„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Salonul PRO INVENT-2020 a avut loc în format online