Soiuri de plante. Legislație

Legile speciale privind protecția proprietății intelectuale
Nr Denumire PDF
1

Legea privind protecția soiurilor de plante nr. 39-XVI

(adoptată la 29.02.2008, în vigoare din 06.09.2008)
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328050
2

Legea nr. 162 din 30.07.2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992, Legea nr.161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industrial, Legea nr.38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor, Legea nr.39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante)

http://lex.justice.md/md/360639/
Regulamentele conexe aplicării legilor speciale privind protecția proprietății intelectuale
Nr Denumire PDF
1

Regulamentul privind procedurile de depunere și examinare a cererii, de acordare și de menținere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă,

(aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 295 din 16.04.2009)
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331330
Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
Nr Denumire PDF
1

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 257 din 02.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331239
2

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 805 din 28.06.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la susţinerea brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante create în Republica Moldova

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365607
Alte acte normative aprobate prin Ordinul Directorului General AGEPI
Nr Denumire PDF
1

Regulament privind accesul la informația deținută de către AGEPI,

(aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr.63 din 02.06.2009)
PDF icon r_o_63_2009.pdf
Convenții, aranjamente, tratate - internaționale
Nr Denumire PDF Data semnării/adoptării Data întrării în vigoare pentru prima data Data întrării în vigoare pentru RM
1

Convenția internațională privind protecția realizărilor în selecție

Hotărîrea Parlamentului nr. 1355-XIII din 22 octombrie 1997
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=359230 02.12.1961 10.08.1968 28.10.1998