O nouă rundă de dezbateri publice

13.03.2017

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, continuă dezbaterile publice asupra proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

A treia rundă de dezbateri publice se va desfășura la sediul AGEPI (str. Andrei Doga nr. 24/1, mun. Chișinău, MD-2024), la data de 17.03.2017ora 10:00, sala de ședințe, et. 2, cu participarea instituțiilor/autorităților din Republica Moldova.

Menționăm că, în vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului legii, consultările publice vor continua, prin desfășurarea dezbaterilor publice, cu participarea tuturor părților interesate.