Ședința grupului de lucru consultativ în domeniul gestiunii colective

28.12.2015

La 28 decembrie 2015, în incinta Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a avut loc ședința grupului de lucru consultativ în domeniul gestiunii colective, din care fac parte specialiști din cadrul AGEPI, precum și reprezentanţii autorităţilor publice şi ai instanţelor de judecată.

Întrunirea a avut drept scop identificarea soluțiilor eficiente de deblocare a situației din domeniul gestiunii colective prin asigurarea funcționalității și evitarea litigiilor în instanța de judecată, astfel încât autorii și titularii de drepturi să încaseze remunerațiile pentru valorificarea creațiilor lor.

Ședința a fost moderată de către Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Octavian Apostol. În deschiderea ședinței, Directorul general AGEPI a accentuat prioritățile sistemului de gestiune colectivă a drepturilor de autor și conexe, prin prisma realizării în mod transparent a atribuțiilor de colectare, distribuire și achitare a remunerației. Octavian Apostol a menționat că AGEPI, în calitatea sa de autoritate publică ce monitorizează gestiunea drepturilor, va întreprinde toate măsurile pentru asigurarea în mod eficient a competențelor legale din partea tuturor OGC-urilor pentru a transforma sistemul în unul funcțional și a aduce claritate atât pentru autori cât și pentru utilizatori.

Totodată, Andrei Popa, consilierul directorului general al AGEPI, a anunțat că întrunirea face parte dintr-un plan de acțiuni de ameliorare a situației create în domeniul gestiunii colective a drepturilor de autor și celor conexe, în scopul asigurării exercitării corespunzătoare a drepturilor titularilor cât și executării optime a obligațiilor de plată a beneficiarilor diferitelor forme de valorificare a creațiilor intelectuale. Recomandările Grupului de lucru consultativ vor fi luate în consideraţie în procesul decizional a Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe din cadrul AGEPI, a accentuat Andrei Popa.

AGEPI a inițiat crearea Grupului de lucru consultativ în domeniul gestiunii colective în scopul asigurării transparenței şi corectitudinii decizionale, precum şi perfecţionării practicii de aplicare a legislaţiei şi creării condiţiilor protecţiei juridice şi apărării eficiente a drepturilor de autor şi conexe.

Grupul de lucru consultativ urmează să se întrunească și în cadrul altor ședințe pe parcursul anului 2016, pentru a discuta subiecte din domeniul protecției drepturilor de autor, în special cele legate de gestiunea colectivă.