Practica EUIPO referitor la reprezentarea mărcilor, împărtășită altor state

20.08.2018

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), în comun cu Oficiile centrale pentru proprietate intelectuală din statele membre (OPI din statele membre) au elaborat un studiu, în contextul armonizării legislațiilor naționale, cu privire la definițiile și cerințele de reprezentare pentru noile tipuri de mărci, urmare eliminării cerinței de reprezentare grafică a mărcilor.

Documentul oferă informații structurate, transparente, cu privire la tipurile de marcă, definițiile acestora și mijloacele de reprezentare  pentru fiecare Oficiu în parte, formatele acceptabile de fişiere electronice pentru mărcile netradiţionale.

Pentru mai multe detalii, documentul respectiv poate fi accesat pe adresa https://goo.gl/sb1JXB