2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

A avut loc Comitetul Permanent privind dreptul mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, indicaţiilor geografice

24.10.2016

În perioada 17-19 octombrie 2016, în cadrul Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI), și-a desfășurat activitatea Comitetul Permanent privind dreptul mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, indicaţiilor geografice (SCT/36).

Ședința SCT 36 a fost deschisă de Francis Gurry, Directorul General OMPI, care a menționat că subiectul privind elaborarea Tratatului în domeniul desenelor și modelelor industriale (DLT) este o prioritate și va fi inclus pe Agenda Adunării generale OMPI din 2017.

În cadrul ședințelor s-a discutat subiectele referitor la protecția interfețelor grafice pentru utilizator (GUI), pictogramelor prin legislația ce se referă la desene și modele industriale, protecția denumirilor de state împotriva înregistrării și utilizării în calitate de marcă, protecția indicațiilor geografice.

OMPI a propus utilizarea Serviciului de acces electronic (DAS) pentru  schimbul securizat de documente de prioritate ce se referă la desene și modele industriale, mărci dintre oficiile de proprietate intelectuală care participă în sistemul dat. DAS este o alternativă digitală sigură în loc de a trimite multiple copii certificate pe hârtie în mai multe oficii de proprietate intelectuală. În prezent  DAS este utilizat de 11 oficii naționale, inclusiv Biroul Intenațional OMPI, doar pentru cererile cu referire la invenții (conform datelor la data de 21 iunie 2016).

La eveniment a participat și reprezentantul Republicii Moldova, Simion Leviţchi, șef Direcție mărci și design industrial, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).