„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Evaluarea viabilităţii fungilor din genul Penicillium liofilizaţi în prezenţa nanoparticulelor