2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Sedinta consacrata rezultatelor verificarii activitatii organizatiilor de gestiune colectiva pentru anul 2013

24.10.2014

Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) a organizat la 24 octombrie sedinta publica „Rezultatele verificarii activitatii organizatiilor de gestiune colectiva a dreptului de autor si a drepturilor conexe pentru anul 2013”.La eveniment au participat reprezentantii organizatiilor de gestiune colectiva (OGC) si ai AGEPI, precum si jurnalistii interesati de domeniul gestiunii colective a dreptului de autor.Actualmente, in Republica Moldova activeaza 5 OGC-uri avizate de catre AGEPI: Asociatia Nationala pentru Protectia Creatiei Intelectuale (ANPCI), Asociatia „Drepturi de Autor si Conexe” (AsDAC), Asociatia Nationala „Copyright” (ANCO), Oficiul Republican al Dreptului de Autor (ORDA) si Asociatia „ReproMold”.Mentionam in acest context ca in baza Legii nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor si drepturile conexe, AGEPI este autoritatea de stat competenta care avizeaza, monitorizeaza si supravegheaza activitatea organizatiilor de gestiune colectiva a dreptului de autor si/sau a drepturilor conexe.Astfel, AGEPI efectueaza anual controlul general al activitatii OGC-urilor. In urma fiecarui control, Comisia de Control AGEPI intocmeste acte de control unde se indica despre incalcarile in cazul depistarii lor si formuleaza recomandari in privinta neregulilor constatate pentru ca OGC-urile sa se conformeze normelor legale.Sedinta a fost deschisa de catre Lilia Bolocan, Director general AGEPI, care a informat participantii despre situatia la zi in domeniul gestiunii colective a dreptului de autor si a drepturilor conexe in Republica Moldova. AGEPI a promovat excluderea monopolului si liberalizarea sistemului de gestiune colectiva a dreptului de autor, precum si informarea corecta a societatii despre modul de stabilire a remuneratiei pentru valorificarea obiectelor dreptului de autor si a drepturilor conexe si repartizarea remuneratiei acumulate in mod transparent si echitabil. In acest sens, urmeaza ca in continuare sa se consolideze relatiile de colaborare dintre OGC-uri si utilizatori, inclusiv prin stabilirea tarifelor ce urmeaza a fi achitate. „Din pacate, nu toate OGC-urile isi doresc o transparenta deplina, nu au prezentat rapoarte bazate pe date complete privind modul de distribuire a sumelor colectate, si anume cui, când si cât s-a achitat, astfel autorii si societatea, in general, nu sunt informati corect despre sumele platite pentru drepturile de autor”, a mentionat L. Bolocan.In continuare, Olga Belei, sef sectie control si respectarea legislatiei, a prezentat rezultatele verificarii activitatii organizatiilor de gestiune colectiva din Republica Moldova in anul 2013. Conform raportului, cei mai multi membri – 3080 de titulari, fac parte din AsDAC, ANPCI intruneste in rândurile sale 181 de membri, ORDA – 110 membri, iar ReproMold si ANCO reprezinta 65 si, respectiv, 50 de membri. Referitor la incheierea contractelor de licenta cu utilizatorii, la sfârsitul anului 2013 AsDAC avea incheiate peste 1700 contracte cu utilizatorii, celelalte OGC-uri s-au confruntat cu mai multe probleme in ceea ce priveste incheierea contractelor de licenta, din motiv ca utilizatorii refuza incheierea contractelor cu mai multe organizatii, solicitând sa fie un colector unic, adica o singura organizatie de gestiune colectiva. In ceea ce priveste remuneratia acumulata, in perioada de bilant, AsDAC a incasat peste 5 mil. de lei, ceea ce constituie 90% din piata gestiunii colective, urmeaza ORDA cu cca 300 mii lei.In anul 2013 a fost achitata remuneratia de autor doar de catre AsDAC in marime de 3 783 384,42 lei. Celelalte OGC-uri dispun de niste hotarâri ale consiliilor de administratie prin care s-a decis sa nu fie achitata remuneratia incasata. Motivele nedistribuirii remuneratiei colectate mentionate tin de neprezentarea rapoartelor de catre utilizatori; formatul diferit de prezentare a datelor, care necesita a fi prelucrate suplimentar; prezentarea datelor incomplete privind creatiile utilizate; nedeclararea creatiilor la OGC; sumele mici incasate si distribuite.Raportul mai contine date despre costurile de gestiune, litigiile privind incasarea remuneratiei de autor, modul de asigurare a accesului la informatiile detinute de OGC-uri, inclusiv prin paginile web de care dispun. La acest capitol, AGEPI a initiat o rubrica gestiunea colectiva pe site-ul privind gestiunea colectiva. De asemenea, in scopul sporirii principiului de transparenta, AGEPI a elaborat o baza de date ce isi propune sa ofere tuturor persoanelor interesate acces la informatia privind membrii fiecarui OGC si repertoriul acestora, cu posibilitati de cautare dupa mai multe criterii.O informatie succinta despre Directiva UE din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si acordarea de licente multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piata interna a fost prezentata de catre Ion Tiganas, vicedirector general AGEPI. Directiva in cauza vizeaza imbunatatirea gestionarii drepturilor de autor si acordarea de catre societatile de gestiune colectiva a licentelor multiteritoriale pentru drepturile autorilor asupra operelor muzicale pentru utilizari online. Statele membre ale UE vor avea la dispozitie 2 ani pentru a o transpune in legislatia nationala.In cadrul Sedintei a urmat un schimb de opinii si dezbateri intre reprezentantii organizatiilor de gestiune colectiva, convenindu-se asupra continuarii consultarilor pentru a identifica si exclude lacunele cadrului normativ existent in domeniul dreptului de autor si conexe.Astfel, dna Lilia Bolocan, Director general AGEPI, a propus initierea unor consultari publice in privinta elaborarii metodologiilor de calcul a tarifelor remuneratiei de autor pentru fiecare mod de valorificare. In acest scop se va institui un grup de lucru, format din reprezentanti ai OGC-urilor, utilizatorilor si AGEPI, care va analiza toate propunerile si va definitiva proiectul in cauza.De asemenea, pentru a exclude acuzatiile din partea mai multor autori privind modul de distribuire a sumelor incasate de catre fiecare OGC, s-a decis prezentareasistemelor informationale de repartizare a remuneratiilor colectate si de asigurare a procedurilor de monitorizare a creatiilor valorificate intr-o sedinta publica in cadrul AGEPI.