2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

24.05.2019

Nr. d/o Numele, prenumele Nota finală
obținută la concurs

Specialist superior, Secția Resurse umane

1

Chirtoca Svetlana

7.95

Specialist, Secția Gestionare documente

1

Cocieru Dumitru

9.1

Tel: 022 400-636, 022 400-632