„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Evoluţia sistemului de protecţie a drepturilor de autor și conexe în Republica Moldova după 10 ani de la adoptarea Legii nr.139 din 02.07.2010