Vizita de lucru a delegației SCAPR la AGEPI

12.03.2019

Directorul general adjunct al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Andrei Popa a avut astăzi, 12 martie 2019, o întrevedere cu  delegația Consiliului Societăților pentru Gestiunea Colectivă a Drepturilor Interpreților (SCAPR) în componența Directorului general al Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), Ștefan Gheorghiu și Șeful Direcției juridice și internaționale al Organizației de gestiune colectivă a Drepturilor de Proprietate Intelectuală a Artiștilor Interpreți din Franța (SPEDIDAM), Xavier Blanc.

În cadrul întâlnirii a fost discutat cadrul legal existent în Republica Moldova  privind drepturile artiștilor interpreți, gradul de implementare a prevederilor legale cu referire la acest subiect și stadiul actual de revizuire a Legii nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe din Republica Moldova.

Membrii delegației SCAPR s-au arătat interesați de aspecte ce țin de responsabilizarea părților implicate în procesul de colectare și achitare a remunerației compensatorii pentru echipamentele concepute pentru realizarea de copii sau reproducerii reprografice, precum și pentru suporturile materiale pe care se pot realiza și stoca înregistrări sonore și audiovizuale, dar și de alte prevederi incluse în proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Reprezentanții SCAPR și-au exprimat disponibilitatea de a acorda, atât AGEPI, cât și organizațiilor de gestiune colectivă din Republica Moldova, asistență în vederea stabilirii unor relații de colaborare cu experții internaționali din domeniu, acces la practicile internaționale ce țin de gestiunea eficientă a drepturilor și suport în negocierea acordurilor de colaborare între organizațiile de gestiune colectivă din Republica Moldova și organizațiile similare din alte state, întru reprezentarea reciprocă a drepturilor artiștilor interpreți