2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Videoconferință cu reprezentanții Oficiului pentru brevete și mărci din SUA

02.08.2016

Pe 1 august curent, specialiștii Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) au participat la o videoconferință cu reprezentanții Oficiului pentru brevete și mărci din Statele Unite ale Americii (USPTO).

Videoconferința s-a axat pe domeniul mărcilor, în special, s-a vorbit despre aspectele legate de cerințele specifice aplicate conform legislației SUA privind cererile de înregistrare a mărcilor prin Sistemul de la Madrid. Au fost discutate cazurile de înregistrare a mărcilor având Republica Moldova ca țară de origine și SUA drept stat în care se solicită protecție.

În cadrul conferinței au fost puse în discuție și aspecte ce țin de modul de completare a formularelor cererii internaționale în special fiind abordată problematica indicării în cererea internațională a formei organizatorico-juridice a solicitantului care solicită înregistrare internațională în SUA, aspecte ce țin de prezentarea traducerii și descrierii semnului solicitat, precum și cerințele specifice cu referire la utilizarea semnului pe teritoriul SUA.

La finalul videoconferinței, ambele oficii și-au exprimat deschiderea pentru intensificarea dialogului în vederea elucidării subiectelor de interes comun.