Comisia națională de PI

Comisia Națională pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – Comisia) este un organ consultativ pe lîngă Guvern și este constituită în scopul coordonării și asigurării interacțiunii ministerelor, altor autorități administrative centrale, precum și titularilor drepturilor de proprietate intelectuală în activitățile orientate spre dezvoltarea și consolidarea sistemului național de proprietate intelectuală, combaterea și prevenirea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală și lupta cu contrafacerea, importul și comercializarea în Republica Moldova a produselor contrafăcute.

Cadrul juridic al activității Comisiei îl constituie Constituția Republicii Moldova, alte acte normative naționale, tratatele internaționale în acest domeniu la care Republica Moldova este parte și Regulamentul Comisiei naționale pentru Proprietatea Intelectuală.

Componența Comisiei Naționale precum și regulamnetul de activitate a acesteia sunt aprobate prin Hotărâre de Guvern nr. 489 din 29.03.2008.

 • Componența nominală a Comisiei Naționale pentru PI
  Numele si prenumele Functia
  Adrian ERMURACHE secretarul general adjunct al Guvernului, preşedinte al Comisiei
  Viorel IUSTIN directorul general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, vicepreşedinte al Comisiei
  Dorina COLȘATSCHI șeful Secției legislație a Direcției juridice, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, secretar al Comisiei
  Vitalie TARLEV secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii
  Dorin LIȘMAN secretarul de stat al Ministerului Justiţiei
  Ianuș ERHAN secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne
  Veaceslav SOLTAN procurorul-șef al Secției tehnologii informaționale și combaterea crimelor cibernetice, Direcția urmărire penală și criminalistică, Procuratura Generală
  Marin MAXIAN șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției
  Mihail MACHIDON secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
  Andrei CHISTOL secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
  Ion TIGHINEANU președintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  Sergiu BURDUJA directorul Serviciului Vamal
  Sergiu HAREA președintele Camerei de Comerț și Industrie
  Iurie EREMIA directorul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței