Comisia națională de PI

Comisia Națională pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – Comisia) este un organ consultativ pe lîngă Guvern și este constituită în scopul coordonării și asigurării interacțiunii ministerelor, altor autorități administrative centrale, precum și titularilor drepturilor de proprietate intelectuală în activitățile orientate spre dezvoltarea și consolidarea sistemului național de proprietate intelectuală, combaterea și prevenirea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală și lupta cu contrafacerea, importul și comercializarea în Republica Moldova a produselor contrafăcute.

Cadrul juridic al activității Comisiei îl constituie Constituția Republicii Moldova, alte acte normative naționale, tratatele internaționale în acest domeniu la care Republica Moldova este parte și Regulamentul Comisiei naționale pentru Proprietatea Intelectuală.

Componența Comisiei Naționale precum și regulamnetul de activitate a acesteia sunt aprobate prin Hotărâre de Guvern nr. 489 din 29.03.2008.

 • Componența nominală a Comisiei Naționale pentru PI
  Nr. Numele si prenumele Functia
  1. RĂILEAN Sergiu Ministru al Economiei și Infrastructurii, președinte
  2. IUSTIN Viorel Director General AGEPI, vicepreședinte
  3. STICI Diana Direcția juridică, AGEPI, secretar
  4. LIȘMAN Dorin Secretar de Stat al Ministerului Justiției
  5. NISTORICĂ Tatiana Secretar de Stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
  6. CHISTOL Andrei Secretar de Stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
  7. ERHAN Ianuș Secretar General al Ministerului Afacerilor Interne
  8. TIGHINEANU Ion Președinte al Academiei de Științe a Moldovei
  9. HAREA Sergiu Președinte al Camerei de Comerț și Industrie
  10.   Adjunct al Procurorului General
  11 BURDUJA Sergiu Director general al Serviciului Vamal
  12. VARTA Violina Director adjunct al Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței
  13. CEBAN Vadim Vicepreședinte al Comitetului executiv al Gagauziei
  14. STARUS Denis Președinte al Centrului pentru Protecția Consumatorilor