Suspendarea activității AGEPI pentru perioada 07 - 17 aprilie 2020

06.04.2020

În conformitate cu Dispoziția nr. 14 din 6 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, prin care  s-a dispus declararea în perioada 07  - 17 aprilie 2020 a zilelor de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nu va activa în perioada menționată.

Comunicăm că pentru perioada 07  - 17 aprilie 2020 se va aplica regimul juridic al zilelor de odihnă.