2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Ziua Inventatorului şi Raţionalizatorului

27.06.2016

În ultima sâmbătă a lunii iunie, în Republica Moldova, se marchează, anual, „Ziua Inventatorului şi Raţionalizatorului”. 

Cu această ocazie, la 24 iunie curent a avut loc o ședința festivă, organizată de Uniunea Inventatorilor și Raționalizatorilor din Moldova „Inovatorul” (UIR) și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Gazda evenimentului a fost Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

La eveniment au participat cercetători, inventatori și raționalizatori din cadrul instituțiilor academice și universitare, precum și întreprinderilor din Republica Moldova.

Prezentă la ședința solemnă, Svetlana Munteanu, Director general adjunct al AGEPI, a adresat tuturor inventatorilor și raționalizatorilor sincere felicitări, urări de sănătate, dorindu-le realizări frumoase în activitatea de cercetare, inovare și raționalizare, iar rezultatele să fie implementate cu succes în diverse domenii ale economiei.

În cadrul evenimentului, au fost menționați cu diplome și premii acordate de către organizatori, cei mai activi inventatori și raționalizatori ai anului, laureați ai ediției curente a concursurilor  „Cel mai activ raţionalizator” şi „Cel mai tânăr raţionalizator”, organizate de UIR „Inovatorul”, în comun cu AGEPI și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova.

Astfel, AGEPI a acordat diplome și premii următorilor laureați ai concursurilor menționate: Nicolae Bodrug, dr. hab., prof. univ. și  Sergiu Ungureanu, dr., conf. univ., Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie N.Testemițanu, precum și grupului de cercetători Igor Coțaga, Ecaterina Luca, Marina Podoroghin și Natalia Nicolau.

De asemenea, pentru activitatea în domeniul elaborării și protecției juridice a soiurilor noi de plante, AGEPI a menționat cu diplome și premii 3 dintre cei mai activi amelioratori din și anume:  Alexei Postolati, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” din Bălți, Sergiu Musteață, dr.hab., Institutul de fitotehnie „Porumbeni”, Tudor Olari, Institutul de Cercetări Științifice în domeniul Horticulturii și Tehnologiilor Alimentare.

Tradițional, AGEPI a desfășurat  diverse activități de sensibilizare a cercetătorilor și inventatorilor din Republica Moldova cu privire la necesitatea protecției realizărilor științifice și inovaționale, sursele  de informare în domeniul proprietății intelectuale și alte aspecte privind asigurarea respectării drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală protejate (seminare, mese rotunde, concursuri), precum și acțiuni de susținere și promovare a realizărilor  inventatorilor cestora la expozițiile internaționale de invenții de peste hotarele țării.