2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

La AGEPI a avut loc o vizită de lucru privind înregistrarea și protecția indicațiilor geografice și denumirilor de origine în sectorul vitivinicol

24.05.2019

Astăzi, 24 mai 2019, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a avut loc vizita de lucru a dlui dr. John BARKER, expert din Noua Zeelandă, ce vizează elaborarea „Strategiei de dezvoltare a sectorului vitivinicol în perioada 2020-2030”.

Scopul vizitei a fost familiarizarea expertului internațional cu cadrul legal existent în Republica Moldova în ceea ce privește protecția indicațiilor geografice (IG) și denumirilor de origine (DO) în sectorul vitivinicol, precum și soiurilor de plante, în special a soiurilor de viță-de-vie.

În cadrul discuțiilor, o deosebită atenție s-a acordat etapelor de înregistrare și protecție a indicațiilor geografice și denumirilor de origine în sectorul vitivinicol în Republica Moldova, și aspectelor ce țin de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în domeniul IG și DO.

Menționăm că la elaborarea „Strategiei de dezvoltare a sectorului vitivinicol în perioada 2020-2030” vor fi luate în considerare cele mai bune practici ale altor ţări cu condiții climatice şi economice asemănătoare, precum România, Bulgaria, Croația, Macedonia.