A avut loc ședința Comisiei Naționale pentru Proprietatea Intelectuală

22.05.2020

Pe 22 mai curent a avut loc ședința Comisiei Naționale pentru Proprietatea Intelectuală (CNPI), în format on-line. Ședința a fost prezidată de către  Sergiu Railean, Președinte al CNPI, ministru al Economiei și Infrastructurii.

La ședință au participat reprezentanți ai organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, ai organelor de drept şi de control, responsabile pentru protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, membri ai CNPI, inclusiv specialiști din cadrul acestora.

În cadrul ședinței a fost examinat și aprobat Raportul de monitorizare consolidat referitor la realizarea Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020 (perioada de raportare 2019). S-a remarcat faptul că în anul 2019 implementarea Strategiei s-a realizat cu succes, acțiunile și obiectivele propuse au fost îndeplinite în deplină măsură, fiind, astfel, atinse rezultate importante și performanțe în domeniu.

Reprezentanții autorităților au apreciat eforturile și contribuția importantă a AGEPI în dezvoltarea și consolidarea sistemului național de proprietate intelectuală, au remarcat colaborarea eficientă dintre instituții pe segmentul proprietății intelectuale, atât la nivel național, cât și internațional,  mizând pe realizări remarcabile și în continuare.

Mai multe informații despre Comisia Națională pentru Proprietatea Intelectuală pot fi accesate la adresa: http://agepi.gov.md/ro/services/comisia-națională-de-pi.