Misiune de lucru în domeniul indicațiilor geografice

17.03.2016

În perioada 14-16 martie, la Chișinău, a avut loc misiunea de lucru în domeniul protecției și promovării indicațiilor geografice a reprezentanților Institutului Național al Originii și Calității (INAO) din Franța și Ambasadei Franței.

Scopul misiunii a fost familiarizarea experților naționali cu cele mai bune practici europene în domeniul protecției și promovării indicațiilor geografice, precum și acordarea asistenței în sporirea capacităților instituționale ale autorităților publice din Republica Moldova în vederea dezvoltării acestui sistem.

Din delegația franceză au făcut parte: Nicolas Perrin, consilier agricol, Ambasada Franței, Arnaud Mottin expert, Consiliul de Instruire și Audit și Valerie Keller – expert al Institutului Național al Originii și Calității (INAO) din Franța.

În prima zi a misiunii, experții francezi au participat la seminarul național “Protecția indicațiilor geografice”, organizat de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) în cooperare cu INAO și Ambasada Franței. Seminarul a fost dedicat atît autorităților competente responsabile de omologarea caietelor de sarcini, organelor de control cît și producătorilor interesați de valorificarea sistemului indicațiilor geografice.

În cea de-a doua zi a misiunii, specialiștii francezi au întreprins o vizită la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), unde au participat la o ședință de lucru împreună cu șefii de Direcții din cadrul Ministerului responsabili de domeniul indicațiilor geografice, specialiști ai AGEPI, precum și ai Institutului Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare. Ședința a fost moderată de Vasile Luca, Viceministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Reprezentanții MAIA au prezentat situația generală a domeniului indicațiilor geografice în Republica Moldova, cu referire în special la domeniul agricol. Ulterior, participanții au realizat un schimb de informaţii cu privire la aspectele tehnice și cele mai bune practici aplicate în Franța în acest domeniu.

Experții INAO au vizitat, de asemenea, Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice (CNVCPA). La întrevedere au participat reprezentanții CNVCPA, ai Asociațiilor de producători constituite pentru producerea produselor cu IG în domeniul vitivinicol, ai Oficiului Național al Viei și Vinului (ONVV) și specialiști AGEPI. În cadrul acestei vizite au fost discutate aspecte ce țin de procedura de control a respectării caietului de sarcini. Reprezentanții Oficiului Național al Viei și Vinului au informat oaspeții despre ultimele realizări ale Republicii Moldova privind asigurarea controlului intern a respectării caietului de sarcini pentru produse care beneficiază de indicații geografice în domeniul vitivinicol. Experții străini au apreciat rezultatele obținute de ONVV, în anul 2015, în verificarea suprafețelor de viță-de-vie. Totodată, a fost remarcat faptul că anul trecut s-au creat premisele pentru ca în 2016 să avem deja pe piață primele vinuri cu indicații geografice.

Ultima zi a misiunii de lucru a fost dedicată întrevederilor cu producătorii și a avut drept scop oferirea unor consultații tehnice, anume pentru producătorii, care s-au lansat sau sunt foarte interesați să acceseze sistemul indicațiilor geografice. Astfel, experții francezi, împreună cu reprezentanții AGEPI și MAIA, au efecuat o vizită la Marinici, raionul Nisporeni, unde există un grup de producători care se ocupă de cultivarea agrișelor. A fost o întîlnire mai puțin formală, unde atît producătorii cît și specialiștii francezi au împărtășit din experiență și au făcut schimb de opinii privind protecția indicațiilor geografice. Participanții la întîlnire au vizitat o plantație de agriș, iar ulterior - o brutărie din satul Bălăurești. Proprietarii brutăriei își propun în perioada următoare să dezvolte niște specialități tradiționale garantate legate de coacerea pâinii, colacilor și altor produse de panificație etc.

După efectuarea vizitelor în teritoriu, experții au remarcat interesul producătorilor din zone mai puțin avantajate pentru a-și promova produsele cu ajutorul indicațiilor geografice.

La finele misiunii, în cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, a avut loc o ședință de totalizare cu participarea reprezentanților AGEPI, MAIA și a Asociației Producătorilor de Pomușoare "BACIFERA". Ședința a fost moderată de Octavian Apostol, Director general AGEPI. Participanții la ședință au mulțumit experților francezi pentru suportul pe care l-au acordat timp de trei zile atît instituțiilor cît și producătorilor, menționînd că schimbul de experiență va ajuta la îmbunătățirea și sporirea vitezei de implementare a tot ceea ce ține de domeniul indicațiilor geografice. 

Pe de altă parte, experții francezi au precizat că în Republica Moldova există producători interesați să-și protejeze indicațiile geografice și cel mai important este faptul că există potenţial de producere. Ei au apreciat pozitiv dorința autorităților de a se implica în valorificarea sistemului indicațiilor geografice. Totodată, specialiștii francezi au recomandat autorităților desemnate să promoveze în continuare domeniul indicațiilor geografice pentru ca producătorii să cunoască mai bine multiplele avantaje economice ale acestui sistem.

Experții francezi s-au arătat interesați și de organizarea unui seminar regional cu participarea Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei pentru a face schimb de experiență precum și de a identifica problemele și provocările care apar în dezvoltarea sistemului indicațiilor geografice.  

În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate două denumiri de origine: Ciumai şi Romaneşti, şi patru indicaţii geografice: Divin, Codru, Ştefan Vodă şi Valul lui Traian. În decembrie 2015, la AGEPI au fost depuse două cereri noi de înregistrare a unor indicaţii geografice: Dulceaţă din petale de trandafir Călăraşi şi Rachiu de caise de Nimoreni.

În Franța sunt înregistrate 464 denumiri de origine și 230 indicații geografice, fiind lider mondial recunoscut în domeniul vizat.