reprezentată la cea de-a 26-a sesiune a Comitetului pentru Dezvoltare şi Proprietate Intelectuală al OMPI de către Liliana Vieru, Șef Direcție comunicare și relații internaționale a AGEPI care a participat la ședința Comitetului prin intermediul platformei Interprefy.

Mai multe informații despre proiectele discutate în cadrul sesiunii curente a Comitetului, precum și vizualizarea integrală a ședințelor sesiunii sunt disponibile pe site-ul OMPI la adresa: https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=62168.