2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Vizita studenților Academiei de Studii Economice a Moldovei la AGEPI

19.02.2019

Pe data de 18 februarie curent, Directorul General al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Lilia Bolocan s-a întâlnit cu studenții anului III de la facultatea de Business și Administrarea Afacerilor, disciplina „Managementul Inovațiilor”, ASEM aflați într-o vizită de informare la AGEPI.

Scopul vizitei a fost familiarizarea studenților  cu sistemul naţional de protecţie, respectare și valorificare a drepturilor de proprietate intelectuală (PI).

Directorul General al AGEPI în mesajul său adresat studenților a subliniat rolul oficiului național de PI  în realizarea politicilor în domeniul proprietății intelectuale, specificul și importanța protecției obiectelor de PI. Totodată, prin exemple elocvente a remarcat riscurile care pot surveni în cazul utilizării mărcilor neînregistrate, precum și faptul că în Republica Moldova orice persoană fizică sau juridică își poate înregistra marca la AGEPI.

Această procedură nu este obligatorie, dar oferă o serie de avantaje semnificative, cel mai important fiind posibilitatea de a-ți revendica drepturile asupra unui brand în cazul unor tentative de utilizare neautorizată a acestuia, a menționat dna Bolocan.

Ulterior, studenții au vizitat subdiviziunile responsabile de protecţia şi promovarea obiectelor de proprietate intelectuală unde specialiștii AGEPI le-au vorbit despre procedurile de înregistrare a obiectelor de PI și le-au prezentat cum în realitate sunt realizate aceste proceduri în cadrul Direcțiilor AGEPI.

În final, studenții s-au arătat mulțumiți de evenimentul realizat și de cunoștințele acumulate pe parcursul vizitei, accentuând importanța informațiilor obținute pentru activitatea lor ulterioară