2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Seminar regional cu genericul „Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”

06.06.2018

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) în cooperare cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) și Proiectul Uniunii Europene de asistenţă tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”, organizează în perioada 6-7 iunie curent, la Chișinău, Seminarul regional cu genericul „Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”. Evenimentul se desfășoară în incinta Sălii de conferinţe a Palatului Republicii.

Seminarul regional are drept scop consolidarea cunoştinţelor și realizarea unui schimb de experiențe şi bune practice în domeniul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), precum și diminuării impactului negativ al fenomenelor de contrafacere și piraterie.

Evenimentul, organizat în contextul Zilei Mondiale Anticontrafacere, întrunește reprezentanţi ai instituțiilor și autorităților publice cu atribuţii în domeniul protecției și asigurării respectării DPI (ofiţeri de poliţie, inspectori vamali, procurori şi judecători) din Republica Moldova, Armenia, Bulgaria, Georgia, Letonia, Republica Cehă, România, Polonia și Ungaria, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri.  

La eveniment participă, de asemenea, reprezentanții OMPI, ai Misiunii UE de asistență la frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM), ai Delegației UE la Chișinău, Înalți Consilieri UE în domeniul economiei și comerțului în contextul DCFTA, în domeniul vamal și al afacerilor interne, reprezentanți ai Programului pentru Reforme Structurale în Moldova și experți din cadrul proiectului SARDPI.

În deschiderea evenimentului, Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan a menționat că AGEPI, în calitatea sa de oficiu național de proprietate intelectuală, insistă asupra protecției și respectării drepturilor de PI în Republica Moldova. “Acest Seminar regional reprezintă o oportunitate deosebită de a discuta multilateral problemele ce țin de tematica propusă, de a prelua experiențe și de a face schimb de bune practici pe aspecte particulare. Lupta împotriva încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală necesită eforturi concertate și coordonate din partea tuturor actorilor publici și privați implicați. În acest proces o importanță deosebită trebuie acordată educării și informării societății cu privire la beneficiile și avantajele protecției proprietăţii intelectuale și urmările dezastruoase ale fenomenelor de contrafacere și piraterie”, a adăugat Lilia Bolocan.

În mesajul de salut către participanți, Viorica Cărare, Președintele Consiliului Concurenței al Republicii Moldova, a vorbit despre importanța relațiilor de cooperare între instituții în dezvoltarea și implementarea eficientă a legislației în domeniul protecției și asigurării respectării DPI. Acest seminar regional reprezintă o oportunitate unică de a discuta problemele ce țin de consolidarea sistemului național de respectare a DPI și de realizare a schimbului de date între autoritățile publice cu responsabilități în domeniu.

Prezent la deschiderea Seminarului regional, reprezentantul Delegației UE la Chișinău, Marco Gemmer, șef adjunct al Secției operațiuni, a subliniat următoarele : “Sprijinul UE pentru consolidarea respectului față de DPI durează din 2010, când a fost negociat Acordul de Asociere dintre RM-UE. Atunci țările membre au făcut recomandări Republicii Moldova pentru stabilirea unui cadru juridic solid, care să conecteze toate instituțiile cu atribuții în domeniu. Drepturile de proprietate intelectuală sunt un motor pentru dezvoltarea comerțului. În UE 2/3 din locurile de muncă sunt create de industriile creative. Asta înseamnă că trebuie să încurajăm dezvoltarea și protecția proprietății intelectuale, luând în considerare experiența țărilor UE, dar și a celor din Parteneriatul Estic. În acest sens, seminarul de astăzi este o oportunitate de a prelua bunele practici din țările regionale în acest domeniu, pentru a valorifica la maxim beneficiile DPI pentru dezvoltarea economică. Vreau să reiterez că Acordul de Asociere este un cadru care oferă susținere pentru dezvoltarea domeniului de proprietate intelectuală în Republica Moldova și vom continua această susținere dacă vom vedea rezultate”.

La rândul său, Xavier Vermandele, Consilier juridic principal, Secția consolidarea respectului pentru proprietatea Intelectuală, direcția probleme globale a OMPI, a accentuat: “Vreau să mulțumesc AGEPI și Proiectului UE ”Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova pentru organizarea acestui seminar regional, care urmărește consolidarea respectului pentru DPI în Republica Moldova, precum și reprezentanții țărilor care sunt aici. Drepturile de proprietate intelectuală sunt un instrument economic important, cu ajutorul căruia putem asigura o dinamică în dezvoltarea economică. Protecția respectării DPI are nevoie de un cadru eficient, deoarece respectarea DPI este necesară atât pentru titulari, cât și pentru consumatori. Astfel, publicul și autoritățile sunt aliați. Ei trebuie că colaboreze pentru creșterea respectului pentru DPI.”

Pe parcursul a două zile, participanții la Seminarul regional vor aborda subiecte referitoare la standardele internaționale și europene pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, măsurile de protecție la frontieră, asigurarea respectării DPI în mediul digital, instrumentele de sprijin pentru asigurarea eficientă a respectării DPI, rolul titularilor de drepturi și a instanțelor de judecată în asigurarea respectării DPI, măsuri voluntare pentru combaterea contrafacerii și pirateriei, experiențele Bulgariei, Ungariei, Letoniei, Poloniei și României privind asigurarea respectării DPI, creșterea gradului de conștientizare ca parte a Strategiei de dezvoltare a respectului pentru PI etc.

Programul Seminarului regional poate fi găsit mai jos.

AtaşamentMărime
Microsoft Office document icon Program_RO_Seminar_regional.doc98 KB