2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Aniversarea XVIII de la fondarea AGEPI

07.09.2010

Pe 8 septembrie 2010 se implinesc 18 ani de la fondarea Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI). La baza instituirii sale se afla Decretul Presedintelui Republicii Moldova din 25 mai 1992 cu privire la crearea Agentiei de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale si Hotararea Guvernului din 8 septembrie 1992 despre aprobarea Regulamentului privind activitatea si structura AGEPI. In baza Codului cu privire la stiinta si inovare si a Hotararii Guvernului nr. 1016 din 13 septembrie 2004, Agentia de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale a fuzionat cu Agentia de Stat pentru Drepturile de Autor, noua institutie primind denumirea pe care o poarta actualmente.

In virtutea misiunii sale de a acorda o protectie juridica sigura proprietatii intelectuale, de a sustine si impulsiona procesul inovational si competitivitatea institutiilor de cercetare-dezvoltare, a intreprinderilor si organizatiilor din Republica Moldova in domeniul creativitatii, AGEPI realizeaza cu succes programul sau de receptionare, examinare si acordare a protectiei obiectelor de proprietate intelectuala (OPI), care prezinta interes economic atat pentru autorii acestora, cat si pentru economia nationala in ansamblu.

Prin activitatea sa de sensibilizare a societatii asupra necesitatii de a proteja capitalul intelectual in aceeasi masura ca si pe orice alta proprietate, de inregistrare a OPI, de informare, instruire, promovare si sustinere a inventatorilor si oamenilor de creatie, de colaborare internationala, AGEPI aduce o contributie substantiala la dezvoltarea proprietatii intelectuale in tara si la integrarea efectiva a sistemului national de PI in procesul international de protectie, realizand astfel politica de stat si aparand interesele nationale in acest domeniu de o importanta primordiala.

In ultimii 2 ani au avut loc mari schimbari in domeniul legislatiei de proprietate intelectuala. Necesitatea ajustarii normelor ce reglementeaza protectia si respectarea drepturilor de proprietate intelectuala in tara noastra la standardele internationale si europene a condus la elaborarea de catre AGEPI si adoptarea ulterioara de catre Parlamentul Republicii Moldova a 5 legi noi in domeniul protectiei OPI (inventii, marci, desene si modele industriale, soiuri de plante, indicatii geografice, denumiri de origine si specialitati traditionale garantate), precum si a cadrului normativ de aplicare a prevederilor acestor legi.

De asemenea, la 2 iulie 2010 a fost adoptata de catre Parlament Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe, in redactie noua, urmare armonizarii cu acquis-ul comunitar in domeniu, care va intra in vigoare la expirarea a 3 luni din data publicarii sale in Monitorul Oficial.

In coordonarea activitatii si asigurarea interactiunii dintre ministere, alte autoritati administrative centrale, titularii de drepturi privind dezvoltarea si consolidarea sistemului national de PI, combaterea si prevenirea incalcarilor drepturilor de proprietate intelectuala, lupta cu pirateria si contrafacerea, importul si comercializarea produselor contrafacute un rol important revine Comisiei nationale pentru proprietatea intelectuala, creata prin Hotararea Guvernului nr. 489 din 29.03.2008. In cadrul Comisiei urmeaza sa fie create 4 grupuri de lucru, responsabile de examinarea problemelor existente in domeniile mentionate si inaintarea recomandarilor in vederea solutionarii lor.

Brevetarea/inregistrarea obiectelor de proprietate intelectuala in cele mai prioritare domenii constituie acel motor al progresului economic, social si cultural, de care are atat de mare nevoie republica noastra. Datele statistice ne demonstreaza ca, in pofida dificultatilor de ordin economic, comunitatea cercetatorilor, inventatorilor, autorilor si compozitorilor, artistilor si interpretilor este in continua activitate creatoare. Din 1993 si pana la 1 septembrie 2010 la AGEPI au fost depuse 102142 de cereri de protectie a obiectelor de proprietate intelectuala, inclusiv 99068 de cereri pentru obiecte de proprietate industriala si 3074 de cereri pentru obiecte protejate de drepturile de autor si conexe. Dintre acestea, 27615 cereri au fost depuse de catre solicitantii nationali si 74527 de cereri – de catre solicitantii straini.

In perioada mentionata, AGEPI a eliberat, in numele statului, 28426 de titluri de protectie, inclusiv 25680 de titluri de protectie pentru obiecte de proprietate industriala si 2746 de titluri de protectie pentru obiecte protejate prin drepturile de autor si conexe.

De mentionat ca la 1 septembrie 2010 pe teritoriul Republicii Moldova erau valabile circa 42000 de marci internationale, inregistrate prin procedura Aranjamentului de la Madrid, circa 3200 de inregistrari ale modelelor si desenelor industriale prin procedura Aranjamentului de la Haga, circa 800 de denumiri de origine inregistrate prin procedura Aranjamentului de la Lisabona, 1064 de brevete nationale si 3361 de brevete eurasiatice.

Cu prilejul sarbatorii, pe 8 septembrie la AGEPI va avea loc o sedinta festiva. Membrii colectivului, care au implinit 10 sau 15 ani de activitate in cadrul institutiei, vor fi mentionati cu diplome de excelenta si premii.

Un moment aparte al sarbatorii il va constitui inmanarea brevetului de inventie nr. 4000, a brevetului de inventie de scurta durata nr. 100 si a certificatului de inregistrare a marcii nr. 20000, dupa cum urmeaza: brevetul de inventie nr. 4000 pentru „Procedeu de depistare a scurgerilor latente de agent termic in sistemele de termoficare”, autori Victor Covaliov, Iacob Gutu, Vitalie Jalba s.a., titular – Universitatea de Stat din Moldova; brevetul de inventie de scurta durata nr. 100 pentru „Linie de prelucrare primara a materiei prime din fructe”, autori Vasile Ciobanu, Andrei Ciobanu, titular – Institutul de Fizica Aplicata al ASM; certificatul de inregistrare a marcii nr. 20000 pentru marca „Odoras” (revista pentru parinti).

Datorita sustinerii acordate de catre AGEPI, in lume a devenit cunoscuta si recunoscuta o pleiada intreaga de inventatori, scriitori si artisti din Republica Moldova, in primele randuri aflandu-se cei 26 de laureati ai Medaliei de Aur OMPI „Inventator Remarcabil” si 5 laureati ai Medaliei de Aur OMPI „Pentru Creativitate”.

Serviciul de presa AGEPI
Tel.: 40-06-57; 40-05-88