2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

La Bălți s-a desfășurat Seminarul regional privind identificarea potențialelor produse ce pot fi promovate sub IG, DO sau STG în Republica Moldova

26.10.2017

Pe 26 octombrie curent, în oraşul Bălți a fost organizat Seminarul regional cu genericul „Identificarea produselor, băuturilor, bucatelor, obiectelor de meșteșugărit ale Republicii Moldova, potențiale de înregistrat în calitate de Indicații Geografice (IG), Denumiri de Origine (DO) și Specialități Tradiționale Garantate (STG) și dezvoltarea afacerii bazată pe produse tradiționale”. Evenimentul a fost organizat în cadrul Planului de acțiuni de implementare al Proiectului de asistență tehnică al Uniunii Europene „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova, fiind realizat în colaborare cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Activitatea s-a încadrat în seria seminarelor de instruire desfășurate în regiunile de Nord, Sud și Centru ale țării.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, ai societății civile din sectorul agricol şi dezvoltării rurale din raioanele Râșcani, Glodeni, Fălești, Sângerei, Florești și municipiul Bălți. Au fost prezenți specialiști din cadrul Direcțiilor Raionale de Agricultură şi Alimentație, ai Filialelor teritoriale ale Camerei de Comerţ şi Industrie, reprezentanți ai oficiilor raionale a Rețelei de Extensiune Rurală, a FNFM, Asociațiilor pe filiere şi profil, producătorilor agricoli şi meșteșugarilor care au fost identificați în cadrul Studiului. De asemenea, a fost prezentă echipa de experți europeni, responsabilă de implementarea proiectului și reprezentantul AGEPI.

Seminarului a fost deschis de Victoria Pulbere, șef Secție mărci naționale AGEPI, care a subliniat beneficiile afacerilor bazate pe indicații geografice și potențialul de dezvoltare, precum și particularitățile de protecție, înregistrare și utilizare a IG, DO și STG în Republica Moldova. Participanții la seminar au adresat întrebări privind pașii și procedurile de colectare și depunere a setului de documente pentru produsele agricole care ar putea fi înregistrate și promovate sub indicații geografice, în special brânză de capră, pomușoare, cât și pentru obiectele de artizanat.

Expertul cheie 3 în domeniul proprietății intelectuale al Proiectului, Yuriy Kapitsa, a vorbit despre suportul acordat de proiect în dezvoltarea sistemului indicațiilor geografice al țării, precum și a subliniat activitatea de identificare a produselor tradiționale potențiale de promovat sub indicații geografice pe plan național și internațional.

Un interes sporit a fost manifestat către prezentarea Expertei UE pe domeniul indicațiilor geografice, Elena Micheletti, care a comunicat participanților despre experiența practică privind identificarea, înregistrarea și dezvoltarea afacerilor bazate pe IG în cadrul statele membre ale UE. Pentru o mai bună înțelegere a rolului sistemului indicațiilor geografice, au fost trecute în revistă studii de caz ce demonstrează oportunitățile care se deschid pentru antreprenori și potențialul produselor cu IG din Italia, ca exemplu cașcavalul Parmigiano Reggiano și șunca Prosciutto di Parma. Experta a reiterat faptul că explorarea potențialului produselor tradiționale naționale are o capacitate de a genera o plus valoare adăugată atât pe piețele locale cât și la export, iar consumatorii apreciază la justa valoare savoarea și gustul excepțional al acestor produse.

Seminarul regional a fost moderat de expertul național‚ non-cheie al Proiectului, Anatolie Fala, care a prezentat rezultatele preventive ale „Studiului de identificare a produselor, băuturilor, bucatelor și obiectelor de meșteșugărit potențiale de înregistrat și promovat sub IG, DO sau recunoscute în calitate de STG în regiunile Republicii Moldova” și suportul oferit în acest sens de către Guvernul Republicii Moldova prin Fondul Național de Dezvoltare Agricolă și Rurală. În cadrul Studiului au fost identificate 61 de produse, băuturi, bucate şi obiecte de meșteșugărit cu potențial de înregistrat sub IG, DO și STG.

Ulterior, au fost prezentate produsele agricole și obiectele de meșteșugărit de către antreprenorii și producătorii: Viorel Prisăcari - Manager „Privisio” SRL și producător de Brânză de Măgura din raionul Sîngerei; Marinescu Iurie - Președintele cooperativei „Marfidor” din satul Dobrușa Veche, producători de culturi bacifere; Ungureanu Alexandra - Lidera de grup de producători de pomușoare din satul Cucueți, raionul Rîșcani; Pasat Parascovia - meşter popular, producătoare de covoare naturale din lână nevopsită din satul Ustia, raionul Glodeni; Eugenia Moldovanu - meșter popular, producătoare de obiecte de artizanat din fibre vegetale ecologice și Vasile Sicora - meșter popular în cioplitul artistic al lemnului din raionul Fălești.

Ca urmare, seminarul a facilitat discuțiile și schimbul de opinii ce va permite crearea unei sinergii și conlucrări eficiente în vederea explorării ulterioare a piețelor locale şi la promovarea produselor locale pe plan național și internațional.

Proiectul de asistență tehnică EuropeAid/137467/DH/SER/MD „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” a fost lansat în luna noiembrie 2016, cu o perioada de implementare de 2 ani, unul din obiective de bază fiind îmbunătățirea sistemului indicațiilor geografice în Republica Moldova.