2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI și Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova intensifică relațiile de colaborare

23.09.2021

Administrația Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a avut o întâlnire cu reprezentanta Asociației de Dezvoltare a Turismului în Moldova (ADTM), Marina Miron.

Întâlnirea a fost organizată în contextul implementării în Republica Moldova a proiectului „Dezvoltare locală și cooperare transfrontalieră în domeniul produselor agricole și alimentelor tradiționale (LOC-FOOD)”,  finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014–2020, proiect la care ADTM este  partener.

Reprezentantul ADTM a informat despre obiectivele și stadiul de implementare a acțiunilor planificate în cadrul proiectului, printre care activitățile care țin de identificarea și acordarea suportului pentru pregătirea și înregistrarea unor indicații geografice pentru produse autohtone cu valoare adăugată. De menționat că, proiectul va sprijini dezvoltarea și promovarea produselor alimentare tradiționale locale, contribuind în comunitatea rurală la incluziunea socială, culturală și conservarea biodiversității prin implementarea de strategii comune și sprijinirea activităților locale de la om la om.

Directorul general al AGEPI, Eugeniu Rusu, a mulțumit reprezentantei Asociației de Dezvoltare a Turismului în Moldova pentru interesul față de domeniul proprietății intelectuale și a asigurat de deschiderea plenară a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală pentru colaborare pe orice subiect ce ține de competența instituției. “Vreau să vă asigur de tot suportul informațional și consultativ din partea experților AGEPI în domeniul indicațiilor geografice, acesta fiind unul dintre domeniile prioritare de dezvoltare a sistemului de PI. Prin promovarea vizibilității producătorilor și a produselor autohtone, vom promova imaginea Republicii Moldova atât la nivel local cât și pe piețele terțe. ”, a menționat Eugeniu Rusu.

În final, a fost agreat formatul de cooperare în cadrul activităților de proiect implementate de ADTM și, totodată, s-a convenit asupra oportunității instituirii unui parteneriat de lungă durată dintre AGEPI și ADTM întru consolidarea eforturilor de promovare a produselor tradiționale cu IG și includerea acestora în traseele turistice ale Moldovei.