2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Subiectele privind proprietatea intelectuală și dezvoltarea – pe agenda OMPI

27.05.2019

În perioada 20 – 24 mai curent, la Geneva, Elveția, în cadrul Organizaţiei Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), a avut loc cea de-a 23-a sesiune a Comitetului pentru Dezvoltare şi Proprietate Intelectuală (CDIP) al OMPI.

Sub auspiciile CDIP, la 20 mai 2019, și-a desfășurat lucrările Conferința internațională privind proprietatea intelectuală și dezvoltarea: „Cum să beneficiem de potențialul sistemului de PI”. Conferința a reunit sute de delegați ai statelor membre, observatori și participanți din întreaga lume care s-au alăturat unei discuții la nivel înalt cu privire la utilizarea sistemului de proprietate intelectuală pentru creșterea economică, culturală și socială în țările în curs de dezvoltare.

Conferința a fost deschisă de către Directorul general al OMPI, Francis Gurry, care a salutat participanții, inclusiv sute de persoane ce au urmărit evenimentul prin intermediul transmisiunilor web și a explicat pe scurt modul în care PI contribuie la promovarea dezvoltării.

"Impactul principal asupra dezvoltării, impactul direct, are loc prin inovație și producție culturală și creativă. Acestea, desigur, sunt motivele pentru care există proprietatea intelectuală", a menționat dl Gurry. Directorul general al OMPI a evidențiat, de asemenea, mai multe provocări cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare, inclusiv prioritizarea dezvoltării strategiilor de inovare și a altor acțiuni urgente care trebuie întreprinse, sau gestionarea efectelor produse la nivel local prin evoluția rapidă a tehnologiilor create într-un context global.

Conferința a cuprins 4 sesiuni, în cadrul cărora au fost puse în discuție următoarele aspecte:

  • Sistemul de proprietate intelectuală în beneficiul inovării;
  • Sistemul de proprietate intelectuală în beneficiul creativității;
  • Sistemul de proprietate intelectuală în beneficiul soluționării problemelor globale;
  • Dezbateri deschise privind provocările și oportunitățile legate de sistemul de proprietate intelectuală în context global.

Participanții la Conferință au avut posibilitatea să analizeze cunoștințele și experiențele naționale, regionale și internaționale privind problemele emergente legate de proprietatea intelectuală și dezvoltare și elaborarea strategiilor cu privire la modalitățile cele mai bune de a beneficia de sistemul de PI.

Pe 21 - 24 mai au avut loc ședințele CDIP al OMPI, la care au participat delegați ai statelor membre ale OMPI, reprezentanți ai organizaţiilor internaționale interguvernamentale şi nonguvernamentale cu statut de observatori. Sesiunea a fost prezidată de către Ambasadorul Hasan Kleib, Reprezentant Permanent al Republicii Indonezia la Organizația Națiunilor Unite, OMC și alte organizații internaționale din Geneva.

La deschiderea sesiunii, Directorul general al OMPI Francis Gurry, a salutat angajamentul și interesul continuu al statelor membre în ceea ce privește activitatea acestui Comitet și punerea în aplicare a proiectelor Agendei de Dezvoltare (AD). De asemenea, dl Gurry a ținut să menționeze principalele subiecte de pe Agenda sesiunii și programul foarte încărcat al acesteia, diversitatea proiectelor implementate, care atestă implicarea tot mai largă a PI în cele mai diverse domenii ale economiei și a urat succese în desfășurarea sesiunii.

Agenda sesiunii curente a cuprins 12 subiecte, pe marginea cărora au fost prezentate şi discutate 16 documente de bază şi 2 – informative (studii de țară pe diverse domenii). Toate documentele sunt prezentate în 6 limbi de lucru și pot fi accesate pe pagina web a OMPI la adresa https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50417.

Printre principalele subiecte puse în discuție și aprobate de Comitet s-au aflat Raportul Directorului general privind implementarea Agendei de Dezvoltare, Raportul privind contribuția OMPI la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și la implementarea sarcinilor aferente, precum și două rapoarte referitoare la finalizarea proiectelor OMPI privind formarea personalului judiciar în țările în curs de dezvoltare și cele mai puțin dezvoltate și "Consolidarea și dezvoltarea sectorului audiovizual în Burkina Faso și în alte țări africane - Faza II".

De asemenea, Comitetul a examinat programul de lucru pentru implementarea recomandărilor adoptate, inclusiv observațiile și sugestiile din partea statelor membre cu privire la acțiunile ulterioare și strategiile de implementare; propunerea de realizare a unui studiu de fezabilitate privind îmbunătățirea eficienței colectării datelor economice în sectorul audiovizual într-o serie de țări africane; propunerea pentru un proiect de dezvoltare a sectorului muzical și a noilor modele economice de muzică în Burkina Faso și în unele țări ale Uniunii Economice și Monetare din Africa de Vest; proiectul propus de statul pluralist din Bolivia privind înregistrarea mărcilor colective ale întreprinderilor locale; rezumatele studiilor "Proprietate intelectuală, turism și cultură: sprijinirea obiectivelor de dezvoltare și popularizarea patrimoniului cultural în Egipt" și "Utilizarea sistemului proprietății intelectuale în industriile miniere din Brazilia și Chile"; propunerea Federației Ruse pe tema "Proprietatea intelectuală și dezvoltarea în mediul digital". Comitetul a luat act de subiectele abordate sau a adoptat prin consens pozițiile corespunzătoare pe marginea acestora.

Republica Moldova a fost reprezentată la cea de-a 23-a sesiune a Comitetului pentru Dezvoltare şi Proprietate Intelectuală al OMPI, inclusiv la Conferința internațională privind proprietatea intelectuală și dezvoltarea, de către Svetlana Munteanu, consilier al Directorului general al AGEPI.