2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Integrarea în sistemul european de proprietate intelectuală, obiectiv prioritar pentru AGEPI

15.07.2016

În perioada 11-14 iulie 2016, Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a participat la “Săptămâna proprietății intelectuale pentru managerii Oficiilor de PI”. Evenimentul a fost organizat de Oficiul European de Brevete (OEB) în cooperare cu Oficiul Uniunii Europene de Proprietate Intelectuală (EUIPO), la Munchen, Germania.

În cadrul întrunirii au fost abordate mai multe subiecte de actualitate, precum elaborarea politicilor şi strategiilor de comunicare ale oficiilor de PI orientate spre business, sporirea eficienţei şi eficacităţii activităţii oficiilor; susţinerea obiectivelor naţionale de dezvoltare, realizarea potenţialului creativ și intelectual, contribuind astfel la dezvoltarea economică, culturală şi socială a ţărilor.

De asemenea, participanții au avut posibilitate să se familiarizeze cu diverse aspecte ce țin de aplicarea standardelor europene în materie de marcă şi design, noile instrumente de contracarare a pirateriei și contrafacerii, precum și rolul Observatorului de proprietate intelectuală al UE în asigurarea și respectarea drepturilor de PI.

În contextul vizitei la Munchen, la 12 iulie, Octavian Apostol a participat la o Reuniune bilaterală la nivel de conducere a AGEPI și OEB, în cadrul căreia a fost abordat stadiul actual de colaborare dintre cele două instituții și a fost semnat Programul comun de acțiuni AGEPI-OEB pentru anii 2016-2017.

Documentul vine să completeze și să contribuie la implementarea prevederilor Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene, semnat la Munchen, la 16 octombrie 2013 și intrat în vigoare la 1 noiembrie 2015.

De asemenea, în cadrul întrevederii, Directorul general AGEPI a discutat și despre cererea de a deveni membru al consiliului de administrație al OEB.

Intrarea în vigoare a Acordului dintre Guvernul RM și OEB privind validarea brevetelor europene pe teritoriul Republicii Moldova este un pas important spre atingerea obiectivului de aderare a țării noastre la Organizația Europeană de Brevete și o precondiție pentru integrarea Republicii Moldova în familia statelor Europene.

Menționăm că, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nu are restanțe la implementarea Planului Național de Acțiuni privind Acordul de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016.

În prezent, AGEPI are două proiecte de acte legislative, conform Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru anii 2014-2016, care se află la etapa de adoptare de către Parlament. Este vorba despre Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, şi anume a Legii nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică, Legii nr.1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente și a Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți și Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

În cadrul ședinței de Guvern desfășurată la data de 13 iulie 2016, s-a creat o confuzie și AGEPI a fost vizată la capitolul restanțe de raportare trimestrială pe marginea Planului Național de Acțiuni.

În calitate de instituție publică responsabilă de realizarea măsurilor referitoare la domeniul proprietății intelectuale, incluse în Titlul V al Acordului de Asociere, AGEPI, în limita competențelor, urmărește cu regularitate respectarea termenilor de realizarea a acestor măsuri și nu are restanțe la acest capitol, raportând trimestrial instituțiilor abilitate despre stadiul realizării acestora.

AGEPI are drept obiectiv prioritar integrarea sistemului național de proprietate intelectuală în cel internațional și european.

La momentul intrării Republicii Moldova în familia statelor europene, AGEPI va fi pe deplin integrată în sistemul european de proprietate intelectuală, asigurînd un nivel eficient de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală similar celui European.