Suspendarea activității AGEPI pentru perioada 30 martie - 3 aprilie 2020

27.03.2020

În conformitate cu Dispoziția nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, prin care  s-a dispus declararea în perioada 30 martie - 3 aprilie 2020 a zilelor de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar (cu excepțiile celor menționate în dispoziție), Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nu va activa în perioada menționată.

Comunicăm că pentru perioada 30 martie - 3 aprilie 2020 se va aplica regimul juridic al zilelor de odihnă.