Mărci. Legislație

Legile speciale privind protecția proprietății intelectuale
Nr Denumire PDF
1

Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI

(adoptată la 29.02.2008, în vigoare din 06.09.2008)
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328048
2

Legea nr. 162 din 30.07.2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992, Legea nr.161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industrial, Legea nr.38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor, Legea nr.39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante)

http://lex.justice.md/md/360639/
Regulamentele conexe aplicării legilor speciale privind protecția proprietății intelectuale
Nr Denumire PDF
1

Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor,

(aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 488 din 13.08.2009)
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=332073
Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
Nr Denumire PDF
1

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13.08.97 cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296789
2

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.852 din 16.08.2001 cu privire la modul de folosire a mărcilor - proprietate a statului

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296868
3

Hotarârea Guvernului nr. 975 din 15.08.2016 privind gestionarea mărcilor proprietate a statului pentru producţia alcoolică

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366282
4

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1425 din 02.12.2003 privind modul și condițiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs și/sau de serviciu, precum și în desenul sau modelul industrial

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=295821
5

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 257 din 02.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331239
Alte acte normative aprobate prin Ordinul Directorului General AGEPI
Nr Denumire PDF
1

Regulament privind accesul la informația deținută de către AGEPI,

(aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr.63 din 02.06.2009)
PDF icon r_o_63_2009.pdf
Alte acte normative
Nr Denumire PDF
1

Legea Republicii Moldova nr. 322-XV din 18.07.2003 cu privire la declararea complexului "Combinatul de vinuri "Cricova" S.A." drept obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312811
2

Legea Republicii Moldova nr. 199-XVI din 28.07.2005 cu privire la acordarea statutului de obiectiv al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova bunurilor Întreprinderii de Stat “Combinatul de Vinuri de Calitate "Mileștii Mici"”

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313026
Convenții, aranjamente, tratate - internaționale
Nr Denumire PDF Data semnării/adoptării Data întrării în vigoare pentru prima data Data întrării în vigoare pentru RM
1

Convenția de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale

Hotărîrea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993
PDF icon paris.pdf 20.03.1883 25.12.1983 25.12.1991
2

Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor

Hotărîrea Parlamentului nr. 1624-XII din 26 octombrie 1993
PDF icon madrid.pdf 14.04.1891 14.04.1891 25.12.1991
3

Tratatul de la Nairobi privind protecția simbolului olimpic

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 229 din 30 decembrie 1993
PDF icon nairobi.pdf 26.09.1981 25.09.1982 25.12.1991
4

Tratatul privind dreptul mărcilor (TLT)

Hotărîrea Parlamentului nr. 614-XIII din 27 octombrie 1995
PDF icon tlt.pdf 27.10.1994 01.08.1996 01.08.1996
5

Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor

Legea Republicii Moldova nr. 214-XVI din 23 octombrie 2008
PDF icon singapore.pdf 27.03.2006 27.03.2006 16.03.2009
6

Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor

Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1252-XIII din 10 iulie 1997
PDF icon madrid_protocol.pdf 28.06.1989 01.12.1995 01.12.1997
7

Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor

Hotărîrea Parlamentului nr. 1251-XIII din 10 iulie 1997
PDF icon nice.pdf 15.06.1957 15.06.1957 01.12.1997
8

Aranjamentul de la Viena privind instituirea clasificarii internaționale a elementelor figurative ale mărcilor

Hotărîrea Parlamentului 1250-XIII din 10 iulie 1997
PDF icon vienna.pdf 12.06.1973 09.08.1985 01.12.1997
9

Aranjamentul de la Madrid privind sancţiunile pentru indicaţiile false sau înşelătoare de provenienţă a produselor

Legea Republicii Moldova nr. 1330-XIV din 27 octombrie 2000
PDF icon madrid_sanctiunile.pdf 14.04.1891 14.04.1891 26.07.2001
10

Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs)

Legea Republicii Moldova nr. 218-XV din 01 iunie 2001
PDF icon trips.pdf 15.04.1994 01.01.1995 26.07.2001