2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Vizita de lucru a delegaţiei Organizației Mondiale a Proprietăţii Intelectuale la AGEPI

08.10.2014

În perioada 6 – 8 octombrie 2014, la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) are loc o vizita a experţilor Organizației Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) care se află într-o misiune de evaluare privind impactul economic şi implementarea Strategiei naţionale în domeniul Proprietăţii Intelectuale până în anul 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.880 din  22.11.2012.

Din delegația OMPI fac parte Antonina Stoyanova, consultant principal, Secţia proiecte speciale, Departamentul pentru Africa şi proiecte speciale OMPI şi Ron Marchant, expert OMPI.

Misiunea de evaluare a OMPI este organizată în legătură cu finalizarea, la sfârşitul anului curent, a primei etape de implementare a Strategiei naţionale în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020 (în continuare – Strategia națională), desfășurată în perioada anilor 2012-2014. De menționat că Republica Moldova a fost una din țările pilot care au beneficiat de asistența OMPI în procesul de elaborare a Strategiei naționale în cadrul Proiectului OMPI de acordare a asistenței statelor membre în elaborarea strategiilor naționale în domeniul proprietății intelectuale.

În cadrul întâlnirii delegaţiei OMPI cu administraţia AGEPI şi grupul de experţi, care au participat la elaborarea Strategiei naţionale și a Planului de acţiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea Strategiei, dna Antonina Stoyanova a remarcat că Republica Moldova se bucură de o apreciere înaltă în cadrul OMPI, fiind unica țară din cadrul Proiectului menționat care nu numai că a elaborat Strategia, dar deja a ajuns la finalizarea primei etape de implementare a acesteia.

Totodată, în cadrul vizitei experților OMPI, la 7 octombrie curent, la AGEPI a fost organizată o masă rotundă cu participarea reprezentanților autorităților publice, instituțiilor și organizațiilor din țară implicate în procesul de  implementare a Strategiei naționale.

Dl Ron Marchant a menționat că evaluarea privind impactul economic şi implementarea Strategiei naţionale este importantă atât pentru OMPI, cât și pentru Republica Moldova, deoarece proprietatea intelectuală (PI) nu reprezintă un scop în sine, dar un instrument util pentru atingerea unui nivel înalt de dezvoltare economică pe baza inovațiilor și a potențialului PI. Totodată, este foarte dificil de evaluat impactul economic al PI, expertul prezentând în acest sens unele metode și mai mulți indicatori (statistici, economici etc.) care ar putea fi utilizați în acest scop.

În cadrul mesei rotunde a avut loc un dialog activ al experților OMPI cu reprezentanții Ministerului Educației, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Sănătății, Ministerului Mediului, Serviciului Vamal, Academiei de Științe a Moldovei, Agenției  pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Camerei Înregistrării de Stat, Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante pe marginea realizărilor obținute pe parcursul primei etape de implementare a Strategiei naționale, problemelor existente, precum și a priorităților. În opinia mai multor participanți, asemenea discuții sunt foarte utile, deoarece contribuie la o percepție sistemică mai profundă a domeniului proprietății intelectuale și trebuie să fie organizate cu o periodicitate de cel puțin o dată în semestru.

De asemenea, în conformitate cu programul misiunii, experţii OMPI au avut întâlniri cu reprezentanții Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova si organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe în cadrul cărora au avut loc schimburi utile de opinii și discuții de interes comun.  

Mai multe fotografii găsiți la adresa: https://www.flickr.com/photos/agepi-moldova/