„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Seminar online în domeniul proprietăţii intelectuale dedicat mediului de afaceri din Soroca