Ședința Comisiei Naționale pentru Proprietatea Intelectuală

20.04.2016

La data de 19 aprilie 2016, a avut loc ședința Comisiei Naționale pentru Proprietatea Intelectuală (CNPI), prezidată de către viceprim-ministrul Republicii Moldova, ministrul Economiei, Octavian Calmâc.

La ședință au participat reprezentanții organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, organelor de drept şi de control, responsabile pentru protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor necomerciale din domeniul proprietăţii intelectuale, membri ai CNPI, inclusiv și specialiști din cadrul acestora.         

În cadrul ședinței au fost examinate subiecte actuale de o importanță națională majoră, axate pe consolidarea și dezvoltarea sistemului de protecție a proprietății intelectuale.

O atenție sporită a fost acordată examinării și aprobării Raportului de monitorizare consolidat referitor la realizarea Planului de acțiuni pentru anii 2015-2017 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020 (perioada de raportare 2015), prezentat de către Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Octavian Apostol, precum și examinării activității Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală în contextul Raportului naţional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru anul 2015.

De asemenea, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal, Procuraturii Generale au fost prezentate informații referitoare la situația actuală înregistrată în domeniul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, dar și propuneri constructive în acest sens.

O prioritate pentru membrii Comisiei a constituit și abordarea, în cadrul ședinței, a acțiunilor întreprinse de către autorități în vederea dezvoltării sistemului de protecție a indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate în Republica Moldova, precum și progresele înregistrate la acest capitol. În acest context, Octavian Apostol a informat participanții despre semnarea de către Republica Moldova, la data de 11 aprilie 2016, a Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice, adoptat la 20 mai 2015, inclusiv despre avantajele semnării acestui act pentru Republica Moldova, subliniind necesitatea consolidării și dezvoltării în continuare a sistemului de protecție a indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, fapt susținut și de către președintele Comisiei Naționale pentru Proprietatea Intelectuală, Octavian Calmâc.

Totodată, membrii Comisiei au fost informați cu privire la recomandările formulate de AGEPI ca urmare a realizării unui studiu privind îmbunătăţirea cadrului normativ-legislativ naţional din domeniul proprietății intelectuale în vederea încurajării activităţii inovaţionale și preluării celor mai bune practici internaționale privind crearea unui Ecosistem național de inovare, orientat spre creștere economică.

Mai multe informații despre Comisia Națională pentru Proprietatea Intelectuală pot fi accesate la adresa: http://agepi.gov.md/ro/node/8003.

Sursa foto: www.mec.gov.md