2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Noi tarife și reduceri substanțiale pentru serviciile cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobate la Guvern

17.08.2016

Guvernul Republicii Moldova a adoptat, astăzi, 17 august, în redacţia nouă Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.774 din 13 august 1997, prezentat în cadrul ședinței Executivului de Directorul General adjunct al AGEPI, dl Andrei Popa.

Necesitatea modificării Hotărîrii Guvernului nr. 774 din 13 august 1997 este determinată de adoptarea și intrarea în vigoare a noilor legi speciale din domeniul proprietății intelectuale, precum și a regulamentelor privind aplicarea acestora (aprobate prin hotărîri de Guvern), prin care s-au stabilit noi acțiuni de procedură (validarea brevetelor europene, înregistrarea indicațiilor geografice și a denumirilor de origine), s-au inclus noi obiecte de proprietate intelectuală (brevete de invenție de scurtă durată, specialități tradiționale garantate), dar și s-au exclus reglementările referitoare la modelele de utilitate.

Important de menționat este faptul că toate tarifele specificate în proiect au acoperire legală și reies nemijlocit din prevederile legilor speciale din domeniul proprietății intelectuale. Cuantumul acestora a rămas același, în unele cazuri fiind propusă chiar micșorarea tarifelor.  

În acelaşi timp, proiectul vizat stabilește un șir de reduceri semnificative pentru majoritatea categoriilor de solicitanți naționali. Astfel, întreprinderilor mici și mijlocii, organizațiilor din sfera științei și inovării, persoanelor fizice li se acordă reduceri de 50%, 65%, 85% și 95%  din cuantumul indicat al tarifelor, iar în conformitate cu pct. 5 din Notele la Anexa proiectului, anumite categorii de persoane sunt scutite integral de plata unor tarife.

Modificările menţionate vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.