2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Indicațiile geografice în atenția unui proiect regional implementat prin Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014-2020

04.02.2019

Dna Lilia Bolocan, Director general al AGEPI a avut astăzi o întâlnire de lucru cu reprezentanții Asociației Obștești „Centrul de Consultanță în Afaceri” care au prezentat proiectul „Rețeaua de Comerț Agricol Durabil din Bazinul Mării Negre – AgriTradeNet”, finanțat prin Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014-2020.

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea capacităților producătorilor locali și fortificarea cooperării între întreprinderi, organizațiile de producători și autoritățile locale privind brandingul regional și comerțul transfrontalier de produse agricole. O atenție deosebită va fi acordată dezvoltării capacităților producătorilor agricoli care doresc să producă și să exporte produse agricole tradiționale, cu origine geografică determinată, care pot fi marcate și comercializate cu simboluri naționale de calitate: indicații geografice (IG), denumiri de origine (DO) și Specialități Tradiționale Garantate (STG).

Dl Anatolie Palade, Președinte al A.O. „Centrul de Consultanță în Afaceri” a informat colegii de la AGEPI despre activitățile specifice care vor fi implementate în cadrul proiectului în Republica Moldova și a invitat Agenția la colaborare pe subiectele de interes comun.

Directorul General al AGEPI a confirmat deschiderea instituției pentru orice inițiative care vin să susțină producătorii locali în dezvoltarea afacerilor și a anunțat despre disponibilitatea specialiștilor AGEPI de a contribui cu expertiză în domeniul IG în cadrul tuturor activităților organizate de proiect.

Ulterior a fost realizat un schimb de opinii și idei referitor la formatul și instrumentele care pot fi utilizate în realizarea activităților de proiect, părțile convenind să se informeze reciproc despre toate acțiunile de promovare a sistemului indicațiilor geografice în rândul producătorilor agricoli autohtoni.

****

Proiectul „Rețeaua de Comerț Agricol Durabil din Bazinul Mării Negre –  AgriTradeNet” este un proiect regional finanțat prin Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014-2020 în cadrul priorității 1.2 „Creșterea legăturilor transfrontaliere pentru comerț și modernizarea în sectorul agricol și conexe din Bazinul Mării Negre”. Partener principal al proiectului este Asociația Comercianților din Salonic (Grecia), în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie - Burgas (Bulgaria), Fundația Galați pentru Promovarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii (România), Asociația Obșteasca „Centrul de Consultanță în Afaceri” (Moldova), Municipalitatea Demirkoy (Turcia) și Institutul de Probleme de Piață și Cercetare Economică și Ecologică al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei.

Obiectivul principal al proiectului vizează dezvoltarea capacităților producătorilor locali și fortificarea cooperării între întreprinderi, organizațiile de producători și autoritățile locale privind brandingul regional și comerțul transfrontalier de produse agricole.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Creșterea oportunităților comerciale transfrontaliere pentru produsele agricole și agroindustriale.
  • Dezvoltarea capacităților producătorilor locali în marcarea produselor cu indicații geografice protejate.

Proiectul „Rețeaua de Comerț Agricol Durabil din Bazinul Mării Negre – AgriTradeNet” a fost lansat la 02.08.2018 și are o durată de implementare de 27 de luni. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul proiectului la www.agritradenet.eu