2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Modificări și completări la Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe

29.07.2016

Parlamentul Republicii Moldova a votat astăzi, 29 iulie, în a doua lectură, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Proiectul a fost elaborat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în scopul asigurării realizării eficiente a principiilor protecţiei dreptului de autor şi a drepturilor conexe, în special, în ceea ce priveşte termenele de protecţie a acestor drepturi. 

Acest proiect de lege vine și în contextul implementării art.286 alin.(2) din Acordul de Asociere RM – UE.

Proiectul stabilește, în special, completarea prevederilor privind termenele de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe cu norme ce țin de protecţia operelor muzicale create în coautorat şi posibilitatea interpreţilor de a rezilia contractele de transmitere a drepturilor sale cu producătorul de fonograme la expirarea termenului de protecţie. De asemenea, prevede completarea și concretizarea unor noţiuni, care se referă la aplicarea prevederilor Convenţiei de la Berna privind protecţia operelor literare şi artistice, a Acordului TRIPS şi a Tratatului OMPI privind interpretările şi fonogramele.

Modificările propuse vor contribui la uniformizarea prevederilor naţionale cu cele din actele europene şi internaţionale din domeniu, precum şi la consolidarea cadrului normativ existent în domeniul dreptului de autor şi a drepturilor conexe.