Lista candidaților admiși la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

25.11.2019

Nr. d/o Numele, prenumele

Specialist principal, Secția relații internaționale

1

Romanciuc Cristian

2

Oanța Valentina

Specialist superior, Secția tehnologii informaționale

1

Grecu Vasile

Data şi ora desfășurării probei scrise va fi comunicată ulterior