2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Inaugurarea Biroului de protectie a proprietatii intelectuale la USM

21.09.2010

La 30 septembrie 2010, cu incepere de la ora 10.00, in incinta Universitatii de Stat din Moldova, bl. 4, sala 222, va avea loc inaugurarea BIROULUI DE PROTECTIE A PROPRIETATII INTELECTUALE. Biroul in cauza a fost creat in cadrul implementarii proiectului TEMPUS “MERCURY” (144855-TEMPUS-2008DE-JPHES (2008-4753)) sub genericul „Spre modele de universitate antreprenoriala de cercetare in invatamantul superior din Rusia, Ucraina si Moldova”.

Obiectivul general al Proiectuluieste stimularea si facilitarea schimbarilor structurale in sistemele de invatamant superior din Federatia Rusa, Ucraina si Republica Moldova prin studierea, adaptarea si promovarea experientei europene de sustinere a modelelor de universitate antreprenoriala de cercetare, de convertire a universitatilor in centre de dezvoltare inovativa si de edificare a puntilor intre invatamantul superior, economie si societate.

Proiectul a fost lansat in februarie 2009 la Saarbrucken Germania, Universitatea din Saarland, urmand sa fie realizat pe parcursul a trei ani. Acest proiect regional are drept scop preluarea celor mai bune practici ale universitatilor partenere din UE in domeniul gestionarii procesului de cercetare si managementului proprietatii intelectuale. Printre partenerii proiectului se regasesc institutii din Germania, Spania, Finlanda, Polonia, Federatia Rusa, Ucraina. Republica Moldova este reprezentata in proiect de Universitatea de Stat din Moldova (USM) si Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI).

La deschidere vor fi prezenti dl Gheorghe CIOCANU, profesor universitar, doctor habilitat, rectorul USM; dl Petru GAUGAS, profesor universitar, coordonatorul local al Proiectului Tempus „MERCURY”; dl Valentin ARION, profesor universitar, coordonatorul Oficiului National Tempus al Republicii Moldova; dna dr. Lilia BOLOCAN, Directorul General al AGEPI s.a.

Biroul va oferi urmatoarele servicii:

  • asistenta in brevetarea inventiilor si inregistrarea rezultatelor stiintifice;
  • consultanta in domeniul protectiei proprietatii intelectuale;
  • asistenta metodica privind comercializarea obiectelor de proprietate industriala, a rezultatelor stiintifice si ideilor inovative;
  • acces la bazele de date nationale si internationale de brevete, marci, desene/modele industriale si literatura non-brevet;
  • acces la informatia privind oportunitatile de participare la diverse concursuri de proiecte s.a.

Ca finalitate, proiectul trebuie sa se concretizeze prin crearea unui climat favorabil inovarii, sa contribuie la transferul de tehnologii, sa faca posibila implicarea/angajarea studentilor, absolventilor, cadrelor didactice si cercetatorilor in activitati de antreprenoriat si sa asigure protectia obiectelor de proprietate intelectuala, create in cadrul universitatilor vizate. Termenul limita de finalizare a proiectului este 14 ianuarie 2012. Proiectul TEMPUS “MERCURY” este chemat sa raspunda necesitatilor universitatilor de a-si imbunatati relatiile cu sectorul industrial prin crearea unui sistem de sustinere a activitatilor de antreprenoriat bazat pe rezultatele cercetarii.

Intru realizarea obiectivelor de proiect, sunt prevazute o serie de activitati concrete care includ vizite de studiu, scolarizarea personalului centrelor de transfer tehnologic si unitatilor de management al PI, studierea celor mai bune practici si elaborarea unor recomandari pentru universitatile partenere beneficiare, activitati de diseminare si promovare a cunostintelor.

Pentru informatii suplimentare: http://www.mercury-project.eu/